Τηλέφωνο
210 9756566
Τηλέφωνο
210 6980565
Τηλέφωνο
210 9610982
Τηλέφωνο
210 6444430
Τηλέφωνο
210 6034681
Τηλέφωνο
6977430971
Επίλεξε Κατηγορία

ALPHA PROLIPSIS

Iατρικά Εργαστήρια - Πολυϊατρεία
Τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια - πολυιατρεία ALPHA PROLIPSIS αποτελούν ένα από τα πρωτοποριακά του είδους του στη χώρα μας, καθώς είναι απόλυτα εκσυγχρονισμένο και εξοπλισμένο με μηχανήματα ακριβείας, τελευταίας γενιάς. Το δίκτυο ALPHA PROLIPSIS βρίσκεται στις υπηρεσίες ιατρών και κλινικών ακολουθώντας μοντέρνες εργατηριακές τεχνικές για την πλήρη διαγνωστική ανάλυση ιστών και κυττάρων και συμβάλλοντας έγκαιρα και αξιόπιστα στον καθορισμό της πρόγνωσης και της θεραπείας.

Ο Σκοπός μας

Σκοπός του είναι η επίτευξη και η διατήρηση της υψηλότερης δυνατής στάθμης ποιότητας σ' όλες τις υπηρεσίες που παρέχει. Για τον σκοπό αυτό το κέντρο υλοποιεί ένα σύστημα ποιότητας με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2021. Με το σύστημα αυτό η διεύθυνση του κέντρου υποστιρίζει, εμψυχώνει και ενδυναμώνει συνεχώς την επιστημονική ανάπτυξη, τη διατήρηση άριστης υποδομής και υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού, παρέχοντας όλα τα μέσα για τη συνεχή ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών του Εργαστηρίου.

Αποστολή

Τα διαγνωστικά εργαστήρια-πολυϊατρεία ALPHA PROLIPSIS είναι αδιαμφισβήτητος ηγέτης στην παροχή υπηρεσιών υγείας, αφού προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών, που συμβάλλει καθοριστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας.Συνεργαζόμαστε, μόνον, με τους καλύτερους και προωθούμε την επιστημονική καινοτομία με το δίκτυο ειδικών  μας.  Στα διαγνωστικά εργαστήρια - πολυϊατρεία ALPHA PROLIPSIS,οι αναλυτικές μας διαδικασίες και μέθοδοι,που είναι υπερσύγχρονες, εδραιώνουν τη θέση μας, ως κορυφαίος προμηθευτής στον κλάδο παροχής εργαστηριακών και ιατρικών υπηρεσιών.

Όραμα

Όραμά μας είναι να παρέχουμε αποτελεσματικές διαγνωστικές πληροφορίες, ώστε οι ασθενείς μας να έχουν μια υγιή ζωή, λαμβάνοντας τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις θεραπείας. Η ενδυνάμωση της υγείας του ασθενή διασφαλίζεται από την υιοθέτηση προτύπων ποιότητας, όπως το ISO 15189.

Ποιότητα

Ακολουθώντας την ασθενοκεντρική φροντίδα υγείας και την αριστεία στην παροχή υπηρεσιών, παρέχουμε σε κάθε ασθενή υπηρεσίες ασυμβίβαστης ποιότητας.

Αξιοπιστία

Όλες οι διαδικασίες, οι αποφάσεις και οι ενέργειες μας καθοδηγούνται από ακεραιότητα και αξιοπιστία. Είμαστε ειλικρινείς σε σχέση με τους ασθενείς και την κοινότητα, που εξυπηρετούμε, ενώ συμμορφωνόμαστε με τους νόμους και κανονισμούς, που διέπουν τη δραστηριότητα μας, όχι μόνον ως νομική υποχρέωση και ανταγωνιστική αναγκαιότητα.

Εξετάσεις Alpha Prolipsis

Απαντήσεις εντός 24 ωρών από την παραλαβή του δείγματος