Είστε εδώ

με λεπτή βελόνα

Λέξεις Κλειδιά: παρακέντηση, με λεπτή βελόνα, fna, μαστού15/08/2019

Η παρακέντηση με λεπτή βελόνα βιοψία (FNA) του μαστού είναι μια γρήγορη και απλή διαδικασία, η οποία αναρροφά υγρό ή κύτταρα από μια συμπαγή ή από κυστική βλάβη του μαστού. Χρησιμοποιείται μια πολύ λεπτή βελόνα, παρόμοια με αυτήν της αιμοληψίας.

Το δείγμα του υγρού ή των κυττάρων που λαμβάνεται απλώνεται σε γυάλινη πλάκα και αποστέλλεται στο κυτταρολογικό εργαστήριο προκειμένου να εξεταστεί η φύση του παρακεντηθέντος ογκιδίου. Οι επιπλοκές είναι σπανιότατες.

Εγγραφή στο με λεπτή βελόνα