Είστε εδώ

κυτταρολογος

 

Η κυτταρολογική εξέταση αποτελεί την πιο αξιόπιστη μέθοδο προεγχειρητικής εκτίμησης της βιολογικής συμπεριφοράς ενός ογκιδίου του μαστού. Τα αποτελέσματά της επηρεάζουν σημαντικά την μετέπειτα θεραπευτική παρέμβαση, μειώνοντας δραστικά τον αριθμό των ασθενών που υποβάλλονται τελικά σε χειρουργική επέμβαση.

 

Οι αλλοιώσεις των μαλακών μορίων που χρήζουν κυτταρολογικής διερεύνησης διακρίνονται σε πάνω από  130 διαφορετικές παθολογικές  οντότητες. Μέσα σε αυτές διακρίνονται και 30 διαφορετικά είδη σαρκωμάτων. Η συστηματική διαφοροδιαγνωστική προσέγγιση σε συνδυασμό με τη σωστή δειγματοληπτική και παρασκευαστική τεχνική μπορεί να αποδώσουν ικανοποιητικά αποτελέσματα, ακόμα και σε κυτταρολογικά εργαστήρια με μικρή σχετικά εμπειρία στην παρακέντηση όγκων των μαλακών μορίων.

 

   Η κυτταρολογική ούρων αποτέλεσε μια από τις πρώτες κυτταρολογικές εξετάσεις, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ευρέως, λόγω της υψηλής διαγνωστικής ειδικότητας, του συγκριτικά μικρού οικονομικού της κόστους καθώς επίσης λόγω της ευχερούς και ταχείας επαναληψιμότητάς της. Τα πλεονεκτήματα αυτά, παρά το πέρασμα των ετών, δεν έχουν πάψει να ισχύουν ακόμη και στις μέρες μας. Έτσι παρά την αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας, δεν έχει βρεθεί ακόμη εξέταση η οποία θα μπορέσει να συναγωνιστεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κυτταρολογικής εξέτασης ούρων.

 

Η κυτταρολογική εξέταση του ήπατος είναι εφικτή με τη βοήθεια κατευθυνόμενης παρακέντησης δια λεπτής βελόνης (FNA). Η ραγδαία εξέλιξη των απεικονιστικών μεθόδων, και ειδικά της υπερηχοτομογραφίας και της αξονικής τομογραφίας επέτρεψε την παρακέντηση ακόμα και πολύ μικρών εστιών στο ήπαρ.

Η κυτταρολογία, πέρα από την αναγνωρισμένη συμβολή της στην έγκαιρη ανίχνευση καρκινικών και προκαρκινικών αλλοιώσεων του τραχήλου της μήτρας, μπορεί επίσης να χρησιμεύσει για την ανίχνευση αλλοιώσεων του ενδομητρίου.  Η άμεση λήψη κυτταρολογικού επιχρίσματος από το ενδομήτριο με τη βοήθεια ειδικής συσκευής (συσκευή ενδομητρικής λήψεως)  προσφέρει ακόμα καλύτερα διαγνωστικά αποτελέσματα στην έγκαιρη ανίχνευση τυχόν νεοπλασματικής  εξεργασίας, σε σύγκριση με την απλή αποφολιδωτική κυτταρολογία.

Η χρήση στεροειδών για τη μείωση της ενδοκρανιακής πίεσης, η υποβοήθηση της παρακέντησης με απεικονιστικά μέσα και η χρήση ειδικών βελονών μικρότερης διαμέτρου επέτρεψαν την αύξηση του αριθμού παρακεντήσεων όγκων του κεντρικού νευρικού συστήματος.  Εκτός της παρακέντησης, η κυτταρολογική εξέταση εντυπωμάτων από βιοπτικά υλικά χρησιμοποιείται με ολοένα αυξανόμενο ρυθμό, λόγω των ειδικών πλεονεκτημάτων που παρουσιάζει, για τη διεγχειρητική διαγνωστική προσέγγιση όγκων του κεντρικού νευρικού συστήματος.

 

Η κυτταρολογική εξέταση ύποπτων δερματικών αλλοιώσεων δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει τον ιστολογικό έλεγχο. Η κυτταρολογική εξέταση προτιμάται όταν απαιτείται ταχεία διάγνωση σε ψηλαφητά υποδόρια ογκίδια ασθενών με ελεύθερο ιστορικό ή όταν υπάρχει ανάγκη ελέγχου τοπικής υποτροπής (ιδιαιτέρως όταν οι ύποπτες αλλοιώσεις είναι πολλαπλές). Η κυτταρολογική εξέταση προτιμάται επίσης για τη δειγματοληψία από περιοχές του δέρματος που έχουν υποβληθεί σε θεραπείες ακτινοβολίας. Τέλος η κυτταρολογική εξέταση είναι πολύτιμη σε περιπτώσεις ανεγχείρητων νεοπλασμάτων.

η κυτταρολογική εξέταση δειγμάτων που προέρχονται από το αναπνευστικό σύστημα αποτελεί συχνά την πρώτη διαγνωστική προσέγγιση σε ασθενείς που παρουσιάζουν συμπτώματα από το αναπνευστικό δέντρο.

Σελίδες

Εγγραφή στο κυτταρολογος