Τηλέφωνο
210 9756566
Τηλέφωνο
210 6980565
Τηλέφωνο
210 9610982
Τηλέφωνο
210 6444430
Τηλέφωνο
210 6034681
Τηλέφωνο
6977430971

ALPHA PROLIPSIS

Ιατρικά Εργαστήρια - Πολυϊατρεία
Επίλεξε Κατηγορία
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
COVID - 19
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ
ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΕΣΤ PAP ΥΓΡΗΣ ΦΑΣΗΣ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ HPV
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΘΥΡΟΕΙΔΟΥΣ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΓΡΩΝ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΤΥΕΛΩΝ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΚΤΟΥ
ΒΙΟΨΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ
ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ
ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΟΓΚΙΔΙΩΝ
ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΜΑΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΣΤ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ - ΤΕΣΤ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ
Κατακόρυφη αύξηση παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των ζευγαριών που καταφεύγουν στο τεστ πατρότητας. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, οι ανεπιθύμητες και απρογραμμάτιστες εγκυμοσύνες, αλλά και πολλές φορές η έλλειψη εμπιστοσύνης ανάμεσα στο ζευγάρι, γεννούν αμφιβολίες, οι οποίες όμως μπορεί να διαλυθούν με τη βοήθεια της επιστήμης! Χάρη στο τεστ πατρότητας, διαπιστώνεται ο βιολογικός πατέρας του παιδιού βάζοντας έτσι τέλος στην αγωνία των γονιών.

Μεθοδολογία

Η μεθοδολογία που ακολουθείται για τη διενέργεια μιας τέτοιας ανάλυσης/σύγκρισης απαιτεί την εφαρμογή των διεθνών προτύπων και των κανόνων που ορίζει η Διεθνής Επιστημονική Κοινότητα και επομένως ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός στο φορέα που εμπιστεύεται .
 Για να έχουμε 100% έγκυρα αποτελέσματα θα πρέπει στις αναλύσεις να ελέγχονται τουλάχιστον 16 γενετικοί δείκτες σε εργαστήρια που έχουν πιστοποιηθεί σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο για τις συγκεκριμένες αναλύσεις .
Να σημειωθεί εδώ ότι το είδος των δειγμάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις αναλύσεις αυτές ποικίλει και εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες της κάθε υπόθεσης.
Το DNA κάθε ατόμου προέρχεται κατά 50% από το βιολογικό του πατέρα και κατά 50% από τη βιολογική του μητέρα. Σε κάθε DNA τεστ πατρότητας ελέγχονται τουλάχιστον 16 γενετικοί δείκτες και για κάθε γενετικό δείκτη, κάθε άτομο φέρει 2 αντίγραφα (αλληλόμορφα), ένα πατρικής και ένα μητρικής προέλευσης.
Εφόσον κατά την εξέταση το τέκνο παρουσιάσει αλληλόμορφα τα οποία δεν ταυτοποιούνται με τον υποτιθέμενο πατέρα, τότε η πιθανότητα πατρότητας αποκλείεται πλήρως (100%). Εφόσον κατά την εξέταση το τέκνο παρουσιάσει αλληλόμορφα τα οποία ταυτίζονται με εκείνα του πατέρα, τότε η πιθανότητα πατρότητας υπολογίζεται μαθηματικά με βάση τη συχνότητα των συγκεκριμένων αλληλομόρφων στο γενικό πληθυσμό και θεωρείται πρακτικά αποδεδειγμένη όταν ξεπεράσει το 99.99%.
Προκειμένου να θεωρηθεί ένα DNA τεστ πατρότητας έγκυρο θα πρέπει να περιλαμβάνει την ανάλυση τουλάχιστον 16 διεθνώς αναγνωρισμένων γενετικών δεικτών. Στις περιπτώσεις που παρατηρείται ταυτοποίηση μεταξύ του πατέρα και του παιδιού, η ταυτοποίηση θα πρέπει να συνοδεύεται από την πιθανότητα πατρότητας η οποία πρέπει να ξεπερνάει το 99.99%. Ποσοστά χαμηλότερα από αυτό αποτελούν ένδειξη και όχι απόδειξη της πατρότητας. Η χρήση διεθνώς αναγνωρισμένων μεθοδολογιών επιτρέπει την επανάληψη και επαλήθευση των αποτελεσμάτων σε οποιοδήποτε εργαστήριο του κόσμου.
Τη δυνατότητα ενός αξιόπιστου τεστ πατρότητας, με σεβασμό στους κανόνες της βιοηθικής και με χαμηλό κόστος, παρέχει το Κυτταρολογικό Κέντρο ALPHA PROLIPSIS
Πρόκειται για το πιστοποιημένο εργαστήριο που χορηγεί αποτελέσματα τόσο για προσωπική ενημέρωση των ενδιαφερομένων, όσο και για δικαστική χρήση.
Η δειγματοληψία γίνεται στους χώρους του Τμήματος από ειδικά εκπαιδευμένο γιατρό ή και εκτός εργαστηρίου από γιατρό της επιλογής των ενδιαφερομένων, ώστε να διασφαλίζεται η ορθότητα και η αξιοπιστία στο στάδιο της λήψης. Όταν η δειγματοληψία γίνεται εκτός του Τμήματος, ο γιατρός που θα την κάνει, ελέγχει την ταυτότητα των εμπλεκομένων, είναι υπεύθυνος για την τήρηση των κανόνων της βιοηθικής, φέρει την ευθύνη της δειγματοληψίας και υπογράφει τα σχετικά έντυπα.
Η λήψη δείγματος είναι ανώδυνη και γίνεται με μια μπατονέτα από τον βλεννογόνο της εσωτερικής επιφάνειας της παρειάς και στη συνέχεια το γενετικό υλικό αναλύεται σε τουλάχιστον 16 διαφορετικές περιοχές (STRs) και έτσι δημιουργείται η γενετική ταυτότητα του ατόμου.
Η γενετική ταυτότητα του παιδιού συγκρίνεται με αυτή ελεγχόμενου άντρα και της μητέρας. Σε περίπτωση μη αποκλεισμού, η πιθανότητα πατρότητας υπερβαίνει το 99,9999%. Τα αποτελέσματα βγαίνουν σε πέντε ημέρες και τα υπογράφει γιατρός και μπορούν να τα παραλάβουν μόνο οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι ή εξουσιοδοτημένος δικηγόρος. Το υπόλοιπο των δειγμάτων φυλάσσεται στους χώρους του Τμήματος για ορισμένο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο μπορούν αυτά να επιστραφούν στους ενδιαφερόμενους. Σε διαφορετική περίπτωση, καταστρέφονται μετά την πάροδο του διαστήματος αυτού.
Στο Ιατρικό Κέντρο ALPHA PROLIPSIS, ο έλεγχος γίνεται με τους γενετικούς δείκτες STR, με χρήση συστημάτων αντιδραστηρίων τελευταίας γενιάς .
Οι ιατροί συνεργάτες του Δικτύου Ιατρικών Εργαστηρίων ALPHA PROLIPSIS είναι Δικαστικοί Πραγματογνώμονες, με πολυετή σχετική εμπειρία. 
Τα εργαστήρια της ALPHA PROLIPSIS είναι στελεχωμένα από Δικαστικούς Πραγματογνώμονες εγγεγραμμένους στους καταλόγους που τηρούνται στα αρχεία του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας . Για τη διενέργεια ενός DNA τεστ με νομική ισχύ, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη πρέπει να δώσουν την προκαταρκτική συγκατάθεσή τους για την ανάλυση του βιολογικού τους υλικού. Στη συνέχεια ο Δικαστικός Πραγματογνώμονας πραγματοποιεί την ταυτοποίηση των προσώπων με την επίδειξη επίσημων εγγράφων (ταυτότητα, διαβατήριο, ληξιαρχική πράξη γέννησης κτλ.) και τη δειγματοληψία, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω του «on line πρωτοκόλλου δειγματοληψίας». Κάθε έκθεση νομικής ισχύος που εκδίδεται από τα εργαστήρια της ALPHA PROLIPSIS, υπογράφεται από τρεις Δικαστικούς Πραγματογνώμονες.
Η ALPHA PROLIPSIS σε συνεργασία με το δίκτυο των συνεργαζόμενων νομικών παρέχει τη δυνατότητα διενέργειας πραγματογνωμοσυνών με νομική ισχύ (πριν φτάσει η υπόθεση στις δικαστικές αίθουσες) καθώς επίσης και την εκπροσώπηση στο Δικαστήριο, χάρη στη επιστημονική ομάδα των Πραγματογνωμόνων της. Με αυτό τον τρόπο, η υπόθεση λύνεται άμεσα, έγκυρα και με μικρό κόστος αφού κατά την κατάθεση της υπόθεσης από το δικηγόρο, ο φάκελος είναι πλήρης, συνοδευόμενος από την απαραίτητη έκθεση ανάλυσης DNA.
Διαδικασία
Το επιστημονικό προσωπικό της ALPHA PROLIPSIS είναι στη διάθεσή σας για την έγκυρη και άμεση ενημέρωσή σας. Μ ένα τηλεφώνημα ή μια επίσκεψη στα εργαστήρια της εταιρείας, θα λύσετε όλες τις απορίες σας και θα έχετε πλήρη ενημέρωση για τις εξετάσεις που προσφέρουμε.


ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ελέγχονται προληπτικά, καθώς η μετάδοση τους γίνεται τις περισσότερες φορές από άτομα που δεν το έχουν αντιληφθεί ότι πάσχουν απο αυτά. Αυτό συμβαίνει γιατί ο χρόνος για την εμφάνιση των κλινικών συμπτωμάτων και ενοχλήσεων κυμαίνεται από λίγους μήνες έως αρκετά χρόνια.

Η PCR αποτελεί μια μοριακή μέθοδο η οποία είναι πολύ γρήγορη και οικονομική και χρησιμοποιείται για να πολλαπλασιάσει με ακρίβεια μικρά τμήματα του DNA.
Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο γιατί για να γίνει ανάλυση των μεταλλάξεων ή των πολυμορφισμών σε μοριακό επίπεδο, είναι απαραίτητες αρκετά μεγάλες ποσότητες του DNA. Aπομονωμένα τμήματα DNA θα ήταν αδύνατο να μελετηθούν επαρκώς χωρίς την μέθοδο της PCR. Η PCR μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση γενετικού υλικού ενός μικροοργανισμού που έχει προσβάλλει τον άνθρωπο. Τα συνηθισμένα τεστ που χρησιμοποιούνται όπως η καλλιέργεια των μικροοργανισμών ή την χρήση αντισωμάτων είναι ιδιαίτερα περίπλοκα.

Η μέθοδος της PCR είναι μια γρήγορη και πολύ απλή εναλλακτική λύση ειδικά για αφροδίσια νοσήματα. Τα αφροδίσια νοσήματα αποτελούν έναν από τους κύριους παράγοντες των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων  και επιδημιών παγκοσμίως. Σήμερα, και ενώ υπάρχουν πολλές σύγχρονες διαγνωστικές και θεραπευτικές μεθόδοι, τα περιστατικά των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων παραμένουν υψηλά. Για παράδειγμα, η ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά των βακτηριακών σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων καθιστούν την καταπολέμησή τους, και επομένως και των ασθενειών που προκαλούν, πιο δύσκολο να θεραπευθούν. 

