Είστε εδώ

Διαίρεση της μικροβιολογίας

Τα μικρόβια είναι πολύ διαδεδομένα στη φύση και βρίσκονται παντού. Η συστηματική μελέτη τους, στα τελευταία 100 χρόνια, έχει συμβάλει σημαντικά στην επίλυση πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα.

Η Μικροβιολογία, ως βιολογική επιστήμη, ασχολείται με θέματα θεωρητικά, όπως π.χ. η μελέτη του φαινομένου της ζωής και η αποκρυπτογράφηση του γενετικού κώδικα, αλλά και θέματα πρακτικά, όπως π.χ. η μελέτη των μικροβίων του  εδάφους  και  η σημασία  τους  για  τον  κύκλο  των  στοιχείων  στη Φύση

(Μικροβιολογία εδάφους),   η βελτίωση και παραγωγή τροφίμων και θρεπτικών ουσιών (Μικροβιολογία τροφίμων), η παραγωγή αντιμικροβιακών ουσιών ή υποκατάστατων ορμονών για την καταπολέμηση ασθενειών (Βιοχημική Μικροβιολογία) κ.λπ.

Το πεδίο όμως εκείνο το οποίο θα μας απασχολήσει στο βιβλίο αυτό είναι η Ιατρική Μικροβιολογία, που ασχολείται με τη μελέτη των μικροοργανισμών που έχουν σχέση με τη νόσο και τους τρόπους διαφύλαξης της υγείας του ανθρώπου από αυτούς 

Ι.  ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑ

Ασχολείται με τα Πρωτόζωα και τα Μετάζωα (ευκαρυωτικά κύτταρα) και τις νόσους που προκαλούν στον άνθρωπο.

ΙΙ.  ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ

Ασχολείται με τους παθογόνους μύκητες και τις νόσους που προκαλούν.

ΙΙΙ.  ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ

Ασχολείται με τα βακτήρια και τις νόσους που προκαλούν στον άνθρωπο.

IV.  ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΟΛΟΓΙΑ

Μελετά τους ιούς και τα νοσήματα που οφείλονται σ' αυτούς.

Λέξεις Κλειδιά: