Είστε εδώ

CHECK UP ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

CHECK UP ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Περιγραφή: 

ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ: 5 ΛΕΠΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ | ALPHA PROLIPSIS | Ιδιωτικά  διαγνωστικά εργαστήρια - πολυιατρεία-

Γενική αίματος, Γενική ουρων, Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Ομάδα αίματος, Rhesus, Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης, Test δρεπανώσεως, Αυστραλιανό αντιγόνο, Ηπατίδα C, HIV I-II, Ερυθρά IgG-IgM, Tοξόπλασμα IgG-IgM, CMV IgG-IgM, Listeria, Vdrl

Τιμή: 
95.00