Είστε εδώ

ΤΕΣΤ ΠΑΠ ΥΓΡΗΣ ΦΑΣΗΣ

Η συζήτηση για την χρησιμότητα και πολύ περισσότερο για την αναγκαιότητα της Υγρής Φάσης στο Τεστ Παπ, είναι από την είσοδο της νέας μεθόδου στην ζωή της Κυτταρολογίας πολλές φορές έντονη. Θεωρούμε σκόπιμο να κάνουμε ως Εργαστήριο μια αναφορά επί του θέματος, παίρνοντας ταυτόχρονα και σαφή θέση.
Πιστεύουμε λοιπόν ότι η μέθοδος της Υγρής Φάσης προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με την συμβατική, τα οποία είναι δύσκολο να αγνοηθούν. Τα πλεονεκτήματα αυτά αφορούν αφενός την αύξηση της αξιοπιστίας στην μικροσκοπική/μορφολογική εκτίμηση και αφετέρου στην προσφορά της δυνατότητας περαιτέρω διερεύνησης.
 Πλεονεκτήματα Κατά Την Μικροσκόπηση:
  1. Τα κύτταρα μετά την μονιμοποίησή τους στο υγρό παραμένουν στο φυσικό τους μέγεθος και σχήμα (αν και όλα τα κύτταρα έχουν την τάση να στρογγυλοποιούνται στα υγρά, αυτό δεν αλλοιώνει ουσιαστικά την φυσική τους μορφολογία). Στην συμβατική μέθοδο έχουμε σχεδόν πάντα από ελάχιστη ως έντονη ψευδομεγένθυνση των κυττάρων. Η παραμονή του κυτταρικού υλικού, κατά την συμβατική μέθοδο, έστω και για ελάχιστο χρόνο στον αέρα (πολλές φορές δεν είναι καθόλου ελάχιστος αυτός ο χρόνος…), οδηγεί στην αποξήρανση του επιχρίσματος και κατά συνέπεια στην παραμόρφωση της μορφολογικής/μικροσκοπικής εικόνας.
  2. Η επίστρωση του κυτταρολογικού υλικού στην Υγρή Φάση γίνεται σε μονοεπίπεδη στρώση. Έτσι, αποφεύγεται η αλληλοεπικάλυψη των κυττάρων η οποία συναντάται τόσο συχνά στην συμβατική κυτταρολογία και δυσχεραίνει την μορφολογική εκτίμηση.
  3. Στην Υγρή Φάση τα στοιχεία αίματος, η βλέννα και ό,τι στοιχείο μπορεί να συσκοτίσει την κυτταρομορφολογική εικόνα περιορίζονται δραστικά μέχρι και εξαλείψεώς τους.
  4. Τα πυρηνικά χαρακτηριστικά (υφή χρωματίνης, πυρήνια, όρια και σχήμα «πυρηνικής μεμβράνης») και του κυτταροπλάσματος (οριοθέτησή του, κενοτοπίωση) στην Υγρή Φάση είναι πιο ευκρινή και άρα πιο αξιόπιστα προς εκτίμηση απ’ ότι με την συμβατική μέθοδο.
  5. Πολλοί μικροοργανισμοί και ιοί (Τριχομονάδα, Candida, Herpes Simplex κ.α.) αναγνωρίζονται –οι ίδιοι ή οι επιπτώσεις τους- με μεγαλύτερη αξιοπιστία στα επιχρίσματα Υγρής Φάσης.
  6. Η συνολική επιφάνεια μικροσκόπησης ενός πλακιδίου Υγρής Φάσης είναι περίπου 300 mm2. Πολύ μικρότερη από την επιφάνεια ενός συμβατικού το οποίο έχει 1250 mm2 και τις περισσότερες φορές έχουμε 2 συμβατικά πλακίδια και άρα 2.500 mm2! Το γεγονός αυτό κάνει την μικροσκόπηση στην Υγρή Φάση όχι μόνο πιο αξιόπιστη αλλά και πιο γρήγορη.
Η Περαιτέρω Διερεύνηση Των Κολποτραχηλικών Επιχρισμάτων Ως Πλεονέκτημα
Είναι γνωστό ότι μόνο με Κυτταρολογία Υγρής Φάσης έχουμε την δυνατότητα περαιτέρω διερεύνησης. Αυτή η δυνατότητα κατά την γνώμη μας δεν πρέπει να υποτιμάται.
  1. Με το HPV-DNA Test θα επιβεβαιώσουμε μια μορφολογική διάγνωση χαμηλόβαθμης ενδοεπιθηλιακής αλλοίωσης (LSIL) και ακόμη περισσότερο θα έχουμε συνήθως ταυτοποίηση του τύπου HPV ο οποίος την προκάλεσε. Ο συνδυασμός Κυτταρολογίας Υγρής Φάσης και HPV-DNA Test έχει ευαισθησία περίπου 95%!
  2. Το ίδιο ισχύει πολύ περισσότερο για τα περιστατικά όπου η αμφιβολία δεν επιτρέπει μια σαφή διάγνωση LSIL. Πρόκειται για τα περίφημα ASC-US κατά Bethesda. Σε αυτές τις περιπτώσεις νομίζουμε ότι είναι σαφές ότι η σύσταση για HPV-DNA Test είναι επιβεβλημένη.
  3. Με άλλες μοριακές μεθόδους όπως NASBA, Real Time PCR κ.α., καθώς και με ανοσοκυτταροχημικές μεθόδους όπως p16, έχουμε την δυνατότητα να εκτιμήσουμε αν ο HPV έχει ενσωματωθεί στο DNA των κολποτραχηλικών κυττάρων και άρα σε τι βαθμό κινδύνου για καρκινογένεση βρίσκεται η συγκεκριμένη γυναίκα.
 Εν Κατακλείδι:
Η απλή διάγνωση Ενδοεπιθηλιακής Αλλοίωσης που μπορεί να δώσει η συμβατική Κυτταρολογία δεν προσφέρει και πολλά στον προγραμματισμό αντιμετώπισης της γυναίκας. Το αυτό ισχύει πολύ περισσότερο για τις διαγνώσεις ASC-US. Με την Κυτταρολογία Υγρής Φάσης και την δυνατότητα που αυτή προσφέρει για περαιτέρω διερεύνηση μπορούμε να έχουμε την βέλτιστη με τα σημερινά δεδομένα εικόνα για την γυναίκα και κατά συνέπεια ο Γυναικολόγος να δώσει την βέλτιστη σύσταση.
Μοναδικό μειονέκτημα της μεθόδου Υγρής Φάσης για το Τεστ Παπ έχουμε την εντύπωση ότι είναι το υψηλό κόστος της εξέτασης και άρα και η δυσκολία να γίνει αποδεκτή ως αναγκαιότητα από τους συναδέλφους Γυναικολόγους και τις γυναίκες. Επίσης το υψηλό κόστος κτήσης και χρήσης του εξοπλισμού Υγρής Φάσης για τους Κυτταρολόγους πιστεύουμε ότι είναι η βασική αιτία που δεν έχει την προβολή που της αξίζει.