Είστε εδώ

Οι ανθρώπινες παθήσεις στο μικροσκόπιο

Η κάθε μία Νόσος, στο βαθμό που αφορά την Ύλη, χαρακτηρίζεται από μια συγκεκριμένη, όχι πάντα παθογνωμονική, ιστολογική αλλοίωση στο κυτταρικό –μικροσκοπικό επίπεδο.

Η αλλοίωση αυτή κωδικοποιείται μέσα από την χρήση μιας προσεκτικά κατασκευασμένης ιατρικής ορολογίας, η οποία με τη σειρά της, στην προσπάθεια να περιγράψει με ακρίβεια την χαώδη πληθώρα των ιατρικών γνώσεων για την κάθε νόσο, γίνεται τόσο πολύπλοκη ώστε να χρειάζεται και αυτή η ίδια με τη σειρά της συστηματοποίηση και κωδικοποίηση.

Η όλη προσπάθειά μου, απευθύνεται σε όλους εκείνους που επιθυμούν ένα περιεκτικό εγχειρίδιο, μια «πυξίδα» για να ταξιδέψουν στον κυτταρικό και υποκυτταρικό μικρόκοσμο και επιδιώκει να δώσει το έναυσμα σε ιατρούς, φοιτητές αλλά και απλούς ανθρώπους να εξοικειωθούν προσεγγιστικά με έννοιες και ιδέες που ενώ τους αφορούν άμεσα, τους είναι ως τώρα «απαγορευμένες» λόγω της δυσχέρειας εύληπτης και περιεκτικής απόδοσής τους από τα «βαρειά» ιατρικά εγχειρίδια.

 Το επιδιωκόμενο όφελος  (κίνητρο) είναι διαφορετικό για την κάθε μια από τις παραπάνω αναφερόμενες  ομάδες αναγνωστών, όμως ο αντικειμενικός σκοπός του παραπάνω συγγράμματος είναι να απευθύνει μια «ανοιχτή πρόσκληση» στην Ανθρώπινη Διάνοια και μια «ανοιχτή πρόκληση» στον Ανθρώπινο Πόνο.

 

 

Σταύρος Κωνσταντίνου Αρχοντάκης

ΕΚΔΟΣΕΙΣ  Βλάσση Αδελφοί, 2002
548 σελ.   Τιμή €  40 

 

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΗΛ 6944876057, email : fourfouras@yahoo.com