Είστε εδώ

Η κυτταρολογία υγρής φάσης τρίτης γενιάς έχει επιλεγεί από το κυτταρολογικό εργαστήριο ALPHA PROLIPSIS γιατί παρουσιάζει τεράστια συγκριτικά πλεονεκτήματα συγκριτικά με τις παλαιότερες μορφές κυτταρολογίας υγρής φάσης.

Πλεονεκτήματα της Κυτταρολογίας Υγρής Φάσης Τρίτης Γενιάς είναι τα ακόλουθα : 

  • Η μέθοδος είναι διαπιστευμένη και βασίζεται σε έναν πλήρως αυτοματοποιημένο αναλυτή, τον CS-30. Μέσω αυτού, επιτυγχάνεται η συγκόλληση αντιπροσωπευτικού αριθμού κυττάρων σε μονοεπίπεδη στιβάδα.
  •  Ο αναλυτής CS-30 είναι απόλυτα συμβατός με όλα τα φιαλίδια όλων των άλλων μεθόδων κυτταρολογίας υγρής φάσης.  Αυτή η δυνατότητα ανταποκρίνεται στο αίτημα πολλών γυναικολόγων να χρησιμοποιούν φιαλίδια της επιλογής τους.
  • Tο μονιμοποιητικό διάλυμα συντήρησης CELL SOLUTIONS CS-30 είναι μη τοξικό, αντιμικροβιακό και σε αντίθεση με τα φιαλίδια των παλαιότερων παρωχημένων μεθόδων κυτταρολογίας υγρής φάσης έχει πολύ μικρότερη περιεκτικότητα σε αιθανόλη. Η χαμηλή περιεκτικότητα σε αιθανόλη εξασφαλίζει την διατήρηση υψηλού ιϊκού φορτίου, σε περίπτωση που το υλικό του φιαλιδίου χρησιμοποιηθεί για μοριακές εξετάσεις (ανίχνευση και τυποποίηση 49 υποτύπων ιού HPV).
  • Η κυτταρολογία υγρής φάσης τρίτης γενιάς εξασφαλίζει πολύ υψηλές συγκεντρώσεις ενδοτραχηλικών κυττάρων.
  • Η κυτταροβρίθεια των πλακιδίων παρακολουθείται με εντελώς αυτοματοποιημένη μέθοδο και να μπορεί να ρυθμιστεί κατάλληλα ανάλογα με την κυτταροβρίθεια εκάστου δείγματος.

Εν περιλήψει , η  τεχνολογία υγρής φάσης τρίτης γενιάς εξασφαλίζει:
-καλύτερη μονιμοποίηση και
-μακροχρόνια συντήρηση του κυτταρολογικού υλικού
-αυξημένη κυτταροβρίθεια επιχρισμάτων
-διατήρηση υψηλού ιικού φορτίου
-δυνατότητα ψηφιακής χαρτογράφησης επιχρισμάτων
-πλήρη αυτοματοποίηση προαναλυτικής διαδικασίας

Το κυτταρολογικό κέντρο ΑLPHA PROLIPSIS εγκατέστησε και χρησιμοποιεί πρώτο στην Ελλάδα την αυτοματοποιημένη μέθοδο Κυτταρολογίας Υγρής Φάσης BEST PREP CELL SOLUTIONS της ΜΕΝΑΡΙΝΙ με σκοπό την πραγματική αναβάθμιση της ποιότητας του τεστ Παπανικολάου.
Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των φιαλιδίων κυτταρολογίας υγρής φάσης τρίτης γενιάς (best prep - CELL SOLUTIONS) σε σύγκριση με τα φιαλίδια παλαιότερων παρωχημένων μεθόδων κυτταρολογίας υγρής φάσης είναι η ικανότητά τους να διατηρούν σε πολύ υψηλά επίπεδα το ιϊκό φορτίο του ιού HPV , με αποτέλεσμα την ευχερή και ακριβή ανίχνευση και τυποποίηση του ιού των ανθρωπίνων κονδυλωμάτων.
Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό της μεθόδου, πέρα από τα πολύ υψηλά στάνταρ αξιοπιστίας και διαγνωστικής ευαισθησίας που διαθέτει, είναι η απόλυτη συμβατότητά της με αναλώσιμα παλαιότερων μεθόδων κυτταρολογίας υγρής φάσης (thinprep , surepath).
Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται απόλυτα η ελεύθερη επιλογή αναλωσίμων από τους ιατρούς -συνεργάτες μας χωρίς περιττές και συχνά κοστοβόρες οικονομικές σχέσεις εξάρτησης από μία αποκλειστικά προμηθεύτρια εταιρεία.
Eνημερωθείτε για τις ειδικές τιμές αναλωσίμων που έχουμε εξασφαλίσει από διάφορες εταιρείες για τους ιατρούς συνεργάτες μας στο τηλ 210 6980565, κιν 6977430971

 

Τα Κεντρικά Εργαστήρια του Δικτύου Διαπιστευμένων Εργαστηρίων ALPHA PROLIPSIS διαθέτουν προηγμένο εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών και σύστημα μηχανοργάνωσης που επιτρέπει διαρκή έλεγχο της διακίνησης των δειγμάτων και της εκτέλεσης των εξετάσεων.

 

Τα Κεντρικά Εργαστήρια του Δικτύου Διαπιστευμένων Εργαστηρίων ALPHA PROLIPSIS συμμορφώνονται με τα πρότυπα του ELOT EN  ISO 15189 : 2012 και ακολουθούν τις διαδικασίες του Joint Commission International Accreditation-Standards for Clinical Laboratories (JCI). 

Ζητείστε να ενημερωθείτε τώρα στο 2106980565 και 6977430971 !!!!!