Είστε εδώ

Τεστ Πατρότητας για Νόμιμη Χρήση

Πολλοί από τους πελάτες μας χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα των Τεστ Πατρότητας για να επιλύσουν ζητήματα οικογενειακού δικαίου (όπως διατροφή, επιμέλεια ή επικοινωνία με τα παιδιά), για επίλυση περιουσιακών διαφορών αλλά και για να ικανοποιήσουν απαιτήσεις των υπηρεσιών μετανάστευσης.

Τα τεστ για Νόμιμh Χρήση ακολουθούν μια αυστηρή διαδικασία η οποία δίνει στα αποτελέσματά μας την νομική ισχύ που απαιτείται ώστε να γίνουν αποδεκτά από τα δικαστήρια. Η διαδικασία που τηρείται διασφαλίζει οτι:

  • Τα δείγματα ελήφθησαν από τρίτο, ουδέτερο πρόσωπο 
  • Ζητήθηκε πιστοποίηση της ταυτότητας των ατόμων που παρουσιάστηκαν στο ραντεβού συλλογής δειγμάτων ώστε να διασφαλισθεί οτι είναι αυτά που κάνουν το τεστ.
  • Τα δείγματα σφραγίστηκαν με ταινία ασφαλείας στον τόπο συλλογής και συσκευάστηκαν κατάλληλα για την αποστολή στο εργαστήριο.

Χαρακτηριστικά του τεστ:

  • Εξαιρετικά ακριβή αποτελέσματα σε 10 εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη του δείγματος

  • Χαμηλό κόστος

  • Ανώδυνη δειγματοληψία από εξειδικευμένο προσωπικό 

  • Ασφαλής φύλαξη  και συντήρηση των δειγμάτων

  • Διαφύλαξη εμπιστευτικότητας

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού,

τηλεφωνείστε τώρα στο 

2109610982- 2106980565         

 

 

Λέξεις Κλειδιά: