Είστε εδώ

ΠΑΚΕΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

 

B12 +  ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού, καλέστε στο 210 6980565 και 2109610982

15.00

Ανίχνευση ενεργότητας των πέντε επικρατέστερων στελεχών του ιού HPV 

 

150.00

 

Η πιο αποτελεσματική πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού και του τραχήλου της μήτρας

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού, καλέστε στο 210 6980656 και 2109610982 

 

90.00

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού, καλέστε στο 210 6980565 και 2109610982

80.00

Συμμετοχή ΕΟΠΥΥ 2 ευρώ 

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού, καλέστε στο 2106980565 και 2109610982

15.00

 

ΣΑΚΧΑΡΟ, ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ , HDL, LDL, VLDL, ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ, ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ, ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού, καλέστε στο 2106980565 και 2109610982

15.00

 

PSA

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού, καλέστε στο 2106980565 και 2109610982

30.00

Ποιες εξετάσεις αίματος πρέπει να κάνετε νηστικοί

 

PSA,  FREE PSA

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού, καλέστε στο 2106980565 και 2109610982

12.00

 

SGOT, SGPT, γ-GT, ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ-ΑΜΕΣΗ, ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΕΜΜΕΣΗ, HBsAg, HCV

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού, καλέστε στο 2106980565 και 2109610982

40.00

 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ, ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού, καλέστε στο 2106980565 και 2109610982

15.00

 

ΣΑΚΧΑΡΟ, ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ, HDL, LDL , ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ, VLDL, ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού, καλέστε στο 2106980565 και 2109610982

15.00

 

ΤΡΙΧΟΜΟΝΑΔΕΣ, ΜΥΚΗΤΕΣ, NEISSERIA, ΑΕΡΟΒΙΑ, ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ, ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ, ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ, ΧΛΑΜΥΔΙΑ

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού, καλέστε στο 2106980565 και 2109610982

45.00

 

ΤΡΙΧΟΜΟΝΑΔΕΣ, ΜΥΚΗΤΕΣ, NEISSERIA, ΑΕΡΟΒΙΑ, ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού, καλέστε στο 2106980565 και 2109610982

25.00

 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΣΑΚΧΑΡΟ, ΟΥΡΙΑ, ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ, ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ, ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ, HDL, LDL, VLDL, ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ, ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙA, SGOT, SGPT

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού, καλέστε στο 2106980565 και 2109610982

30.00

 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ, ΤΚΕ, ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ, ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ, HDL, LDL , VLDL, ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ, ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ, ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ ΟΛΙΚΑ, ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ, ΣΦΑΙΡΙΝΕΣ, ΣΑΚΧΑΡΟ, ΟΥΡΙΑ, ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ, ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ, SGOT, SGPT, γ-GT, ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ, LDH, CPK, ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ, ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΑΜΕΣΗ, ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΕΜΜΕΣΗ, ΑΣΒΕΣΤΙΟ, ΣΙΔΗΡΟΣ, ΚΑΛΙΟ, ΝΑΤΡΙΟ, ΜΑΓΝΗΣΙΟ, ΦΩΣΦΟΡΟΣ 

 

65.00