Είστε εδώ

Doppler

H υπερηχογραφία εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια και προσθέτει νέα στοιχεία και διαγνωστικά χαρακτηριστικά στην υπερηχογραφική εξέταση. Η συμβατική υπερηχογραφία δίνει πληροφορίες για την μορφολογική και κινητική εξέταση των ιστών: Η μορφή όλων των οργάνων του σώματος αναδεικνύεται στην οθόνη του υπερηχογράφου με την απλή τοποθέτηση του ηχοβολέα στο δέρμα αντίστοιχα με το όργανο στόχο και με την εκπομπή από τον ηχοβολέα μίας δέσμης υπερήχων. Ο υπερηχογράφος αναλαμβάνει την μελέτη των ανακλάσεων που προκύπτουν από τους ιστούς και παράγει την εικόνα. Η εξέλιξη των σύγχρονων ηχοβολέων επιτρέπει την παραγωγή πολλαπλών εικόνων (εικόνες που φθάνουν και περισσότερες από 500 το δευτερόλεπτο). Η παραγωγή τόσων πολλών εικόνων επιτρέπει την κινητική εξέταση των οργάνων και των ιστών (με συνεχόμενο video). Η κινητική αυτή μελέτη έχει ιδιαίτερη σημασία στην διαγνωστική απεικόνιση της καρδιάς και των αγγείων: Η κίνηση των βαλβίδων και του μυοκαρδίου στην διάρκεια του καρδιακού κύκλου αναδεικνύεται εύκολα και γρήγορα στην οθόνη του υπερηχογραφικού μηχανήματος. 
     Η αιμοδυναμική μελέτη με Εγχρωμο Power και Παλμικό Doppler έρχεται να προσθέσει συμπληρωματικές πληροφορίες στην ήδη γνωστή υπερηχογραφική εξέταση. Το φαινόμενο Doppler οφείλει το όνομά του στον Αυστριακό φυσικό Christian Doppler που έζησε τον 18ο αιώνα. Σημαίνει μελέτη της κινήσεως των αιμοσφαιρίων που κυκλοφορούν φυσιολογικά στο αίμα και την καταγραφή της ταχύτητας ροής. Με την μελέτη του φαινόμενου Doppler καταγράφεται η ροή του αίματος σε όλα τα όργανα του σώματος ανεξάρτητα με την ταχύτητα που κυκλοφορεί το αίμα: Στην αρτηριακή ροή οι ταχύτητες είναι μεγάλες και αυτές αναδεικνύονται στην οθόνη του υπερηχογράφου ενώ στην φλεβική κυκλοφορία οι ταχύτητες είναι μικρές, που επίσης αναδεικνύονται. Προκύπτει με την αιμοδυναμική μελέτη και το Εγχρωμο Power Doppler, σε πραγματικό χρόνο και συνεχόμενη καταγραφή video, η αιμοδυναμική συμπεριφορά των ιστών με άμεση απεικόνιση μικρών και μεγάλων αγγείων. Η αιμοδυναμική αυτή μελέτη μπορεί να συμπληρωθεί με την έγχυση Eνισχυτών Hχογένειας (USCA) που μπορούν να πραγματοποιήσουν περισσότερο αναλυτική μελέτη, ιδιαίτερα σε χαμηλές ταχύτητες ροής. Περισσότερες πληροφορίες για τους Ενισχυτές Ηχογένειας μπορείτε να βρείτε στο αντίστοιχο κεφάλαιο αυτής της Ιστοσελίδας. 
     Με το Εγχρωμο Power και Παλμικό Doppler η υπερηχογραφία έρχεται να προσθέσει κρίσιμες και σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την αιμάτωση και την αγγείωση των ιστών και των οργάνων. Η αιμοδυναμική αυτή συμπεριφορά προσθέτει διαγνωστικές πληροφορίες, ιδιαίτερα στην διάκριση του φυσιολογικού ιστού από τον παθολογικό και στην διάκριση του καλοήθους νεοπλάσματος από το κακόηθες. Πολλά είναι τα παραδείγματα που μόνη αυτή η αιμοδυναμική μελέτη τεκμηριώνει ή αποκλείει την κακοήθεια μίας βλάβης-στόχου σε οποιοδήποτε όργανο στου σώματος στο οποίο δεν έχει μπορέσει να προκύψει διαφορική διάγνωση με όλες τις άλλες απεικονιστικές μεθόδους. 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού,

