Είστε εδώ

ΠΑΚΕΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

Γενική αίματος, Γενική ούρων, Σάκχαρο, Ουρία, Σίδηρος, Φερριτίνη, TSH, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, LDL, Αθηρωματικός δείκτης, Λιπίδια, Αλκαλική φωσφατάση, SGOT, SGPT, γ-GT

ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ: 5 ΛΕΠΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ | ALPHA PROLIPSIS | Ιδιωτικά  διαγνωστικά εργαστήρια - πολυιατρεία-

50.00

καρωτίδων, φλεβών, αρτηριών

60.00

Διαγνωστικό Κέντρο ALPHA PROLIPSIS | Άλιμος Live

Ούρα, πτύελα, βρογχικές εκκρίσεις, bal, washing, brushing, υγρά κοιλοτήτων (ασκιτικό, πλευριτικό,περικαρδιακό, αρθρικό)

30.00

Υπερηχογράφημα έσω γεννητικών οργάνων, Ενδοκολπικό Υπερηχογράφημα, Τεστ Παπ, Κλινική εξέταση

40.00

ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ: 5 ΛΕΠΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ | ALPHA PROLIPSIS | Ιδιωτικά  διαγνωστικά εργαστήρια - πολυιατρεία-

Γενική αίματος, Γενική ουρων, Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Ομάδα αίματος, Rhesus, Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης, Test δρεπανώσεως, Αυστραλιανό αντιγόνο, Ηπατίδα C, HIV I-II, Ερυθρά IgG-IgM, Tοξόπλασμα IgG-IgM, CMV IgG-IgM, Listeria, Vdrl

95.00
Η μετάφραση στα Ελληνικά δεν είναι διαθέσιμη
Η μετάφραση στα Ελληνικά δεν είναι διαθέσιμη

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΣΑΚΧΑΡΟ, ΟΥΡΙΑ, ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ, ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ, ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ, HDL, LDL, VLDL, ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ, ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙA, SGOT, SGPT

 

 

45.00
Η μετάφραση στα Ελληνικά δεν είναι διαθέσιμη