Είστε εδώ

ΠΑΚΕΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

Γενική αίματος, Γενική ουρων, Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Ομάδα αίματος, Rhesus, Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης, Test δρεπανώσεως, Αυστραλιανό αντιγόνο, Ηπατίδα C, HIV I-II, Ερυθρά IgG-IgM, Tοξόπλασμα IgG-IgM, CMV IgG-IgM, Listeria, Vdrl

95.00

Χρωμοσωματικές Ανωμαλίες:

  • Σύνδρομο Down (Tρισωμία 21)

  • Σύνδρομο Εdwards (Tρισωμία 18)

  • Σύνδρομο Patau (Tρισωμία 13)

Ανωμαλίες Φυλετικών Χρωμοσωμάτων:

  • Σύνδρομο Turner (Μονοσωμία Χ), Σύνδρομο Klinefelter (Τρισωμία ΧΧΥ) ,Σύνδρομο Τριπλού Χ ,(Τρισωμία ΧΧΧ) Σύνδρομο XYY

Tρισωμίες:

500.00

 

 

Σύνδρομο Down (Τρισωμία 21)

Σύνδρομο Down (Τρισωμία 18)

Σύνδρομο Down (Τρισωμία 13)

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού, καλέστε στο 210 6980565 και 2109610982      

 

400.00

 

Γενική αίματος, Γενική ούρων, Σάκχαρο, Ουρία, Σίδηρος, Φερριτίνη, TSH, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, LDL, Αθηρωματικός δείκτης, Λιπίδια, Αλκαική φωσφατάση, SGOT, SGPT, γ-GT

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού, καλέστε στο 210 6980565 και 2109610982

50.00

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΣΑΚΧΑΡΟ, ΟΥΡΙΑ, ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ, ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ, ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ, HDL, LDL, VLDL, ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ, ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙA, SGOT, SGPT

 

 

45.00

 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ, ΤΚΕ, ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ, ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ, HDL, LDL , VLDL, ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ, ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ, ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ ΟΛΙΚΑ, ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ, ΣΦΑΙΡΙΝΕΣ, ΣΑΚΧΑΡΟ, ΟΥΡΙΑ, ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ, ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ, SGOT, SGPT, γ-GT, ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ, LDH, CPK, ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ, ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΑΜΕΣΗ, ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΕΜΜΕΣΗ, ΑΣΒΕΣΤΙΟ, ΣΙΔΗΡΟΣ, ΚΑΛΙΟ, ΝΑΤΡΙΟ, ΜΑΓΝΗΣΙΟ, ΦΩΣΦΟΡΟΣ 

75.00