Είστε εδώ

μαστολογία

Η μαστογραφία είναι η εξέταση εκείνη που έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει καρκίνους του μαστού διαμέτρου ολίγων χιλιοστών και να συμβάλει έτσι στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού και κατά συνέπεια στην ίαση της γυναίκας που ανέπτυξε καρκίνο στον μαστό της. Για να επιτευχθεί όμως αυτό το αποτέλεσμα, πρέπει ο ακτινολόγος που θα γνωμοδοτήσει τη μαστογραφία και ο μαστολόγος που θα επισκεφθεί στη συνέχεια η γυναίκα, να έχουν τη δυνατότητα να αναγνώσουν μιας καλής ποιότητας μαστογραφία, που θα εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα και για τους δύο.

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαστολογίας 2016 Το ALPHA PROLIPSIS ήταν εκεί !!!!!!!!!!

Το Alpha Prolipsis παρευρέθηκε στο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαστολογιας στην Θεσσαλονίκη. Η νέα θεματολογία κατά του καρκίνου μαστού ήταν πραγματικά πολύ εποικοδομητική

Εγγραφή στο μαστολογία