Είστε εδώ

19-25 Απριλίου !!! Παγκόσμια Εβδομάδα Επαγγελματιών Υγείας Ιατρικών Εργαστηρίων

19-25 Απριλίου !!! Παγκόσμια Εβδομάδα Επαγγελματιών Υγείας Ιατρικών Εργαστηρίων !!! χρόνια μας πολλά !!

Τα ιατρικά εργαστήρια της Δημόσιας και Ιδιωτικής πρωτοβάθμιας , δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας αγωνίζονται σε όλο τον κόσμο αυτές τις δύσκολες ώρες για να περιορίσουν την εξάπλωση της πανδημίας του COVID -19 αλλά και για να επιτελέσουν το απαραίτητο ιατρικό τους έργο στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Δικαίως λοιπόν η εβδομάδα αυτή ανήκει στα ιατρικά εργαστήρια , τα οποία δικαιούνται παγκόσμιας αναγνώρισης για την συνεισφορά τους στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση. 

Λέξεις Κλειδιά: