Είστε εδώ

σπέρμα

Λέξεις Κλειδιά: ΙΟΣ, ιοί, σπερματικό υγρό, σπέρμα2/12/2017

Το σπέρμα μπορεί να είναι μια εστία για ιούς, αναφέρουν επιστήμονες στο περιοδικό Emerging Infectious Diseases.

Τουλάχιστον 27 ιοί μπορούν να ζήσουν στο σπερματικό υγρό, συμπεριλαμβανομένων των Ebola, Marburg, chikungunya και Lassa.

Οι περισσότεροι από αυτούς τους ιούς εμφανίζονται προσωρινά στο σπέρμα αφότου ένα άτομο συλλαμβάνει μια λοίμωξη. Άλλοι μπορούν να βρίσκονται ακόμα και για χρόνια.

Εγγραφή στο σπέρμα