Ο έρπης των γεννητικών οργάνων, ο HIV και ο ιός της ηπατίτιδας Β ανιχνεύονται με τα αντίστοιχα για τον καθένα αντισώματα καθώς και με PCR(για τον HIV και τον ιό της ηπατίτιδας Β). Η PCR μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ανιχνεύσει το μικρό ποσοστό των κυττάρων τα οποία έχουν μολυνθεί με τον ιό HIV. Από τη στιγμή της μόλυνσης ο ιός εισέρχεται στο σώμα και αρχίζει να πολλαπλασιάζεται και μπορεί να γίνει αντιληπτός με ευαίσθητες τεχνικές (RNA-RT-PCR) από περίπου 7-14 ημέρες μετά την επαφή και για όσο διάστημα χρειαστεί (εβδομάδες έως και μήνες) μέχρι την παραγωγή αντισωμάτων τα οποία μπορεί να ανιχνευθούν με τις μεθόδους αναφοράς (ELISA/WESTERN BLOT/IFA). Μετά τον ειδικό πολλαπλασιασμό του γονιδιακού τόπου του HIV και ηλεκτροφόρηση, η παρουσία ενός προϊόντος της PCR του σωστού μεγέθους σηματοδοτεί την παρουσία της αλληλουχίας του HIV και συνεπώς την μόλυνση από HIV. 
Οι εξετάσεις PCR επίσης μπορούν να μετρήσουν χαμηλά επίπεδα λευχαιμικών κυττάρων που δεν είναι δυνατό να ανιχνευτούν με μια κυτταρογενετική εξέταση. Χαρακτηριστικά, οι κυτταρογενετικές εξετάσεις μπορούν να ανιχνεύσουν ένα κύτταρο Χρόνιας Μυεογενούς Λευχαιμίας σε ένα δείγμα 20 έως 500 κυττάρων, η μοριακή εξέταση μπορεί να ανιχνεύσει ένα κύτταρο Χρόνιας Μυεογενούς Λευχαιμίας σε 100.000 έως 1 εκατομμύριο κύτταρα.
Στο εργαστήριό μας γίνεται απομόνωση ολικού DNA, η ποιότητα και ποσότητα του οποίου ελέγχονται φασματοφωτομετρικά. Στη συνέχεια μέρος  αυτού του DNA  πολλαπλασιάζεται επιλεκτικά με ειδικούς εκκινητές (primers) που αναγνωρίζουν γονιδιακές περιοχές παθογόνων μικροοργανισμών υπεύθυνων για Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα.
Το προϊόν της PCR υποβάλλεται σε διαδικασία υβριδισμού- αντίστροφου τυπώματος κηλίδας (Reverse Dot Blot Hybridization) στο σύστημα HybriSpot-12 όπου τα ενισχυμένα τμήματα DNA των παθογόνων μικροοργανισμών δεσμεύονται σε ειδικούς ιχνηθέτες προσαρτημένους στο φίλτρο (Flow Chip).
Το αποτέλεσμα του υβριδισμού οπτικοποιείται με ειδικό χρωματομετρικό αναλυτή (Hybrisoft)  και η ανάλυση των αποτελεσμάτων γίνεται με αυτόματο λογισμικό σύστημα (Reverse Dot Blot Hybridization).  

ΧΛΑΜΎΔΙΑ - Chlamydia trachomatis

ΑΙΜΟΦΙΛΟΣ- Haemophilus ducreyi

ΕΡΠΗΣ 1- Herpes simplex viruses  (HSV-l)

ΕΡΠΗΣ 2- Herpes simplex viruses  (HSV-2)

ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ 1-  Mycoplasma genitalium

ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ 2- Mycoplasma hominis

ΝΑΙΣΣΕΡΙΑ - Neisseria gonorrhoeae

ΤΡΕΠΟΝΗΜΑ- Treponema pallidum

ΤΡΙΧΟΜΟΝΑΔΕΣ- Trichomonas vaginalis

ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ- Ureaplasma (urealyticum/parvum)

Μη-επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος
 Non Invasive Prenatal Test (NIPT)

Πρόκειται για μια καινοτόμο εξέταση μη-επεμβατικού προγεννητικού ελέγχου, εύκολη, ακίνδυνη και με μεγάλη ακρίβεια αποτελεσμάτων, που αναλύει το ελεύθερο εμβρυικό κυτταρικό DNA (cell free DNA-cfDNA) στο αίμα της εγκύου μητέρας. Σκοπός της είναι να δώσει μια ισχυρή ένδειξη εάν το έμβρυο έχει υψηλό ή χαμηλό ρίσκο να πάσχει από τυχόν χρωμοσωμική ανωμαλία.
Το NIPT βασίστηκε στην ανακάλυψη του καθηγητή Dennis Lo και των συνεργατών του, ότι στο ολικό DNA του μητρικού πλάσματος υπάρχει παρουσία μεγάλων ποσοτήτων εμβρυϊκού DNA (3.4%-6.2%). Ο μέσος όρος συγκέντρωσης αυτών αυξάνει κατά 12 φορές στη διάρκεια της κύησης, ενώ εξαφανίζονται δύο ώρες μετά τη γέννηση. Η μέθοδος βασίζεται σε μια νέα τεχνολογία γνωστή ως massively parallel genomics sequencing, η οποία μπορεί μέσα σε λίγες μέρες να ποσοτικοποιήσει εκατομμύρια τμήματα (fragments) ελεύθερου DNA και να δώσει αποτελέσματα με μεγάλη ευαισθησία.
Το NIPT ανιχνεύει:
 Τις συχνότερες χρωμοσωμικές ανωμαλίες: Σύνδρομο Down (Τρισωμία 21) Σύνδρομο Edward’s (Τρισωμία 18)
Σύνδρομο Patau (Τρισωμία 13)
 Ανευπλοειδίες που σχετίζονται με τα φυλετικά χρωμοσώματα: Σύνδρομο Turner (XO)
Σύνδρομο Klinefelter (XXY) Τριπλό Χ ή Υπερθήλυ (ΧΧΧ) Σύνδρομο Jacobs (ΧΥΥ)
 Το φύλο του εμβρύου
Μέχρι σήμερα ο μόνος τρόπος για να γνωρίσουμε σίγουρα εάν ένα έμβρυο έχει μια χρωμοσωμική ανωμαλία είναι με επεμβατικές εξετάσεις, όπως η λήψη τροφοβλάστης (11η- 15η εβδομάδα κύησης) ή η αμνιοπαρακέντηση (16η εβδομάδα εώς το τέλος της κύησης). Αυτές οι εξετάσεις περιλαμβάνουν τη λήψη τροφοβλάστης από τον πλακούντα ή αμνιακού υγρού από τον αμνιακό σάκο με μια βελόνα και φέρουν κίνδυνο αποβολής περίπου 1%. Το NIPT δεν απαιτεί επέμβαση καθώς γίνεται με μια απλή εξέταση αίματος. Είναι δηλαδή 100% ασφαλές για την έγκυο μητέρα και το έμβρυο.
Αξιοπιστία της εξέτασης:
Κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι η μέθοδος έχει εξαιρετική ακρίβεια για την ανεύρεση των συχνότερων εμβρυικών τρισωμιών.
Ανιχνεύονται το 99-99.5% των εμβρύων με τρισωμία 21, 98-99.6% των εμβρύων με tρισωμία 18 και το 80-100% εκείνων με τρισωμία 13. Εξακολουθεί όμως να παρέχει μικρότερη ακρίβεια από εκείνη της αμνιοπαρακέντησης ή τη λήψη τροφοβλάστης και γι'αυτό δεν είναι εξέταση διαγνωστική. Παράλληλα όμως τείνει να εμφανίζει μεγαλύτερη ακρίβεια από την αυχενική διαφάνεια του 1ου τριμήνου.

Ποιός μπορεί να κάνει το NIPT:
 Οποιαδήποτε γυναίκα που φέρει ένα έμβρυο ζωντανό που το μήκος του υπερηχογραφικά αντιστοιχεί τουλάχιστον σε 10 εβδομάδες κύησης ή περισσότερο.
 Κάθε έγκυος γυναίκα που επιθυμεί να έχει ένα μη επεμβατικό εμβρυικό προγεννητικό έλεγχο.
 Έγκυες γυναίκες των οποίων τα βιοχημικά και υπερηχογραφικά ευρήματα 1ου ή και 2ου τριμήνου παρουσιάζουν ένα υψηλό ρίσκο παρουσίας χρωμοσωμικών ανευπλοειδιών.
 Για τις κυήσεις υψηλού κινδύνου όπου αντενδείκνυται ο επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος,όπως πχ. σε περίπτωση αποκόλλησης πλακούντα ή σε αυξημένη πιθανότητα αποβολής, σε HBV ή HIV λοίμωξη κλπ.
 Μπορεί να ζητηθεί για μονήρεις που έχουν προκύψει είτε από φυσική σύλληψη, είτε μετά από διαδικασία εξωσωματικής θεραπείας με IVF, με ωάρια της ίδιας της μητέρας ή με δότριας ή που να αφορά ακόμα και παρένθετη εγκυμοσύνη.
 Το τεστ δεν έχει σχεδιαστεί για περιπτώσεις πολυδύναμων κυήσεων. Πότε μπορεί να γίνει η εξέταση και τι απαιτείται:
Το NIPT μπορεί να πραγματοποιηθεί από τη 10η εβδομάδα κύησης. Όποια γυναίκα επιθυμεί και αποφασίσει να κάνει το τεστ αφού υπογράψει μια φόρμα συγκατάθεσης, θα υποβληθεί στο εργαστήριό μας σε απλή αιμοληψία 10 ml φλεβικού αίματος. Κατόπιν το δείγμα που τοποθετείται σε ειδικό σωληνάριο, θα αποσταλεί μαζί με όλα τα προσωπικά στοιχεία της εγκύου στο εξωτερικό (ΗΠΑ ή Ευρώπη) όπου θα διενεργηθεί το τεστ. Δεν θα γίνουν άλλες εργαστηριακές εξετάσεις σε αυτό το δείγμα αίματος.

Αξιολόγηση του αποτελέσματος:
Εάν το NIPT δείξει ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος το έμβρυο να έχει τρισωμία 21,18 ή 13, δεν σημαίνει ότι το έμβρυο έχει σίγουρα ένα από αυτά τα σύνδρομα, παρόλο που είναι εξαιρετικά πιθανόν. Σε αυτή την περίπτωση ενδείκνυται περαιτέρω έλεγχος με μια από τις επεμβατικές μεθόδους (αμνιοπαρακέντηση ή λήψη τροφοβλάστης). Παρόμοια, ένα
 φυσιολογικό αποτέλεσμα στον ΝΙΡΤ δεν διασφαλίζει ένα φυσιολογικό έμβρυο. Εάν το τεστ δείξει ότι υπάρχει χαμηλός κίνδυνος (κάτω από 1:10.000) για τρισωμία 21,18 ή 13, τότε είναι πολύ απομακρυσμένη η πιθανότητα το έμβρυο να πάσχει από ένα από αυτά τα σύνδρομα. Παρόλα αυτά υπάρχει μια εξαιρετικά μικρή πιθανότητα κάποια έμβρυα με τρισωμίες να μην ανιχνευτούν, καθώς δεν μπορούν να διαγνωστούν όλες οι χρωμοσωμικές ανωμαλίες λόγω μωσαϊκισμού (ταυτόχρονης ύπαρξης φυσιολογικών και παθολογικών κυττάρων) στον πλακούντα, στη μητέρα ή στο έμβρυο, ή λόγω άλλων αιτιών.
Συμπερασματικά το ελεύθερο εμβρυικό DNA δεν αντικαθιστά την ακρίβεια της προγεννητικής διάγνωσης με CVS ή αμνιοπαρακέντηση. Τέλος όλα τα αποτελέσματα πρέπει να ερμηνεύονται από κλινικό ιατρό λαμβάνοντας υπόψιν τα υπερηχογραφικά ευρήματα, καθώς επίσης το κλινικό και οικογενειακό ιστορικό.
Χρειάζονται άλλες εξετάσεις;
Όπως ήδη αναφέρθηκε το NIPT δεν δίνει πληροφορίες για άλλες πιο σπάνιες χρωμοσωμικές ανωμαλίες. Δεν ανιχνεύει μωσαϊκισμούς ή μετατοπίσεις και δεν παρέχει πληροφορίες για ανατομικές ανωμαλίες. Ως εκ τούτου, συνιστάται να γίνονται κανονικά όλοι οι υπερηχογραφικοί έλεγχοι στις 11-13 εβδομάδες και στις 20-22 εβδομάδες κύησης για τον έλεγχο ανατομίας του εμβρύου, καθώς και στις 30-32 εβδομάδες για τον έλεγχο της εμβρυϊκής ανάπτυξης.
Επανάληψη δειγμάτων:
Χρειάζεται να υπάρχει επαρκής ποσότητα εμβρυϊκού DNA στο μητρικό αίμα για να δώσει το NIPT αποτέλεσμα. Το αυξημένο βάρος της μητέρας και η πρώιμη ηλικία κύησης ενδέχεται να συμβάλλουν στην παρουσία χαμηλών επιπέδων εμβρυϊκού DNA. Εάν η ποσότητα εμβρυϊκού DNA δεν είναι αρκετή στο δείγμα (<5% των περιπτώσεων) ένα επιπλέον δείγμα αίματος θα απαιτηθεί από τη μητέρα. Αυτό θα εξεταστεί χωρίς επιπλέον χρέωση.

