Είστε εδώ

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ONLINE

ΠΛΗΡΕΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ, ΤΚΕ , ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ, ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ, HDL, LDL , VLDL, ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ, ΑΥΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ , ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ ΟΛΙΚΑ, ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ, ΣΦΑΙΡΙΝΕΣ, ΣΑΚΧΑΡΟ, ΟΥΡΙΑ, ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ

TSH, T3, T4 , ANTI-TPO, ANTI-TG

ΒΑΣΙΚΟ CHECH UP

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΣΑΚΧΑΡΟ, ΟΥΡΙΑ, ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ, ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ, ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ, HDL, LDL, VLDL, ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ, ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΣ, SGOT, SGPT

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΑΠΛΗ

ΤΡΙΧΟΜΟΝΑΔΕΣ, ΜΥΚΗΤΕΣ, NEISSERIA, ΑΕΡΟΒΙΑ, ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΑΠΛΗ

ΤΡΙΧΟΜΟΝΑΔΕΣ, ΜΥΚΗΤΕΣ, NEISSERIA, ΑΕΡΟΒΙΑ, ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ, ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ, ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ, ΧΛΑΜΥΔΙΑ

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ

ΣΑΚΧΑΡΟ, ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ, HDL, LDL , ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ, VLDL,ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

ΑΝΑΙΜΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ, ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ

Β12, ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

TSH, T3,T4

ANTI-TPO, ANTI-TG

ΗΠΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

SGOT, SGPT, γ-GT, ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ-ΑΜΕΣΗ, ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΕΜΜΕΣΗ, HBsAg, HCV

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

PSA

PSA, FREE PSA

ΣΑΚΧΑΡΟΥ-ΛΙΠΙΔΙΩΝ

ΣΑΚΧΑΡΟ, ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ , HDL, LDL, VLDL, ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ, ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ, ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ-ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

HIV I, HIV II, HBsAg, HCV, HSV II IgG, HSV II IgM, VDRL

 

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εάν επιθυμείτε να κλείσετε ραντεβού σε Κυτταρολογικό Κέντρο του δικτύου ALPHA PROLIPSIS και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για επιβεβαίωση του ραντεβού σας.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Στοιχεία Ραντεβού
: