Είστε εδώ

ΠΑΚΕΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

Για ολόκληρο τον μήνα Ιούνιο, τα Εργαστήρια του Δικτύου ALPHA PROLIPSIS σας προσφέρουν μια εξέταση για HIV I-II και έναν έλεγχο για Αυστραλιανό Αντιγόνο στην προνομιακή τιμή των 20 ευρώ και ΔΩΡΕΑΝ μια εξέταση για HCV.

20.00

Μια σπουδαία καινοτομία στο χώρο της κυτταρολογικής εξέτασης είναι διαθέσιμη στο ALPHA PROLIPSIS και αφορά όλες τις γυναίκες! Πρόκειται για το ΤΕΣΤ ΠΑΠ υγρής φάσης και αποτελεί εξέλιξη του συμβατικού ΤΕΣΤ Παπανικολάου, που συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση του ποσοστού του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Αυτό το νέο εξελιγμένο τεστ ενισχύει την εμπιστοσύνη της εξεταζόμενης για την πιστότητα της εξέτασης.

25.00

Ο καρκίνος της ουροδόχου κύστεως στο πολύ αρχόμενο στάδιο του καρκινώματος in situ είναι ασυμπτωματικός ενώ διαγιγνώσκεται με ασφάλεια με τις κυτταρολογικές εξετάσεις των ούρων. Επίπλέον, στα ούρα, επί αιματουρίας, είναι δυνατόν με τη μελέτη της μορφολογίας των ερυθροκυττάρων να προσδιορισθεί η προέλευσή τους, αν είναι δηλαδή σπειραματικής ή μετασπειραματικής προέλευσης.

30.00

 

 

Σύνδρομο Down (Τρισωμία 21)

Σύνδρομο Down (Τρισωμία 18)

Σύνδρομο Down (Τρισωμία 13)

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού, καλέστε στο 210 6980565 και 2109610982      

 

400.00

 

Γενική αίματος, Σίδηρος, Φερριτίνη, B12, Φυλλικό οξύ

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού, καλέστε στο 210 6980565 και 2109610982

25.00

Ανίχνευση ενεργότητας των πέντε επικρατέστερων στελεχών του ιού HPV 

 

Επιλέξαμε και εφαρμόσαμε την μέθοδο mRNA HPV TESTING PRETECT HPV- Proofer, αφού την συγκρίναμε ενδελεχώς με όλες τις άλλες διαθέσιμες εμπορικές μεθόδους. Παραθέτουμε στον παρακάτω πίνακα μια συγκριτική ανάλυση των πλεονεκτημάτων της μεθόδου για την καλύτερη δική σας ενημέρωση 

 

150.00

Η πιο αποτελεσματική πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού και του τραχήλου της μήτρας

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού, καλέστε στο 210 6980656 και 2109610982 

 

90.00

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού, καλέστε στο 210 6980565 και 2109610982

80.00

Συμμετοχή ΕΟΠΥΥ 2 ευρώ 

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού, καλέστε στο 2106980565 και 2109610982

15.00

 

PSA (ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ) , FREE PSA (ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ)

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού, καλέστε στο 2106980565 και 2109610982

30.00

 

SGOT, SGPT, γ-GT, ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ-ΑΜΕΣΗ, ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΕΜΜΕΣΗ, HBsAg, HCV

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού, καλέστε στο 2106980565 και 2109610982

40.00

 

ΤΡΙΧΟΜΟΝΑΔΕΣ, ΜΥΚΗΤΕΣ, NEISSERIA, ΑΕΡΟΒΙΑ, ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ, ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ, ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ, ΧΛΑΜΥΔΙΑ

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού, καλέστε στο 2106980565 και 2109610982

45.00

 

ΤΡΙΧΟΜΟΝΑΔΕΣ, ΜΥΚΗΤΕΣ, NEISSERIA, ΑΕΡΟΒΙΑ, ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού, καλέστε στο 2106980565 και 2109610982

25.00

 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΣΑΚΧΑΡΟ, ΟΥΡΙΑ, ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ, ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ, ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ, HDL, LDL, VLDL, ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ, ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙA, SGOT, SGPT

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού, καλέστε στο 2106980565 και 2109610982

30.00

 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ, ΤΚΕ, ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ, ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ, HDL, LDL , VLDL, ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ, ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ, ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ ΟΛΙΚΑ, ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ, ΣΦΑΙΡΙΝΕΣ, ΣΑΚΧΑΡΟ, ΟΥΡΙΑ, ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ, ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ, SGOT, SGPT, γ-GT, ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ, LDH, CPK, ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ, ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΑΜΕΣΗ, ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΕΜΜΕΣΗ, ΑΣΒΕΣΤΙΟ, ΣΙΔΗΡΟΣ, ΚΑΛΙΟ, ΝΑΤΡΙΟ, ΜΑΓΝΗΣΙΟ, ΦΩΣΦΟΡΟΣ 

 

65.00