Είστε εδώ

CHECK UP ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ-ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
Περιγραφή: 

HIV I, HIV II, HBsAg, HCV, HSV II IgG, HSV II IgM, VDRL

Τιμή: 
50.00