Είστε εδώ

Το τραγούδι των γραμμών

η ευθεία τραγουδά την αδιαίρετη μονάδα....
η καμπύλη την μονάδα που θέλει να διαιρεθεί....
και η τεθλασμένη την μονάδα....που έχει ήδη...γίνει....κομμάτια

Λέξεις Κλειδιά: