Είστε εδώ

ΠΑΚΕΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

Σύνδρομο Down (Τρισωμία 21)   Σύνδρομο Turner (Μονοσωμία Χ)

Σύνδρομο Down (Τρισωμία 18)  Σύνδρομο Klinefelter (Τρισωμία ΧΧY)

Σύνδρομο Down (Τρισωμία 13)  Σύνδρομο Τριπλού (Τρισωμία ΧΧΧ)

Τρισωμία 9 | Τρισωμία 16 | Τρισωμία 22

550.00

Σύνδρομο Down (Τρισωμία 21)   Σύνδρομο Turner (Μονοσωμία Χ)

Σύνδρομο Down (Τρισωμία 18)   Σύνδρομο Klinefelter (Τρισωμία ΧΧY)

Σύνδρομο Down (Τρισωμία 13)  Σύνδρομο Τριπλού (Τρισωμία ΧΧΧ)

 

420.00

Σύνδρομο Down (Τρισωμία 21)

Σύνδρομο Down (Τρισωμία 18)

Σύνδρομο Down (Τρισωμία 13)

400.00

Ανίχνευση ενεργότητας των 5 επικρατέστερων στελεχών του ιού HPV 

150.00

Διαπιστευμένη μέθοδος

Κυτταρολογία υγρής φάσης τρίτης γενιάς

Λήψη γενετικού υλικού για τυποποίηση HPV

 

25.00

ΣΑΚΧΑΡΟ, ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ , HDL, LDL, VLDL, ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ, ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ, ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

15.00

ΣΑΚΧΑΡΟ, ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ, HDL, LDL , ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ, VLDL,ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

15.00

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΣΑΚΧΑΡΟ, ΟΥΡΙΑ, ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ, ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ, ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ, HDL, LDL, VLDL, ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ, ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙA, SGOT, SGPT

30.00

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ, ΤΚΕ , ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ, ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ, HDL, LDL , VLDL, ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ, ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ , ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ ΟΛΙΚΑ, ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ, ΣΦΑΙΡΙΝΕΣ, ΣΑΚΧΑΡΟ, ΟΥΡΙΑ, ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ, ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ, SGOT, SGPT, γ-GT, ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ, LDH, CPK, ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ, ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΑΜΕΣΗ, ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΕΜΜΕΣΗ, ΑΣΒΕΣΤΙΟ, ΣΙΔΗΡΟΣ, ΚΑΛΙΟ, ΝΑΤΡΙΟ, ΜΑΓΝΗΣΙΟ, ΦΩΣΦΟΡΟΣ 

65.00