τηλεφωνείστε τώρα στο 

21099756566- 2106980565 

 

 

Συμβουλές Υγείας 

Πότε και γιατί κάνουμε το Υπερηχογράφημα (Doppler) Κύησης.

Το υπερηχογράφημα ανάπτυξης ή doppler γίνεται συνήθως μεταξύ της 28ης και της 32ης εβδομάδας της εγκυμοσύνης.
Πολλοί μαιευτήρες γυναικολόγοι συμβουλεύουν η εξέταση αυτή να πραγματοποιείται σε όλες τις γυναίκες, ενώ άλλοι θεωρούν ότι πρέπει να πραγματοποιείται μόνο σε γυναίκες με επιπλοκές στην παρούσα ή σε προηγούμενες κυήσεις.

Ως επιπλοκές της κύησης που καθιστούν αναγκαίο το υπερηχογράφημα ανάπτυξης είναι: η προεκλαμψία, η υπέρταση κύησης, ο σακχαρώδης διαβήτης, η ενδομήτρια καθυστέρηση ανάπτυξης και ο ενδομήτριος θάνατος (σε προηγούμενη κύηση).

Σκοπός του doppler κύησης είναι ο καθορισμός της ανάπτυξης του εμβρύου και συγχρόνως η μελέτη της αιμάτωσης της μήτρας, του πλακούντα και του ίδιου του εμβρύου.

Το υπερηχογράφημα ανάπτυξης περιλαμβάνει:

Μέτρηση μεγέθους του εμβρύου και πιο συγκεκριμένα της κεφαλής, της κοιλιάς και του μηριαίου οστού καθώς και την τελική εκτίμηση του βάρους του.
Μέτρηση της ποσότητας του όγκου του αμνιακού υγρού του εμβρύου, του υγρού δηλαδή που περιβάλλει το έμβρυο.
Εκτίμηση της θέσης του πλακούντα και της εμφάνισής του.
Εξέταση των κινήσεων του εμβρύου.

Με το έγχρωμο υπερηχογράφημα ανάπτυξης εκτιμάται επίσης η ροή του αίματος στις μητριαίες αρτηρίες, στην ομφαλική αρτηρία, στη μέση εγκεφαλική αρτηρία και στο φλεβώδη πόρο.

Πώς η λειτουργία Doppler εφαρμόζεται στη μαιευτική;

Η επιβίωση και ανάπτυξη του εμβρύου εξαρτάται από την παροχή οξυγόνου και των απαραίτητων θρεπτικών στοιχείων από τη μητέρα στο έμβρυο. Η παροχή των στοιχείων αυτών επιτυγχάνεται μέσω του αίματος, που ρέει από τη μητέρα στον πλακούντα και από τον πλακούντα στο μωρό.
Με τη λειτουργία Doppler μελετάμε τη ροή του αίματος σε συγκεκριμένα αγγεία ενδιαφέροντος, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε, πως αυτή είναι ομαλή. Έτσι ελέγχουμε κατά πόσον η «τροφοδοσία» του μωρού είναι επαρκής.

