Είστε εδώ

Απόλυτη ακρίβεια, εχεμύθεια και διακριτικότητα στα Τεστ Πατρότητας από τα Εργαστήρια ALPHA PROLIPSIS

Στις ημέρες μας, όλο και περισσότεροι γονείς, για διαφορετικούς, προσωπικούς ή και νομικούς λόγους, καταφεύγουν στο τεστ πατρότητας DNA προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος είναι ο βιολογικός πατέρας του παιδιού τους. Στο ALPHA PROLIPSIS εκτελούνται DNA τεστ με απόλυτη εχεμύθεια και διακριτικότητα και αποτελέσματα που έχουν 100% ακρίβεια. Το τεστ πατρότητας DNA χωρίζεται σε δυο κατηγορίες: αυτό που πραγματοποιείται για προσωπικούς λόγους και αποκαλείται «ανεπίσημο» και αυτό που πραγματοποιείται για νομικούς λόγους. Στην δεύτερη περίπτωση η δειγματοληψία γίνεται υποχρεωτικά από τον δικαστικό πραγματογνώμονα και συμπληρώνεται το αντίστοιχο πρακτικό.

Οι γιατροί συνεργάτες του Δικτύου Εργαστηρίων ALPHA PROLIPSIS είναι Δικαστικοί Πραγματογνώμονες, με πολυετή σχετική εμπειρία. Τα εργαστήρια μας είναι στελεχωμένα από Δικαστικούς Πραγματογνώμονες εγγεγραμμένους στους καταλόγους που τηρούνται στα αρχεία του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας. Για τη διενέργεια ενός τεστ πατρότητας DNA με νομική ισχύ, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη πρέπει να δώσουν την προκαταρκτική συγκατάθεσή τους για την ανάλυση του βιολογικού τους υλικού. 

Στη συνέχεια, ο Δικαστικός Πραγματογνώμονας πραγματοποιεί την ταυτοποίηση των προσώπων με την επίδειξη επίσημων εγγράφων (ταυτότητα, διαβατήριο, ληξιαρχική πράξη γέννησης) και τη δειγματοληψία, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω του «on line πρωτοκόλλου δειγματοληψίας». Κάθε έκθεση νομικής ισχύος που εκδίδεται από τα εργαστήρια του ALPHA PROLIPSIS, υπογράφεται από τρεις Δικαστικούς Πραγματογνώμονες.

         Τα τεστ πατρότητας DNA, που διενεργούν τα εργαστήρια ALPHA PROLIPSIS, έχουν εξαιρετικά ακριβή αποτελέσματα που βγαίνουν 10 ημέρες μετά τη λήψη του δείγματος. Επιπλέον, έχουν χαμηλό κόστος ενώ είναι ανώδυνη η δειγματοληψία από εξειδικευμένο προσωπικό. Πιο συγκεκριμένα, η λήψη δείγματος γίνεται με μια μπατονέτα από τον βλεννογόνο της εσωτερικής επιφάνειας της παρειάς και, στη συνέχεια, το γενετικό υλικό αναλύεται σε τουλάχιστον 16 διαφορετικές περιοχές και έτσι δημιουργείται η γενετική ταυτότητα του ατόμου. Στα εργαστήρια ALPHA PROLIPSIS, ο έλεγχος γίνεται με τους γενετικούς δείκτες STR, με χρήση συστημάτων αντιδραστηρίων τελευταίας γενιάς. Το υπόλοιπο των δειγμάτων φυλάσσεται στους χώρους του Τμήματος για ορισμένο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο μπορούν αυτά να επιστραφούν στους ενδιαφερόμενους. Σε διαφορετική περίπτωση, καταστρέφονται μετά την πάροδο του διαστήματος αυτού. 

Σημαντικές λεπτομέρειες

  • Τα τεστ για νόμιμη χρήση ακολουθούν μια αυστηρή διαδικασία η οποία δίνει στα αποτελέσματα μας την νομική ισχύ που απαιτείται ώστε να γίνουν αποδεκτά από τα δικαστήρια. 
  • Τα δείγματα λαμβάνονται από τρίτο, ουδέτερο πρόσωπο όπως ένας γιατρός, νοσοκόμος ή ένας εκπρόσωπος της DNA Diagnostics Center.
  • Ζητείται πιστοποίηση της ταυτότητας των ατόμων που παρουσιάστηκαν στο ραντεβού συλλογής δειγμάτων ώστε να διασφαλισθεί ότι είναι αυτά που κάνουν το τεστ.
  • Τα δείγματα σφραγίζονται με ταινία ασφαλείας στον τόπο συλλογής και συσκευάζονται κατάλληλα για την αποστολή στο εργαστήριο. 

Συνήθεις απορίες

Αρκεί το δείγμα του πατέρα και του παιδιού για ένα έγκυρο αποτέλεσμα;

Το πιο συνηθισμένο τεστ πατρότητας DNA περιλαμβάνει το τέκνο και τον υποτιθέμενο πατέρα. Η λήψη δείγματος από τη μητέρα είναι επιθυμητή αλλά όχι αναγκαία. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, στις οποίες εξαιτίας της έλλειψης δείγματος από τη μητέρα δεν καταλήγουμε σε αποτέλεσμα με ποσοστό αξιοπιστίας πάνω από 99,9%, αυξάνεται ο αριθμός των δεικτών DNA ή λαμβάνεται δείγμα από τη μητέρα σε δεύτερο χρόνο. Στις περισσότερες αναλύσεις ο έλεγχος επιπλέον ατόμων μπορεί να αυξήσει περαιτέρω την εγκυρότητα του τεστ.

Πρέπει να δώσω αίμα για να κάνω τεστ πατρότητας;

Όχι. Στη δειγματοληψία, το σύνηθες βιολογικό υλικό που λαμβάνεται είναι το σάλιο, λόγω της ευκολίας στη λήψη του και σε συνδυασμό με τα έγκυρα αποτελέσματα που δίνει. Άλλα πιθανά βιολογικά υλικά για απομόνωση DNA είναι το αίμα, το σπέρμα, οι εκριζωμένες τρίχες και οι διάφορες εκκρίσεις. Είναι δυνατόν να απομονωθεί DNA και από οποιοδήποτε υπόβαθρο, όπως τσίχλα, αποτσίγαρο, ποτήρι, οδοντόβουρτσα, ύφασμα, πιπίλα, κλπ. 

Γιατί να επιλέξω τα εργαστήρια ALPHA PROLIPSIS;

Τα εργαστήρια ALPHA PROLIPSIS, σε συνεργασία με το δίκτυο των συνεργαζόμενων νομικών, παρέχει τη δυνατότητα διενέργειας πραγματογνωμοσύνης με νομική ισχύ καθώς επίσης και την εκπροσώπηση στο δικαστήριο, χάρη στη επιστημονική ομάδα των Πραγματογνωμόνων της. Με αυτό τον τρόπο, η υπόθεση λύνεται άμεσα, έγκυρα και με μικρό κόστος αφού κατά την κατάθεση της υπόθεσης από το δικηγόρο, ο φάκελος είναι πλήρης, συνοδευόμενος από την απαραίτητη έκθεση ανάλυσης DNA.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού,

τηλεφωνείστε τώρα στο 

2109610982- 2106980565