Είστε εδώ

HPV

Η δυσπλασία του τραχήλου της μήτρας οφείλεται στον ιό HPV και μάλιστα σε μια σειρά στελεχών του, ο αριθμός των οποίων 9όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα ) δεν είναι ούτε ΔΥΟ, ούτε ΤΕΣΣΕΡΑ, αλλά πολύ....πολύ ... μεγαλύτερος.
Για το λόγο αυτό, ούτε ο εμβολιασμός έναντι δύο ή τεσσάρων στελεχών του ιού μπορεί να προσφέρει απόλυτη προστασία.....ούτε τα πολυδιαφημιζόμενα προγράμματα προληπτικού πληθυσμιακού ελέγχου για δύο μόνο υποτύπους του ιού HPV.....μπορούν να προφυλάξουν απόλυτα τον γυναικείο πληθυσμό.
Το κλειδί της αποτελεσματικής πρόληψης.....ήταν ... είναι.....και παραμένει ο ετήσιος προληπτικός έλεγχος με ΤΕΣΤ ΠΑΠ !!!!!!!!!!!