Είστε εδώ

ΒΑΣΙΚΟ CHECK UP

ΒΑΣΙΚΟ CHECK UP
Περιγραφή: 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΣΑΚΧΑΡΟ, ΟΥΡΙΑ, ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ, ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ, ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ, HDL, LDL, VLDL, ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ, ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙA, SGOT, SGPT

 

 

Τιμή: 
45.00