Είστε εδώ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

Ανάλογα με το στάδιο και τις απαιτήσεις κάθε υπόθεσης σωματικής βλάβης, οι πραγματογνώμονες ιατροί της Alpha Prolipsis είναι σε θέση να καλύψουν οποιοδήποτε θέμα ιατρικής τεκμηρίωσης και αξιολόγησης σε προδικαστικό ή δικαστικό επίπεδο με επαγγελματισμό, ταχύτητα και ακρίβεια.

 

Με πεδίο αναφοράς τον ασφαλιστικό κλάδο Ζημιών (αυτοκινήτου, γενικής αστικής ευθύνης, εργοδοτικής αστικής ευθύνης, προσωπικού ατυχήματος) και τα νομικά γραφεία που χειρίζονται ανάλογες υποθέσεις κατ’ εντολή ιδιωτών ή νομικών προσώπων, ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις κάθε πτυχής της διαδικασίας:

·         Ιατρική έκθεση προδικαστικής αξιολόγησης σωματικής βλάβης

Περιλαμβάνει την αξιολόγηση της σοβαρότητας της σωματικής βλάβης, του βαθμού παροδικής ή μόνιμης ανικανότητας και την πρόγνωση αποκατάστασης, ούτως ώστε να είναι εφικτή η εκτίμηση του προϋπολογισμού αποζημίωσης του παθόντος.

·         Ιατρική τεκμηρίωση

Αφορά την τεχνική υποστήριξη κατά τη σύνταξη των δικογράφων, την τεκμηρίωση των ιατρικών επιχειρημάτων με επιλεκτική ανεύρεση και παράθεση βιβλιογραφίας και την άμεση απάντηση σε ερωτήματα επί ιατρικών ζητημάτων που ενδέχεται να ανακύψουν κατά την εξέλιξη της υπόθεσης.

·         Έκθεση πραγματογνωμοσύνης

Σύνταξη ολοκληρωμένης Ιατρικής Έκθεσης Τεχνικού Συμβούλου για δικαστική χρήση, η οποία γνωμοδοτεί για την κατάσταση της υγείας του παθόντος και τον βαθμό παροδικής ή μόνιμης αναπηρίας, εκτιμά την πιθανότητα αποκατάστασης των σωματικών βλαβών και σταθμίζει την μελλοντική επιβάρυνση της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής του.

Το τμήμα εσωτερικού ελέγχου της Alpha Prolipsis πιστοποιεί ότι κάθε ιατρική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του κώδικα δεοντολογίας της εταιρείας και ότι παρέχει σαφή συμπεράσματα για την βαρύτητα και πρόγνωση των σωματικών βλαβών του παθόντος κατά τρόπο αξιοποιήσιμο από τους εντολείς μας και τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη.

           Τεστ Πατρότητας- Τεστ Συγγένειας

Τη δυνατότητα ενός αξιόπιστου τεστ πατρότητας, με σεβασμό στους κανόνες της βιοηθικής και με χαμηλό κόστος, παρέχει το Κυτταρολογικό Κέντρο ALPHA PROLIPSIS Πρόκειται για το πιστοποιημένο εργαστήριο που χορηγεί αποτελέσματα τόσο για προσωπική ενημέρωση των ενδιαφερομένων, όσο και για δικαστική χρήση.

Η δειγματοληψία γίνεται στους χώρους του Τμήματος από ειδικά εκπαιδευμένο γιατρό ή και εκτός εργαστηρίου από γιατρό της επιλογής των ενδιαφερομένων, ώστε να διασφαλίζεται η ορθότητα και η αξιοπιστία στο στάδιο της λήψης. Όταν η δειγματοληψία γίνεται εκτός του Τμήματος, ο γιατρός που θα την κάνει, ελέγχει την ταυτότητα των εμπλεκομένων, είναι υπεύθυνος για την τήρηση των κανόνων της βιοηθικής, φέρει την ευθύνη της δειγματοληψίας και υπογράφει τα σχετικά έντυπα.

Η λήψη δείγματος είναι ανώδυνη και γίνεται με μια μπατονέτα από τον βλεννογόνο της εσωτερικής επιφάνειας της παρειάς και στη συνέχεια το γενετικό υλικό αναλύεται σε τουλάχιστον 16 διαφορετικές περιοχές (STRs) και έτσι δημιουργείται η γενετική ταυτότητα του ατόμου.

