Είστε εδώ

Rapid Test αντιγόνων COVID

Rapid Test αντιγόνων COVID
Περιγραφή: 

  • Το Τεστ Αντιγόνου Κορονοϊού COVID-19 Ag Respi-Strip είναι έτοιμο για in-vitro χρήση και βασίζεται στην ανοσοχρωματική μέθοδο.
  • Αυτό το Τεστ Αντιγόνου Κορονοϊού  – Covid-19 Rapid Test Antigen στοχεύει στην ποιοτική ανίχνευση του αντιγόνου SARS-CoV-2 είτε σε ρινοφαρυγγικές εκκρίσεις είτε σε υπερκείμενο καλλιέργειας μετά από αρκετές ημέρες για να επιτευχθεί καλύτερη ευαισθησία.
  • Οικονομικός και αξιόπιστος έλεγχος της ύπαρξης του ιού στον οργανισμό.
  • Απαιτείται συλλογή ρινοφαρυγγικού ή φαρυγγικού επιχρίσματος
  • Γρήγορο αποτέλεσμα μέσα σε 15 λεπτά.
  • Ειδικότητα και αξιοπιστία σχεδόν 100% .
  • Συστήνεται για χρήση σε νοσοκομεία, εργοστάσια, κλινικές, αεροπορικές εταιρείες, αεροδρόμια, ακτοπλοϊκές εταιρίες, ξενοδοχεία, δομές φιλοξενίας, σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις και κάθε άλλο χώρο όπου απαιτείται γρήγορος και αξιόπιστος έλεγχος.