Είστε εδώ

ακρίβεια

Στις ημέρες μας, όλο και περισσότεροι γονείς, για διαφορετικούς, προσωπικούς ή και νομικούς λόγους, καταφεύγουν στο τεστ πατρότητας DNA προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος είναι ο βιολογικός πατέρας του παιδιού τους. Στο ALPHA PROLIPSIS εκτελούνται DNA τεστ με απόλυτη εχεμύθεια και διακριτικότητα και αποτελέσματα που έχουν 100% ακρίβεια. Το τεστ πατρότητας DNA χωρίζεται σε δυο κατηγορίες: αυτό που πραγματοποιείται για προσωπικούς λόγους και αποκαλείται «ανεπίσημο» και αυτό που πραγματοποιείται για νομικούς λόγους.

Λέξεις Κλειδιά: ακρίβεια, τεστ παπ, τέστ παπανικολάου22/10/2017

Ο κυτταρολογικός έλεγχος του τραχήλου έχει εκπληρώσει κατά το μέγιστο τα κριτήρια που καθορίστηκαν από τους Wilson & Jungner (1968)

Αυτοί οι κανόνες πρόσφατα επανεκτιμήθηκαν από τους Andermann et al. (2008) με τη γνώση ότι οι υψηλού-κινδύνου HPV είναι η απαραίτητη αιτία του καρκίνου του τραχήλου και των προκαρκινικών βλαβών . 

Ο έλεγχος του καρκίνου του τραχήλου παίζει βασικό ρόλο στην πρόληψη μίας κατάστασης (ειδικά με την απουσία του ελέγχου) η οποία αποτελούσε «ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας».

Εγγραφή στο ακρίβεια