Είστε εδώ

Rapid Test αντισωμάτων COVID

Rapid Test αντισωμάτων COVID
Περιγραφή: 
  • Οικονομικός και αξιόπιστος έλεγχος της ύπαρξης του ιού στον οργανισμό.
  • Απαιτείται αιμοληψία.
  • Γρήγορο αποτέλεσμα μέσα σε 15 λεπτά.
  • Ειδικότητα και αξιοπιστία  σχεδόν 100% .
  • Τα αντισώματα Μ αναπτύσσονται στο αίμα του ασθενή μόλις ο ασθενής προσβληθεί από τον ιό. Η κορύφωση τους επέρχεται 10 – 14 ημέρες μετά την μόλυνση. Η παρουσία του τύπου Μ των αντισωμάτων, υποδηλώνει ότι η νόσος είναι ενεργή και πως υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης.
  • Τα αντισώματα G ξεκινούν την ανάπτυξή τους στο αίμα του ασθενούς κατά την ύφεση της νόσου, δηλαδή περίπου 10 ημέρες μετά την μόλυνση. Η παρουσία του τύπου G των αντισωμάτων, υποδηλώνει ότι το άτομο αυτό προσβλήθηκε από τον ιό, αλλά ιάθηκε και δεν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης.
  • ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ για τον άμεσο έλεγχο ειδικών ομάδων του πληθυσμού [στρατό, δομές, νοσηλευτικό προσωπικό, εργαζόμενους σε ξενοδοχεία κτλ.] αλλά και για τον έλεγχο των τουριστών.