Είστε εδώ

κυτταρολογος

Η διαγνωστική προσέγγιση όγκων αγνώστου πρωτοπαθούς προέλευσης με τη βοήθεια κυτταρολογικών και ανοσοκυτταροχημικών μεθόδων αποτελεί μια ιδιαίτερα χρήσιμη και ευρέως διαδεδομένη μέθοδο, λόγω της υψηλής της ακρίβειας, του μικρού οικονομικού της κόστους και του ελάχιστα επεμβατικού χαρακτήρα της. Δεδομένου ότι η αντιμετώπιση των μεταστατικών νεοπλασμάτων σπανίως απαιτεί χειρουργική εξαίρεση της μεταστατικής εστίας, η επιτυχία της κυτταρολογικής εξέτασης συντελεί στο σημαντικό περιορισμό άσκοπων χειρουργικών επεμβάσεων. 

 

Η κύρια ένδειξη για εκτέλεση παρακέντησης με λεπτή βελόνη (FNA) στο πάγκρεας είναι η παρουσία οποιασδήποτε μάζας ύποπτης για νεόπλασμα.
Χωρίς την FNA η διαφορική διάγνωση μεταξύ της χρόνιας παγκρεατίτιδας και του καρκινώματος του παγκρέατος μπορεί να είναι ιδιαιτέρως δύσκολη κλινικά, χειρουργικά, ακόμη και ιστολογικά (DeMay 2012).
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
Τρία ικανοποιητικά δείγματα πτυέλων μπορούν να ανιχνεύσουν πάνω από το 70% των κακοηθειών του πνεύμονα (Murray 2002).
Τρία βρογχικά κυτταρολογικά δείγματα (αν και σπάνια λαμβάνονται τόσα), μπορούν να ανιχνεύσουν πάνω από το 90% των κακοηθειών του πνεύμονα (Popp 1992)!
ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ
Και για τα πτύελα και για την βρογχική κυτταρολογία, όσο πιο κεντρικά εντοπισμένος είναι ο όγκος τόσο μεγαλύτερη είναι η ευαισθησία της κυτταρολογικής εξέτασης.

 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΤΥΕΛΩΝ

Η παρακέντηση δια λεπτής βελόνης (FNA) των σιελογόνων αδένων είναι  S.A.F.E, δηλ.  Simple, Accurate, Fast, Economic.
Ουσιαστικά η κυτταρολογική εκτίμηση της FNA σιελογόνων αδένων βοηθά στην απόφαση για το χειρισμό των ασθενών.Για το αν δηλαδή ο ασθενής θα πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική αφαίρεση του σιελογόνου αδένα ή όχι.

   Οι συλλογές των σωματικών κοιλοτήτων μπορεί να είναι καλοήθεις ή κακοήθεις αλλά είναι πάντα παθολογικές (DeMay 2012)

Η παρακέντηση δια λεπτής βελόνης (FNA) βοήθα στον καθορισμό για το αν το παρακεντήθεν οζίδιο είναι όντως λεμφαδένας ή όχι και αν είναι καλοήθες ή κακοήθες (λεμφαδένας ή μη).
Σύντομα κλινικά στοιχεία
Το έκκριμα θηλής του μαστού μπορεί να είναι φυσιολογικό (σχετιζόμενο με εγκυμοσύνη ή γαλουχία) ή παθολογικό.
Τα φυσιολογικά εκκρίματα θηλής είναι χαρακτηριστικά αμφοτερόπλευρα, με αυθόρμητη έκκριση και προέρχονται από πολλαπλούς πόρους.
Τα παθολογικά είναι συνήθως μονόπλευρα, μη αυθόρμητα (απαιτείται χειρισμός για την έκκριση) και προέρχονται από ένα μόνο πόρο. Πάντως και τα παθολογικά εκκρίματα μπορεί να είναι αμφοτερόπλευρα, αυθόρμητα και να προέρχονται από πολλαπλούς πόρος (Lang 2007).
Η παρακέντηση δια λεπτής βελόνης (FNA) μορφωμάτων και αλλοιώσεων του μαστού μπορεί να ξεχωρίσει την καλοήθεια από την κακοήθεια αυτών.

Σελίδες

Εγγραφή στο κυτταρολογος