Ποια είναι τα αγγεία, που εξετάζουμε με την εξέταση Doppler;

Σχηματικά θα μπορούσαμε να πούμε, πως καταρχήν εξετάζουμε το κατά πόσον η ροή του αίματος από τη μητέρα προς τον πλακούντα είναι επαρκής. Τα αγγεία, που είναι επιφορτισμένα με το ρόλο αυτό είναι οι μητριαίες αρτηρίες.
Οι αρτηρίες αυτές εντοπίζονται εκατέρωθεν της μήτρας κοντά στο λεγόμενο ριζομήριο. Με τον όρο ριζομήριο αναφερόμαστε στην περιοχή, που ο μηρός ενώνεται με τον κορμό. Στην περιοχή αυτή ο ιατρός ακουμπά την κεφαλή του υπερηχογράφου, προκειμένου να ελέγξει τη ροή του αίματος στις μητριαίες αρτηρίες, οι οποίες είναι δύο: η δεξιά και η αριστερή.

Ενδεχόμενη μείωση της ροής του αίματος στις αρτηρίες αυτές συνδέεται σε κάποιες περιπτώσεις με μείωση της αιμάτωσης του πλακούντα και κατ’ επέκταση του μείωση της αιμάτωσης του μωρού. Επιπροσθέτως, η μειωμένη ροή του αίματος στις αρτηρίες αυτές έχει συνδεθεί και με αύξηση των πιθανοτήτων εμφάνισης υπέρτασης κύησης και προεκλαμψίας.

Οι έτερες αρτηρίες, των οποίων τη ροή μελετάμε με τη λειτουργία Doppler είναι η ομφαλικές αρτηρίες. Οι αρτηρίες αυτές είναι συνήθως δύο και διατρέχουν μαζί με την ομφαλική φλέβα τον ομφάλιο λώρο. Η ομφαλική φλέβα μεταφέρει αίμα πλούσιο σε οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά από τον πλακούντα στο μωρό, ενώ οι ομφαλικές αρτηρίες μεταφέρουν αίμα, που περιέχει τα προϊόντα του μεταβολισμού του μωρού από το μωρό στον πλακούντα.
Η μελέτη της ροής του αίματος στις ομφαλικές αρτηρίες μας δίνει σημαντικά στοιχεία, για την επάρκεια της αιμάτωσης του μωρού από τον πλακούντα.
Τέλος με τη λειτουργία Doppler εξετάζουμε τη ροή του αίματος στην μέση εγκεφαλική αρτηρία. Η αρτηρία αυτή εντοπίζεται στον εγκέφαλο του μωρού. Ο οργανισμός του μωρού είναι έτσι «ρυθμισμένος», ώστε σε περίπτωση ανεπαρκούς αιμάτωσής του «προστατεύει» τα λεγόμενα «ευγενή» όργανα και κυρίως τον εγκέφαλο. Έτσι, αν η ροή του αίματος προς το μωρό είναι ανεπαρκής, τότε αγγεία του εγκεφάλου διαστέλλονται (αυξάνεται η διάμετρός τους), ώστε να αυξηθεί η ροή, προς τα εκεί.

Επομένως, αν με τη λειτουργία Doppler διαπιστωθεί αύξηση της ροής προς τον εγκέφαλο του μωρού, τότε αυτό είναι σημάδι ενδεχόμενης ανεπάρκειας αιμάτωσής του.

Το Doppler περιλαμβάνει μόνον τον έλεγχο των αγγείων ή και άλλων παραμέτρων του μωρού;

Το υπερηχογράφημα Doppler περιλαμβάνει εκτός από τον έλεγχο των αγγείων, τη μέτρηση της ανάπτυξης του εμβρύου και τη μέτρηση του αμνιακού υγρού. Οι παράμετροι αυτές μας δίνουν επιπλέον στοιχεία για το «καλώς έχειν» της υγείας του μωρού.

Επιπλέον, παράλληλα με το «κλασσικό» υπερηχογράφημα Doppler, μπορεί να γίνει με διακολπικό υπερηχογράφημα και μέτρηση του μήκους του τραχήλου, προκειμένου να εκτιμηθούν οι πιθανότητες για πρόωρο τοκετό.