Είστε εδώ

NIFT STANDARD
Περιγραφή: 

Σύνδρομο Down (Τρισωμία 21)   Σύνδρομο Turner (Μονοσωμία Χ)

Σύνδρομο Down (Τρισωμία 18)   Σύνδρομο Klinefelter (Τρισωμία ΧΧY)

Σύνδρομο Down (Τρισωμία 13)  Σύνδρομο Τριπλού (Τρισωμία ΧΧΧ)

 

Τιμή: 
420.00