Είστε εδώ

λέμφωμα

Ο θυρεοειδής αδένας παράγει και εκκρίνει τις θυροειδικές ορμόνες T3 και T4. Η λειτουργία του θυρεοειδούς και η έκκριση των ορμονών του ελέγχεται από την υπόφυση, η οποία με τη σειρά της εκκρίνει μια ορμόνη που λέγεται TSH (THYROID STIMULATING HORMONE). Αυτή ρυθμίζεται από μια ορμόνη που παράγεται από τον υποθάλαμο του εγκεφάλου και ονομάζεται που TRH (Thyrotropin Releasing Hormone).

Λέξεις Κλειδιά: λέμφωμα, Ελλάδα, Λέμφωμα Hodgkin10/06/2018

Η Ελλάδα είναι η χώρα με τις περισσότερες νέες διαγνώσεις του λεμφώματος Hodgkin, ενός καρκίνου των λεμφοκυττάρων. Η χώρα μας έχει τα περισσότερα νέα περιστατικά παγκοσμίως: 5,3 ανά 100.000 ανθρώπους το 2016, ενώ ο μέσος όρος διεθνώς είναι ένα νέο περιστατικό ανά 100.000 ανθρώπους.

Λέξεις Κλειδιά: λέμφωμα, καινοτόμος θεραπεία23/05/2018

Η θεραπεία με CAR-T κύτταρα είναι μια από τις πιο αισιόδοξες εξελίξεις για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Πρόκειται για μία εντελώς εξατομικευμένη θεραπεία, που είναι διαφορετική από τα συνήθη μικρά μόρια ή τις βιολογικές θεραπείες επειδή παράγεται για τον κάθε  ασθενή ξεχωριστά χρησιμοποιώντας τα δικά του κύτταρα.

Λέξεις Κλειδιά: λέμφωμα10/04/2018

Λέμφωμα είναι μια μορφή καρκίνου που επηρεάζει το ανοσοποιητικό σύστημα. Ειδικότερα, είναι ένας καρκίνος των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος που ονομάζονται λεμφοκύτταρα, ενός τύπου λευκών αιμοσφαιρίων.

 

Το λέμφωμα χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες και πολλές υποκατηγορίες. Οι δύο τύποι λεμφώματος περιγράφονται ως: λέμφωμα Hodgkin και λέμφωμα μη-Hodgkin.

Λέξεις Κλειδιά: λέμφωμα, λευχαιμία17/03/2018

Ο καρκίνος μπορεί να επηρεάσει οποιοδήποτε μέρος του σώματος, συμπεριλαμβανομένου του αίματος. Η λευχαιμία και το λέμφωμα είναι και οι δύο μορφές καρκίνου του αίματος. Η κύρια διαφορά είναι ότι η λευχαιμία επηρεάζει το αίμα και τον μυελό των οστών, ενώ τα λεμφώματα τείνουν να επηρεάζουν τους λεμφαδένες.

Τι είναι η λευχαιμία και τι είναι το λέμφωμα

Η λευχαιμία και το λέμφωμα είναι δύο τύποι καρκίνου που επηρεάζουν το αίμα. Και οι δύο καρκίνοι επηρεάζουν συνήθως τα λευκά αιμοσφαίρια.

Περιγράψτε τις τρέχουσες παγκόσμιες προκλήσεις για τον καρκίνο.

Έχουν σημειωθεί σημαντικές επιπτώσεις στην κατανόηση του τι οδηγεί στην ανάπτυξη του καρκίνου, στην εξάπλωση και στην ανθεκτικότητα της θεραπείας. Τα εξελιγμένα εργαλεία διαγνωστικού και προφίλ, μαζί με την ολοένα και πιο ισχυρή βιοπληροφορική, διαθέτουν επαρκώς εξοπλισμένους ερευνητές και παρόχους καρκίνου για να ξεκινήσουν σχετικά με τους καρκίνους ως ετερογενείς οντότητες όπου ένα μέγεθος δεν ταιριάζει σε όλα.

Λέξεις Κλειδιά: λέμφωμα3/01/2018

Λέμφωμα είναι ένας τύπος καρκίνου που χτυπάει τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, που ονομάζονται λεμφοκύτταρα.

 

Ακριβώς όπως ο καρκίνος αντιπροσωπεύει πολλές διαφορετικές ασθένειες, το λέμφωμα αντιπροσωπεύει πολλούς διαφορετικούς καρκίνους των λεμφοκυττάρων. Για την ακρίβεια περίπου 35 διαφορετικούς υποτύπους!

Ως λέμφωμα ορίζεται μια ομάδα καρκίνων που επηρεάζουν τα κύτταρα που παίζουν κάποιον ρόλο στο ανοσοποιητικό σύστημα. Ως καρκίνος κυρίως αφορά κύτταρα που εμπλέκονται στο λεμφικό σύστημα του σώματος.

Λέξεις Κλειδιά: Μη Hodgkin, λέμφωμα, Hodgkin4/12/2017

Τα μη Hodgkin λεμφώματα είναι μία ετερογενής ομάδα νεοπλασιών του λεμφικού συστήματος που προέρχονται από τα Β-λεμφοκύτταρα ή τα Τ-λεμφοκύτταρα. Στην τελευταία κατάταξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας περιλαμβάνονται πάνω από 40 μορφές μη Hodgkin λεμφωμάτων, οι οποίες διαφέρουν μεταξύ τους σε επίπεδο ιστολογικών, βιολογικών και κλινικών χαρακτηριστικών1.

Ανάλογα με την κλινική πορεία τα μη Hodgkin λεμφώματα (ΝHL) κατατάσσονται σε επιθετικά και σε βραδέως εξελισσόμενα (χαμηλής κακοήθειας)1.

Λέξεις Κλειδιά: λέμφωμα, Μη-Hodgkin1/11/2017

Τα μη-Hodgkin λεμφώματα (ΜΗΛ) είναι η συχνότερη αιματολογική κακοήθεια στους ενήλικες.

Η επίπτωση της νόσου είναι περίπου 7 περιστατικά ανά 100.000 πληθυσμού κατ' έτος και αυξάνεται εκθετικά με την αύξηση της ηλικίας. Οι άνδρες προσβάλλονται συχνότερα από τις γυναίκες, σε αναλογία 2:1. Τα ΜΗΛ αποτελούν μια εξαιρετικά ετερογενή ομάδα νεοπλασματικών νοσημάτων του λεμφικού ιστού και προέρχονται είτε από ώριμα Β (85% των περιπτώσεων) ή Τ λεμφοκύτταρα (15% των περιπτώσεων).

Λέξεις Κλειδιά: λέμφωμα, καρκίνος, ενημερωση30/10/2017

Στην Ελλάδα, μελέτες καταδεικνύουν, ότι οι ασθενείς που πάσχουν από λέμφωμα εμφανίζονται ελλιπώς ενημερωμένοι σχετικά με ζητήματα που αφορούν στην ασθένειά τους, τη θεραπεία που πρέπει να ακολουθήσουν και την εξέλιξη της νόσου.

 

Κάθε χρόνο αναμένονται στην Ελλάδα, 300-350 περίπου νέες περιπτώσεις λεμφώματος Hodgkin και 2.200 περίπου νέες περιπτώσεις μη-Hodgkin λεμφωμάτων.

Σελίδες

Εγγραφή στο λέμφωμα