Η γενετική ταυτότητα του παιδιού συγκρίνεται με αυτή ελεγχόμενου άντρα και της μητέρας. Σε περίπτωση μη αποκλεισμού, η πιθανότητα πατρότητας υπερβαίνει το 99,9999%. Τα αποτελέσματα βγαίνουν σε πέντε ημέρες και τα υπογράφει γιατρός και μπορούν να τα παραλάβουν μόνο οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι ή εξουσιοδοτημένος δικηγόρος. Το υπόλοιπο των δειγμάτων φυλάσσεται στους χώρους του Τμήματος για ορισμένο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο μπορούν αυτά να επιστραφούν στους ενδιαφερόμενους. Σε διαφορετική περίπτωση, καταστρέφονται μετά την πάροδο του διαστήματος αυτού.

Στο Κυτταρολογικό Κέντρο ALPHA PROLIPSIS, ο έλεγχος γίνεταιμε τους γενετικούς δείκτες STR, με χρήση συστημάτων αντιδραστηρίων τελευταίας γενιάς .

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού,

τηλεφωνείστε τώρα στο 

2109610982- 2106980565         

 

 

 

Συμβουλές Υγείας 

Το όραμά μας

Έχουμε ορίσει ως βασική αποστολή της εταιρείας τη διασφάλιση των εντολέων μας μέσω της εμπεριστατωμένης και ακριβούς επιστημονικής γνωμοδότησης και της αιτιολογημένης αντιστοίχησής της με την οφειλόμενη αποζημίωση.

Εμπνεόμαστε από τις βασικές αξίες που διέπουν το εταιρικό μας ήθος:

Αξιοπιστία
Να προσφέρουμε υψηλής αξιοπιστίας υπηρεσίες με τήρηση πιστοποιημένων διαδικασιών, εντός προθεσμιών και με προβλεπτό κόστος.

Εγκυρότητα
Να διασφαλίσουμε την ανεξάρτητη και αμερόληπτη ιατρική κρίση των πραγματογνωμόνων ιατρών μας.

Πληρότητα
Να είμαστε αρωγοί σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και στο πλήρες εύρος των αναγκών.

Σεβασμός
Να παραμείνουμε προσηλωμένοι στις ανθρωπιστικές αξίες που διέπουν την άσκηση της Ιατρικής και του Δικαίου και αποτελούν τον κοινό τόπο των ιατρονομικών υπηρεσιών.

Ο Ιατρός ως Πραγματογνώμονας

Ο πραγματογνώμονας καλείται να προσφέρει τεκμηριωμένη γνώμη σε ζητήματα πέραν των γνώσεων του Δικαστηρίου. Η πραγματογνωμοσύνη του πρέπει όχι μόνο να είναι, αλλά και να πείθει ότι είναι, η πραγματική του γνώμη αντικειμενικά και ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις του δικαστικού αγώνα.
Ο πραγματογνώμονας οφείλει να παράσχει ανεπηρέαστη βοήθεια προς το Δικαστήριο βασιζόμενος στις ειδικές γνώσεις του και ποτέ δεν αναλαμβάνει ρόλο συνηγόρου. Παραθέτει τα γεγονότα ή τις βασικές εικασίες πάνω στα οποία βασίζεται η γνώμη του και δεν παραλείπει να αναφέρει τα στοιχεία εκείνα που μπορεί να μειώνουν την εγκυρότητα της γνώμης του, ενώ διευκρινίζει αν τυχόν κάποιο ερώτημα είναι πέραν της ειδημοσύνης του.
Αν ο πραγματογνώμονας δεν έχει κάνει τη δέουσα επιστημονική διερεύνηση επειδή θεωρεί ότι τα διατιθέμενα δεδομένα είναι ανεπαρκή, πρέπει να το δηλώσει και να διευκρινίσει ότι η πραγματογνωμοσύνη του είναι μεταβατική [provisional].
Το καθήκον του πραγματογνώμονα να βοηθήσει το Δικαστήριο έχει απόλυτη προτεραιότητα έναντι οποιασδήποτε υποχρέωσής του προς το πρόσωπο, το οποίο του ανέθεσε την πραγματογνωμοσύνη ή από το οποίο θα αμειφθεί.

