Είστε εδώ

Οστεομυελική Βιοψία - Μυελόγραμμα

Οστεομυελική βιοψία είναι η απομάκρυνση του μυελού των οστών από το εσωτερικό του οστού. Ο μυελός των οστών βρίσκεται στο κοίλο τμήμα των περισσοτέρων οστών.

Πώς πραγματοποιείται η ΒΙΟΨΙΑ
Μια βιοψία μυελού των οστών μπορεί να γίνει στο ιατρείο του αιματολόγου ή σε ένα νοσοκομείο. Το δείγμα λαμβάνεται από το πυελικό- ηβικό οστό.

Ο γιατρός εισάγει τη βελόνα βιοψίας μέσα στο οστό. Το κέντρο της βελόνας αφαιρείται και η κοίλη βελόνη κινείται βαθύτερα μέσα στο οστό. Αυτό συλλαμβάνει ένα μικρό δείγμα, ή πυρήνα, του μυελού των οστών εντός της βελόνης.

Μία αναρρόφηση μυελού των οστών, ΜΥΕΛΟΓΡΑΜΜΑ, μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί, συνήθως πριν από τη βιοψία. Όταν η βελόνα έχει εισαχθεί εντός του οστού, μία σύριγγα χρησιμοποιείται για να αποσύρει το υγρό του μυελού των οστών. Το μυελόγραμμα μπορεί να γίνει, από τον ειδικό αιματολόγο και σε άλλο οστό, όπως π.χ, στο στέρνο, και χωρίς να είναι αναγκαία η διενέργεια οστεομυελικής βιοψίας. Η διαφοροποίηση του μυελόγραμματος από την οστεομυελική βιοψία είναι ότι το μυελόγραμμα, αφ’ενός το εξετάζει ο αιματολόγος με το ηλεκτρονικό του μικροσκόπιο άμεσα (η οστεομυελική βιοψία εξετάζεται από ειδικό παθολογοανατομικό εργαστήριο) και αφ’ετέρου δεν περιλαμβάνει τις οστεινες δοκίδες που παρέχουν εξίσου σημαντικές πληροφορίες.

Προετοιμασία

Ο αιματολόγος πρέπει να είναι ενήμερος:

 • Εάν είστε αλλεργικοί σε άλλα φάρμακα
 • Τι φάρμακα παίρνετε
 • Αν έχετε προβλήματα αιμορραγίας
 • Εάν είστε έγκυος

Διενέργεια βιοψίας
Θα αισθανθείτε ένα μικρό τσίμπημα όταν χορηγείται με ένεση η παροδική αναισθησία .Η διαδικασία είναι ελαφρώς επώδυνη και μπορεί να αισθανθείτε έναν σύντομο, απότομο πόνο όταν το υγρό (αναρρόφηση) αφαιρείται.

Η βελόνα βιοψία μπορεί επίσης να προκαλέσει μια σύντομη στιγμή πόνου. Δεδομένου ότι το εσωτερικό του οστού δεν μπορεί να ‘ναρκωθεί’, η δοκιμή αυτή μπορεί να προκαλέσει άλλοτε άλλο πόνο σε κάθε ασθενή.

Γιατί εκτελείται;
Ο γιατρός σας μπορεί να χρειασθεί αυτήν την εξέταση, αν έχετε μη φυσιολογικό τύπο ή αριθμό ερυθρών ή λευκών αιμοσφαιρίων ή αιμοπεταλιών σε μία γενική αίματος.

Η εξέταση αυτή χρησιμοποιείται για τη διάγνωση της λευχαιμίας, λοιμώξεων, κάποιων τύπων αναιμίας, και άλλες διαταραχές του αίματος. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει να καθορίσει εάν ένας καρκίνος έχει εξαπλωθεί ή ανταποκρθεί στη θεραπεία.

Φυσιολογικά Αποτελέσματα
Το φυσιολογικό αποτέλεσμα σημαίνει ότι ο μυελός των οστών περιέχει τον κατάλληλο αριθμό και τύπο των αιμοποιητικών (αιματοποιητικά) κύτταρα.

Μη φυσιολοκά Αποτελέσματα

Ανώμαλα, μη φυσιολογικά αποτελέσματα μπορεί να οφείλονται σε καρκίνους του μυελού των οστών (λευχαιμία).

Τα αποτελέσματα μπορεί να ανιχνεύσουν την αιτία της αναιμίας (πολύ λίγα ερυθρά αιμοσφαίρια), λευκοπενίας (λίγα λευκά αιμοσφαίρια), ή θρομβοπενία (πολύ λίγα αιμοπετάλια), ή το αντίθετο την αιτία της πολυερυθραιμίας, λευκοκυττάρωσης ή θρομβοκυτταραιμίας.

Πρόσθετες προϋποθέσεις υπό τις οποίες η εξέταση μπορεί να πραγματοποιηθεί:

 • Λευχαιμία τριχωτών κυττάρων
 • Hodgkin λέμφωμα
 • Ιδιοπαθής απλαστική αναιμία
 • Πολλαπλούν μυέλωμα
 • Μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο (ΜΔΣ)
 • μη-Hodgkin λέμφωμα
 • Πολυκυτταραιμία αληθής
 • Πρωτοπαθής μυελοϊνωση
 • Πρωτοπαθής θρομβοκυτταραιμία
 • Δευτεροπαθής απλαστική αναιμία

Κίνδυνοι
Μπορεί να υπάρξει κάποια αιμορραγία στο σημείο της παρακέντησης. Περισσότεροι σοβαροί κινδύνοι, όπως σοβαρή αιμορραγία ή λοίμωξη, είναι πολύ σπάνιο να επισυμβούν.