Είστε εδώ

Παρακέντηση υπό την καθοδήγηση υπερήχων

Παρακέντηση υπό την καθοδήγηση υπερήχων
Περιγραφή: 

Μαστού, Θυρεοειδούς, Λεμφαδένων, Σιελογόνων αδένων, Όγκων μαλακών μορίων

Τιμή: 
140.00