Είστε εδώ

NIFT PLUS
Περιγραφή: 

Σύνδρομο Down (Τρισωμία 21)   Σύνδρομο Turner (Μονοσωμία Χ)

Σύνδρομο Down (Τρισωμία 18)  Σύνδρομο Klinefelter (Τρισωμία ΧΧY)

Σύνδρομο Down (Τρισωμία 13)  Σύνδρομο Τριπλού (Τρισωμία ΧΧΧ)

Τρισωμία 9 | Τρισωμία 16 | Τρισωμία 22

Τιμή: 
550.00