Δίκτυο ιατρών

Η Alpha Prolipsis έχει συγκροτήσει ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών ιατρών όλων των ειδικοτήτων, με σημαντική εμπειρία στην αιτιολογημένη αξιολόγηση υποθέσεων σωματικής βλάβης, τη δικαστική πραγματογνωμοσύνη και την ασφαλιστική ιατρική. Η εταιρεία έχει καθορίσει αυστηρά κριτήρια επιλογής των συνεργατών ιατρών της, με γνώμονα την επιστημονική επάρκεια και την εμπειρία στον χώρο των ιατρονομικών υπηρεσιών. Ο κώδικας δεοντολογίας της Alpha Prolipsis εγγυάται την αμερόληπτη και ανεπηρέαστη ιατρική κρίση κάθε συνεργάτη μας και διασφαλίζει ότι ο χειρισμός του συνόλου των ιατρικών και νομικών εγγράφων γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων και τις προβλέψεις της ιατρικής δεοντολογίας
Με την εφαρμογή πιστοποιημένης διαδικασίας, κάθε μέλος του δικτύου ιατρών της Alpha Prolipsis υπόκειται σε διαρκή αξιολόγηση ούτως ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη ποιότητα παροχής υπηρεσιών σχετικά με κάθε γνωμοδότηση και για κάθε υπόθεση. Επιπρόσθετα, με σεμινάρια που σχεδιάστηκαν να προσφέρουν ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη των πραγματογνωμόνων ιατρών μας, αποβλέπουμε στην εις βάθος εξειδίκευση των στελεχών μας στις ιατρονομικές υπηρεσίες και εν τέλει την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τους εντολείς μας.

Συνεργαζόμενες εταιρείες

H Alpha Prolipsis αποτελεί τον επιστημονικό σύμβουλο των σημαντικότερων εταιρειών του ασφαλιστικού χώρου, με πεδίο αναφοράς τόσο τον κλάδο Ζημιών (αυτοκινήτου, γενικής αστικής ευθύνης, εργοδοτικής αστικής ευθύνης, επαγγελματικής αστικής ευθύνης ιατρών, προσωπικού ατυχήματος), όσο και τον κλάδο ασφαλίσεων Ζωής.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Προκαταρτική Ιατρική Εκτίμηση - Preliminary Medical Evaluation
Περιλαμβάνει την προδικαστική, επιγραμματική αξιολόγηση για το ιατρικώς βάσιμο ενός νομικού ισχυρισμού.

Αξιολόγηση Ιατρικών Δεδομένων - Auditing
Περιλαμβάνει τον σχολιασμό και ερμηνεία κλινικοεργαστηριακών δεδομένων, τα οποία αποτελούν κύριο ή επικουρικό τμήμα της δικογραφίας.

Ιατρονομική Συμβουλευτική - Medical to Legal Consultation
Περιλαμβάνει απαντήσεις σε σύντομα ιατρικά ερωτήματα, τα οποία δυνατόν να ανακύψουν ανά πάσα στιγμή στην εξωδικαστική, προδικαστική ή διαδικαστική εξέλιξη μιας υπόθεσης.

Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση - Verification with References
Περιλαμβάνει την ανεύρεση επιλεγμένων ιατρικών βιβλιογραφικών αναφορών για την υποστήριξη των εκάστοτε νομικών επιχειρημάτων, κατ' αντιστοιχία προς την παράθεση νομολογίας.

Εκτίμηση Ειδήμονα - Ask Τhe Expert Service
Περιλαμβάνει την προσθήκη στην νομική επιχειρηματολογία της βαρύνουσας ιατρικής γνώμης ενός ειδήμονα περί του γνωστικού αντικειμένου της υποθέσεως Ask Τhe Expert Service).

Ιατρική Έκθεση Τεχνικού Συμβούλου - Consultant's Medical Report
Περιλαμβάνει την σύνταξη ολοκληρωμένης Εκθέσεως, συνθέτουσας με αποδεικτικό χαρακτήρα όλα τα επί μέρους ιατρικά στοιχεία της υποθέσεως, χρησιμοποιώντας τους Κανόνες της Ιατρικής Μετά Αποδείξεων (Evidence Based Medicine).

Τι πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι για το τεστ πατρότητας ;

Πως μπορούν να εξασφαλίσουν την εγκυρότητα ενός αποτελέσματος; Τρείς είναι κυρίως οι παράγοντες που συμμετέχουν σε μία τέτοια διαδικασία και άρα δύναται να επηρεάσουν την εγκυρότητα μίας τέτοιας εξέτασης: οι επιστήμονες, το εργαστήριο και οι διαδικασίες που ακολουθούνται.
Οι επιστήμονες θα πρέπει να είναι εξειδικευμένοι έτσι ώστε να καθοδηγήσουν τους ενδιαφερόμενους σωστά ώστε να πραγματοποιήσουν μία έγκυρη δειγματοληψία και να εξασφαλίσουν ότι το δείγμα θα φτάσει στο εργαστήριο σε άριστη κατάσταση. Ο ειδικός ιατρός σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ο ιατροδικαστής ο οποίος, πέρα από τον προφανή ρόλο του σε λήψη δείγματος από νεκρό, έχει ιδιαίτερα σημαντική συμβολή και στην αντίστοιχη διαδικασία σε ζώντες. Ο ιατροδικαστής μπορεί επιπλέον να συντονίσει συνολικά μία διαδικασία αλλά και να εκτιμήσει ορθά τα τελικά αποτελέσματά της. Απαραίτητη κρίνεται και η συμμετοχή του γενετιστή ο οποίος έχει τη βασική ευθύνη της ανάλυσης των δειγμάτων ενώ είναι δυνατόν να συμβάλει και στα υπόλοιπα στάδια της διαδικασίας. Ένα σημαντικό πρόβλημα στη χώρα μας είναι ότι δεν υπάρχει θεσμικά κατοχυρωμένος ρόλος γενετιστή με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι, πριν απευθυνθούν σε έναν «ειδικό», να πρέπει να διερευνήσουν οι ίδιοι την επάρκειά του.
Το εργαστήριο ανάλυσης του DNA έχει καθοριστική σημασία για την ποιότητα και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στις μέρες μας, ευτυχώς, υπάρχει μια πληθώρα εργαστηρίων εντός και εκτός της χώρας. Το σημαντικό κριτήριο στην επιλογή του εργαστηρίου είναι αυτό να εφαρμόζει τους κανόνες που ορίζει η επιστήμη για την επεξεργασία και ανάλυση των δειγμάτων και να διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό. Ένας σχετικά έγκυρος δείκτης της φερεγγυότητας ενός εργαστηρίου είναι η πιστοποίησή του. Η πιστοποίηση θα πρέπει να προέρχεται από κάποιον έγκυρο και εξειδικευμένο φορέα (ISO, AABB, FDA κτλ). Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται σε εργαστήρια που εσκεμμένα δηλώνουν ότι ακολουθούν τις διαδικασίες μίας συγκεκριμένης πιστοποίησης χωρίς όμως να είναι πράγματι πιστοποιημένα.
Ο τελευταίος παράγοντας όπως ειπώθηκε είναι οι διαδικασίες. Οι διαδικασίες είναι: Δειγματοληψία- Αποστολή- Επεξεργασία- Ανάλυση- Αποτέλεσμα- Εκτίμηση του αποτελέσματος. Όπως ήδη επισημάνθηκε το εργαστήριο είναι υπεύθυνο για κάποιες από αυτές, ενώ για τις υπόλοιπες συμβολή έχουν οι επιστήμονες που αναφέρθηκαν. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις για τις οποίες για παράδειγμα η δειγματοληψία γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου (τα λεγόμενα ανεπίσημα τεστ) όμως και εκεί θα πρέπει να υπάρχει η καθοδήγηση από τον ειδικό επιστήμονα που οφείλει να ενημερώνει για τις συνέπειες και τους περιορισμούς μίας τέτοιας εξέτασης.
Το DNA τεστ πατρότητας γίνεται συνήθως γιατί υπάρχει μία αμφιβολία ως προς τη συγγενική σχέση. Αυτό που θα πρέπει να προσέξει ο κάθε ενδιαφερόμενος είναι, με την επιλογή συγκεκριμένων επιστημόνων και εργαστηρίου, να εκμηδενίσει αυτές τις αμφιβολίες. Αντίθετα, με μία λάθος επιλογή μπορεί στο τέλος να έχει μεγαλύτερη αβεβαιότητα και από την αρχική.

