Είστε εδώ

mRNA HPV TEST

mRNA HPV TEST
Περιγραφή: 

Ανίχνευση ενεργότητας των πέντε επικρατέστερων στελεχών του ιού HPV 

 

Επιλέξαμε και εφαρμόσαμε την μέθοδο mRNA HPV TESTING PRETECT HPV- Proofer, αφού την συγκρίναμε ενδελεχώς με όλες τις άλλες διαθέσιμες εμπορικές μεθόδους. Παραθέτουμε στον παρακάτω πίνακα μια συγκριτική ανάλυση των πλεονεκτημάτων της μεθόδου για την καλύτερη δική σας ενημέρωση 

 

 

 

PreTect HPV- Proofer E6 / E7 mRNA (ευρεσιτεχνία των στοχευομένων αλληλουχιών)

 

ΑΛΛΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

 

 

Γονοτύπηση του HPV

 

Άμεση ανίχνευση και γονοτύπηση των 5 HR-HPV γονοτύπων (16, 18, 31, 33 και 45), οι οποίοι προκαλούν το 90% του συνόλου των καρκίνων  του  τραχήλου  της μήτρας

 

 

 

Ανίχνευση των 14 HR- HPV γονοτύπων χωρίς δυνατότητα γονοτύπησης  (απαιτούνται 2 επιπλέον δοκιμασίες για την ανίχνευση και γονοτύπηση των γονοτύπων 16 και 18/45, οι οποίοι προκαλούν το 94%  του συνόλου των καρκίνων  του  τραχήλου  της μήτρας)

 

Έλεγχος δειγματοληψίας

Ναι

Έλεγχος παρουσίας ενός γονιδίου το οποίο απαιτείται για την διατήρηση της βασικής κυτταρικής λειτουργίας (housekeeping gene)

 

Όχι

Έλεγχος δοκιμασίας

Ναι

Ναι

 

Τεχνολογία

NASBA (ενίσχυση με τη χρήση 3 ενζύμων)

Στόχευση και ανίχνευση μόνο του mRNAακόμη και παρουσία DNA

TMA (ενίσχυση με τη χρήση 2 ενζύμων)

Στόχευση και ανίχνευση του mRNA και του DNAπαρουσία DNA

 

Αξιοπιστία δοκιμασίας

 

Πολύ υψηλή

Σχετικώς υψηλή

(Υψηλό ποσοστό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων)

Αξιολόγηση της επιμονής της λοίμωξης/ παρακολούθηση μετά από εμβολιασμό

Ναι

Η γονοτύπηση επιτρέπει την αξιολόγηση της επιμονής

Όχι

Η αδυναμία γονοτύπησης δεν επιτρέπει την αξιολόγηση της επιμονής

 

Ενδεδειγμένες ηλικίες για τη δοκιμασία

Όλες οι ηλικίες

(διαλογή/ συμπληρωματική της κυτταρολογικής εξέτασης)

Ηλικία  21 έως 29 έτη (διαλογή παρουσία ASC-US (άτυπα πλακώδη κύτταρα, απροσδιορίστου σημασίας))

Ηλικία > 30 έτη (ως συμπληρωματική της κυτταρολογικής εξέτασης)

 

Κλινική αξία σε σύγκριση με την δοκιμασία DNA

Υψηλότερη ειδικότητα και PPV σε περιπτώσεις CIN3

Χαμηλότερη ευαισθησία σε περιπτώσεις CIN3

Παρόμοια ευαισθησία σε περιπτώσεις καρκίνου

Παρόμοια / Υψηλότερη ειδικότητα σε περιπτώσεις CIN3

Παρόμοια ευαισθησία σε περιπτώσεις CIN3

Παρόμοια ευαισθησία σε περιπτώσεις καρκίνου

Θετικά στη δοκιμασία άτομα ως ποσοστό του συνολικού αριθμού των ατόμων που ελέχθησαν

Χαμηλό

Ηλικία 25- 69 έτη: 3,5%

Ηλικία < 30 έτη: 10%

 

Υψηλό

Ηλικία 31- 69 έτη: 8%

Ηλικία < 30 έτη: 30%

 

 

Κλινική διαχείριση των θετικών αποτελεσμάτων

 

Ελαχιστοποίηση άσκοπων παραπομπών σε ειδικούς Το αποτέλεσμα παραπέμπει σε άμεση θεραπεία Ελαχιστοποίηση ασκόπων θεραπειών

Αύξηση παραπομπών για κολποσκόπηση

Αύξηση βιοψιών σε περιπτώσεις < CIN1

Αύξηση των επαναλαμβανομένων δοκιμασιών - επαναλήψεις χωρίς   σαφείς  απαντήσεις

(Ίδιο ποσοστό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτωνόπως στην DNA   δοκιμασία)

 

 

 

 

 

 

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες ή για να κλείσετε ραντεβού, καλέστε στο 210 6980656 και 2109610982     

 

 

Τιμή: 
150.00