Είστε εδώ

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το εργαστήριο ALPHA PROLIPSIS  εκτελεί ένα ευρύ φάσμα ανοσολογικών δοκιμασιών που καλύπτει τους τομείς ανοσοχημείας, ανοσοκυτταρολογίας, αυτοανοσίας και  ιστοσυμβατότητας, συμβάλλοντας σημαντικά στην διερεύνηση των νοσημάτων, στον έλεγχο της πορείας της νόσου και την διαχείριση της θεραπείας. Η συνεχής εξέλιξη στον κλάδο των Βιοιατρικών επιστημών, η ανάπτυξη νέων εξειδικευμένων ανοσολογικών δεικτών και οι ποικίλες μέθοδοι που εφαρμόζονται αποτελούν επιτεύγματα της τελευταίας τεχνολογίας προκειμένου να εξασφαλιστεί η υψηλή αποδοτικότητα, η μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης της αναλυτικής διαδικασίας και η ακρίβεια του αποτελέσματος. 

Οι ανοσολογικές εξετάσεις ελέγχουν τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος κάτω από φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις και οδηγούν στον προσδιορισμό παθολογικών μηχανισμών και λειτουργιών του ανοσοποιητικού συστήματος.

Στις ανοσολογικές εξετάσεις περιλαμβάνονται :

Ανίχνευση αντιγόνου των ιών και αντισωμάτων έναντι ιών 

HSV, Brucella, H.pylori, Listeria, B.burgdorferi, EBV, VZV, Rubella, Measles, Mumps, Parvo B19, Toxoplasma, HAV, HBV, HCV, HIV, CMV

Έλεγχος συνάφειας ( avidity )

Rubella, Toxoplasma , CMV

Έλεγχος σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων

RPR, TPHA, FTA-ABS, Chlamydia ABs)

Διερεύνηση αυτοάνοσων νομημάτων

ASMA, anti-ssDNA, anti-MPO, anti-PR 3, anti-Jo-1, anti-AChRA, Abs ενδομύιου, anti-Scl-70, aPS-G, aPS-M, ACA, ANA, AMA, aCL, anti-CCP, anti-dsDNA, Abs έναντι γλιαδίνης, anti-β2 GPI, anti-SS, anti-Sm, anti-MPO

Αναζήτηση αλλεργιογόνων (RAST Test)

Προσδιορισμός ανοσοσφαιρικών και κυτταροκινών

 

Τα κύρια πεδία όπου οι ανοσολογικοί δείκτες χρησιμοποιούνται για την εργαστηριακή διάγνωση είναι:

 Αυτοάνοσα νοσήματα (Ρευματοειδής αρθρίτιδα, SLE, Συστηματικές αγγειίτιδες κ.α.)
 Αντιγόνα Ιστοσυμβατότητας  
 Ανοσοανεπάρκειες
 Αιματολογικά νοσήματα
 Έλεγχος λοιμωδών νοσημάτων
 Έλεγχος αλλεργιών

 

Το Εργαστήριο ALPHA PROLIPSIS ελέγχει ένα εύρος αυτοαντισωμάτων με τη χρήση διαφόρων μεθόδων για την εργαστηριακή διαγνωστική προσέγγιση και παρακολούθηση ασθενών με αυτοάνοσα νοσήματα, διενεργεί μια σειρά αναλύσεων ρουτίνας και εξειδικευμένων εξετάσεων που ανιχνεύουν βακτηριακές, ιικές, μυκοπλασματικές και παρασιτικές λοιμώξεις, για τον έλεγχο HIV/AIDS και άλλων αντισωμάτων και αντιγόνων σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, Ηπατίτιδες, Συγγενή νοσήματα, νοσήματα που μεταδίδονται μέσω του αναπνευστικού συστήματος ή μέσω διαβιβαστών, παρανεοπλαστικά σύνδρομα, ανίχνευση HLA αντιγόνων κ.α.  

Οι εργαστηριακές  τεχνικές περιλαμβάνουν:

 •  Κυτταρομετρία ροής  
 •  Ανοσοφθορισμός
 •  Ανοσοαποτύπωση (IMMUNOBLOT)
 •  Χημειοφωταύγεια
 •  ELISA
 •  Φθορίζουσα ανοσοενζυμική μέθοδος (FEIA)
 •  Νεφελομετρία
 •  Πηξιολογικές-Χρωμογονικές
 •  Ανοσοθολοσιμετρία
 •  Ανοσοχρωματογραφία
 •  Συγκολλητινοαντίδραση
 •  Κυκλοτερής  ανοσοδιάχυση – RID (Radial ImmunoDiffution) 
 •  Μικρολεμφοκυτταροτοξική τεχνική

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού,

τηλεφωνείστε τώρα στο 

 2109610982- 2106980565