Σε ποιες περιπτώσεις πραγματοποιείται ένα τεστ DNA πατρότητας και τι πιστοποιεί;

Το DNA τεστ πατρότητας διερευνά το κατά πόσο ένας άνδρας είναι ο βιολογικός πατέρας ενός ή περισσότερων τέκνων. Τεστ πατρότητας μπορεί να γίνει για προσωπικούς αλλά και για νομικούς λόγους. Για προσωπικό λόγοπραγματοποιείται συνήθως το λεγόμενο «ανεπίσημο τεστ». Για νομικό λόγο ακολουθείται η επίσημη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος. Σ’ αυτή, η δειγματοληψία γίνεται υποχρεωτικά από τον δικαστικό πραγματογνώμονα ενώ συμπληρώνεται και το αντίστοιχο πρακτικό. Ανεξάρτητα από το λόγο που πραγματοποιείται ένα τεστ τα αποτελέσματα θεωρητικά θα πρέπει να είναι το ίδιο αξιόπιστα από επιστημονικής άποψης.

Αρκεί το δείγμα του πατέρα και του παιδιού για ένα έγκυρο αποτέλεσμα;

Το πιο σύνηθες τεστ περιλαμβάνει το τέκνο και τον υποτιθέμενο πατέρα. Η λήψη δείγματος από τη μητέρα είναι επιθυμητή, όχι όμως και αναγκαία. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, στις οποίες εξαιτίας της έλλειψης δείγματος από τη μητέρα δεν καταλήγουμε σε αποτέλεσμα με ποσοστό αξιοπιστίας πάνω από 99,995% αυξάνεται ο αριθμός των δεικτών DNA που εξετάζονται ή λαμβάνεται δείγμα από τη μητέρα σε δεύτερο χρόνο. Συμπερασματικά, στις περισσότερες αναλύσεις ο έλεγχος επιπλέον ατόμων μπορεί να αυξήσει περαιτέρω την εγκυρότητα του τεστ, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Πρέπει να δώσω αίμα για να κάνω τεστ πατρότητας;

Όχι. Στη δειγματοληψία, το σύνηθες βιολογικό υλικό που λαμβάνεται είναι το σάλιο (επίχρισμα παρειάς), λόγω της ευκολίας στη λήψη του σε συνδυασμό με τα έγκυρα αποτελέσματα που δίνει. Άλλα πιθανά βιολογικά υλικά για απομόνωση DNA είναι το αίμα, το σπέρμα, οι εκριζωμένες τρίχες,οι διάφορες εκκρίσεις ενώ δυνατή είναιι η απομόνωση και από οποιοδήποτε υπόβαθρο (τσίχλα, αποτσίγαρο, ποτήρι, οδοντόβουρτσα, ύφασμα, πιπίλα κτλ). Τέλος είναι δυνατή η απομόνωση DNA και σε δείγμα από νεκρό άτομο με λήψη συνήθως τμήματος μακρού οστού, για παράδειγμα του μηριαίου.

Πώς εξασφαλίζεται η εγκυρότητα του τεστ και τί πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι;

