Είστε εδώ

DNA Τεστ Συγγένειας Παππού-Γιαγιάς

Το τεστ συγγένειας Παππού/Γιαγιάς, μπορεί να καθορίσει αν ένα παιδί σχετίζεται βιολογικά με τον Παππού και την Γιαγιά του. Το τεστ αυτό γίνεται συχνά όταν ο φερόμενος Πατέρας ενός παιδιού δεν είναι διαθέσιμος για το τεστ Πατρότητας και ο Παππούς ή η Γιαγιά διατηρούν αμφιβολίες αν πράγματι το παιδί σχετίζεται με τους ίδιους.

Το τεστ συγγένειας dna συγγένειας Παππού-Γιαγιάς βασίζεται στο γεγονός ότι ένα παιδί κληρονομεί το ήμισυ του γενετικού προφίλ του από κάθε βιολογικό γονέα. Όταν ένας από τους γονείς του παιδιού δεν είναι διαθέσιμος ή έχει πεθάνει, μπορούμε να κοιτάξουμε στους προγόνους του για να διαπιστώσουμε αν έχουν συμβάλει στο γενετικό προφίλ του παιδιού (προφανώς μέσω του απόντος ή νεκρού φερόμενου γονέα).

 

Χαρακτηριστικά TEST :

  • Γρήγορα Αποτελέσματα

  • Χαμηλό κόστος

  • Ανώδυνη  δειγματοληψία

  • Αυστηρή εμπιτευτικότητα