Είστε εδώ

DNA Τεστ Αδελφικής Συγγένειας

Tο DNA τεστ αδελφικής συγγένειας της DDC μπορεί να βοηθήσει δύο άτομα να εξακριβώσουν αν είναι αδέλφια μεταξύ τους αμφιθαλή ή ετεροθαλή (αδέλφια με κοινό και τους δύο ή μόνο τον ένα γονέα). Το τεστ αυτού του είδους γίνεται συχνά όταν ένας φερόμενος πατέρας δεν είναι διαθέσιμος για τεστ Πατρότητας και τα φερόμενα αδέλφια θέλουν να ξέρουν εάν έχουν τον ένα ή και τους δύο γονείς κοινούς.

Η ALPHA PROLIPSIS  εκτελεί δύο τύπους τεστ DNA αδελφικής συγγένειας:

  • Τεστ Ετεροθαλούς Αδελφικής Συγγένειας —Το τεστ αυτό πραγματοποιείται όταν δύο φερόμενα αδέλφια πιστεύουν ότι έχουν κοινό τον ένα μόνο βιολογικό τους γονέα. (όπως στην περίπτωση που δύο αδέλφια δεν έχουν την ίδια βιολογική μητέρα, αλλά θα ήθελαν να ξέρουν αν έχουν το ίδιο βιολογικό πατέρα).
  • Τεστ Αμφιθαλούς Αδελφικής Συγγένειας  Το τεστ αυτό πραγματοποιείται όταν δύο αδέλφια μοιράζονται τον ένα βιολογικό γονέα και θέλουν να μάθουν αν μοιράζονται και τον άλλο γονέα επίσης. (όπως όταν δύο αδέλφια γνωρίζουν μεν ότι έχουν την ίδια βιολογική μητέρα αλλά θέλουν να ξέρουν αν έχουν επίσης και τον ίδιο βιολογικό πατέρα).

Οι ιατροί συνεργάτες του Δικτύου Ιατρικών Εργαστηρίων ALPHA PROLIPSIS είναι Δικαστικοί Πραγματογνώμονες, με πολυετή σχετική εμπειρία. 

Τα εργαστήρια της ALPHA PROLIPSIS είναι στελεχωμένα από Δικαστικούς Πραγματογνώμονες εγγεγραμμένους στους καταλόγους που τηρούνται στα αρχεία του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας . Για τη διενέργεια ενός DNA τεστ με νομική ισχύ, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη πρέπει να δώσουν την προκαταρκτική συγκατάθεσή τους για την ανάλυση του βιολογικού τους υλικού. Στη συνέχεια ο Δικαστικός Πραγματογνώμονας πραγματοποιεί την ταυτοποίηση των προσώπων με την επίδειξη επίσημων εγγράφων (ταυτότητα, διαβατήριο, ληξιαρχική πράξη γέννησης κτλ.) και τη δειγματοληψία, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω του «on line πρωτοκόλλου δειγματοληψίας». Κάθε έκθεση νομικής ισχύος που εκδίδεται από τα εργαστήρια της ALPHA PROLIPSIS, υπογράφεται από τρεις Δικαστικούς Πραγματογνώμονες.

 Η ALPHA PROLIPSIS σε συνεργασία με το δίκτυο των συνεργαζόμενων νομικών παρέχει τη δυνατότητα διενέργειας πραγματογνωμοσυνών με νομική ισχύ (πριν φτάσει η υπόθεση στις δικαστικές αίθουσες) καθώς επίσης και την εκπροσώπηση στο Δικαστήριο, χάρη στη επιστημονική ομάδα των Πραγματογνωμόνων της. Με αυτό τον τρόπο, η υπόθεση λύνεται άμεσα, έγκυρα και με μικρό κόστος αφού κατά την κατάθεση της υπόθεσης από το δικηγόρο, ο φάκελος είναι πλήρης, συνοδευόμενος από την απαραίτητη έκθεση ανάλυσης DNA.

 

Διαδικασία

Το επιστημονικό προσωπικό της ALPHA PROLIPSIS είναι στη διάθεσή σας για την έγκυρη και άμεση ενημέρωσή σας. Μ ένα τηλεφώνημα ή μια επίσκεψη στα εργαστήρια της εταιρείας, θα λύσετε όλες τις απορίες σας και θα έχετε πλήρη ενημέρωση για τις εξετάσεις που προσφέρουμε.