Τρεις είναι κυρίως οι παράγοντες που δύναται να επηρεάσουν την εγκυρότητα μίας τέτοιας εξέτασης:
οι επιστήμονες, το εργαστήριο και οι διαδικασίες που ακολουθούνται
Οι επιστήμονες θα πρέπει να είναι εξειδικευμένοι για να καθοδηγήσουν τους ενδιαφερόμενους σωστά ώστε να πραγματοποιήσουν μία έγκυρη δειγματοληψία και να εξασφαλίσουν ότι το δείγμα θα φτάσει στο εργαστήριο σε άριστη κατάσταση, χωρίς αλλοιώσεις. Επίσης να επιλέξουν το είδος του τεστ που θα πραγματοποιηθεί, πετυχαίνοντας τη μέγιστη δυνατή αξιοπιστία με τον πιο απλό και οικονομικό τρόπο.
Το εργαστήριο θα πρέπει να εφαρμόζει τους κανόνες που ορίζει η επιστήμη για την επεξεργασία και ανάλυση των δειγμάτων και να διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό. Ένας σχετικά έγκυρος δείκτης της φερεγγυότητας ενός εργαστηρίου είναι η πιστοποίησή του από κάποιον έγκυρο και εξειδικευμένο φορέα (ISO, AABB, CLIA, FDA κτλ). Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται σε εργαστήρια που εσκεμμένα δηλώνουν ότι ακολουθούν τις διαδικασίες μίας συγκεκριμένης πιστοποίησης χωρίς όμως να είναι πράγματι πιστοποιημένα
Ο τελευταίος παράγοντας είναι οι διαδικασίες: Δειγματοληψία – Αποστολή – Επεξεργασία – Ανάλυση – Αποτέλεσμα – Εκτίμηση του αποτελέσματος. Το εργαστήριο είναι υπεύθυνο για κάποιες από αυτές, ενώ για τις υπόλοιπες συμβολή έχουν οι επιστήμονες που αναφέρθηκαν. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις στις οποίες για παράδειγμα η δειγματοληψία γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου (τα λεγόμενα ανεπίσημα τεστ) όμως και εκεί θα πρέπει να υπάρχει η καθοδήγηση από τον ειδικό επιστήμονα που οφείλει να ενημερώνει για τις συνέπειες και τους περιορισμούς μίας τέτοιας εξέτασης.

Γιατί να μας επιλέξετε

Τη δυνατότητα ενός αξιόπιστου τεστ πατρότητας, με σεβασμό στους κανόνες της βιοηθικής και με χαμηλό κόστος, παρέχει το Κυτταρολογικό Κέντρο ALPHA PROLIPSIS
Πρόκειται για το πιστοποιημένο εργαστήριο που χορηγεί αποτελέσματα τόσο για προσωπική ενημέρωση των ενδιαφερομένων, όσο και για δικαστική χρήση.
Οι ιατροί συνεργάτες του Δικτύου Ιατρικών Εργαστηρίων ALPHA PROLIPSIS είναι Δικαστικοί Πραγματογνώμονες, με πολυετή σχετική εμπειρία.
Η δειγματοληψία γίνεται στους χώρους του Τμήματος από ειδικά εκπαιδευμένο γιατρό ή και εκτός εργαστηρίου από γιατρό της επιλογής των ενδιαφερομένων, ώστε να διασφαλίζεται η ορθότητα και η αξιοπιστία στο στάδιο της λήψης. Όταν η δειγματοληψία γίνεται εκτός του Τμήματος, ο γιατρός που θα την κάνει, ελέγχει την ταυτότητα των εμπλεκομένων, είναι υπεύθυνος για την τήρηση των κανόνων της βιοηθικής, φέρει την ευθύνη της δειγματοληψίας και υπογράφει τα σχετικά έντυπα.
Η λήψη δείγματος είναι ανώδυνη και γίνεται με μια μπατονέτα από τον βλεννογόνο της εσωτερικής επιφάνειας της παρειάς και στη συνέχεια το γενετικό υλικό αναλύεται σε τουλάχιστον 16 διαφορετικές περιοχές (STRs) και έτσι δημιουργείται η γενετική ταυτότητα του ατόμου.
Η γενετική ταυτότητα του παιδιού συγκρίνεται με αυτή ελεγχόμενου άντρα και της μητέρας. Σε περίπτωση μη αποκλεισμού, η πιθανότητα πατρότητας υπερβαίνει το 99,9999%. Τα αποτελέσματα βγαίνουν σε πέντε ημέρες και τα υπογράφει γιατρός και μπορούν να τα παραλάβουν μόνο οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι ή εξουσιοδοτημένος δικηγόρος. Το υπόλοιπο των δειγμάτων φυλάσσεται στους χώρους του Τμήματος για ορισμένο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο μπορούν αυτά να επιστραφούν στους ενδιαφερόμενους. Σε διαφορετική περίπτωση, καταστρέφονται μετά την πάροδο του διαστήματος αυτού.
Στο Κυτταρολογικό Κέντρο ALPHA PROLIPSIS, ο έλεγχος γίνεται με τους γενετικούς δείκτες STR, με χρήση συστημάτων αντιδραστηρίων τελευταίας γενιάς .