Είστε εδώ

CHECK UP ΠΑΙΔΙΩΝ 1-10 ΕΤΩΝ

CHECK UP ΠΑΙΔΙΩΝ 1-10 ΕΤΩΝ
Περιγραφή: 

Γενική αίματος, Γενική ούρων, Σάκχαρο, Ουρία, Σίδηρος, Φερριτίνη, TSH, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, LDL, Αθηρωματικός δείκτης, Λιπίδια, Αλκαλική φωσφατάση, SGOT, SGPT, γ-GT

ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ: 5 ΛΕΠΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ | ALPHA PROLIPSIS | Ιδιωτικά  διαγνωστικά εργαστήρια - πολυιατρεία-

Τιμή: 
50.00