Συμβουλές Υγείας 

Τι είναι το τεστ πατρότητας
Το τεστ πατρότητας είναι μία εξέταση του γενετικού υλικού που γίνεται προκειμένου να προσδιοριστεί η σχέση ανάμεσα σε δύο άτομα.
Στο γενετικό υλικό ή DNA είναι αποθηκευμένες όλες οι πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του ατόμου. Κάθε περιοχή του DNA που ελέγχει κάποιο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό (π.χ το χρώμα των ματιών, των μαλλιών κ.ά) ονομάζεται γονίδιο. Το DNA βρίσκεται στον πυρήνα κάθε κυττάρου, έχει τη μορφή διπλής έλικας και κατά τον πολλαπλασιασμό του κυττάρου παίρνει τη μορφή των χρωμοσωμάτων. 
Συγκρίνοντας την ακολουθία του DNA ενός ατόμου με εκείνη κάποιου άλλου μπορούμε να δούμε αν ο ένας προήλθε από τον άλλο ή όχι. Σ’ αυτό ακριβώς βασίζεται το τεστ DNA.
Το τεστ πατρότητας μπορεί να γίνει είτε πριν, είτε μετά τη γέννηση του παιδιού. 
Στην πρώτη περίπτωση αυτό επιτυγχάνεται με τη λήψη τροφοβλάστης ή την αμνιοπαρακέντηση. Η λήψη τροφοβλάστης γίνεται μεταξύ 10ης και 13ης εβδομάδας της κύησης, οπότε μία λεπτή βελόνη εισάγεται από τον κόλπο της εγκύου καθοδηγούμενη υπερηχογραφικά προκειμένου να ληφθεί ιστός από τα τοιχώματα της μήτρας.
Η αμνιοπαρακέντηση πραγματοποιείται στο δεύτερο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, μεταξύ 14ης και 20ης εβδομάδας. Ο γιατρός με τη βοήθεια του υπερηχογραφήματος εισάγει διακοιλιακά μία λεπτή βελόνη στη μήτρα και εξάγει μια μικρή ποσότητα αμνιακού υγρού που εξετάζεται. Και οι δύο παραπάνω μέθοδοι δεν είναι αθώες αφού σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο αποβολής.
Αφού γεννηθεί ένα παιδί ο έλεγχος πατρότητας γίνεται συνήθως με εξέταση είτε δειγμάτων αίματος είτε κυττάρων που λαμβάνονται από το εσωτερικό της παρειάς. Βέβαια είναι δυνατό να ελεγχθεί ακόμα και το σάλιο, τρίχες, υλικό από τα αυτιά κ.ά. Στην εξέταση παίρνουν μέρος το παιδί, η μητέρα και ο υποτιθέμενος πατέρας που δίνουν το ίδιο υλικό, δηλ. και οι τρεις αίμα (κοινή αιμοληψία), ή κύτταρα από το εσωτερικό του στόματος. Η εξέταση αυτή, όπως είναι προφανές, δε συνεπάγεται κάποιους κινδύνους.
Οι τεχνικές μοριακής βιολογίας που εφαρμόζονται συνήθως για την ταυτοποίηση και τη σύγκριση τμημάτων DNA αναφέρονται συνοπτικά, αφού η εκτενέστερη παρουσίασή τους ξεφεύγει από τα όρια ενός ενημερωτικού
άρθρου γενικότερου ενδιαφέροντος. Η διαδικασία ξεκινάει πάντοτε με την εξαγωγή του DNA από το δείγμα, ανεξάρτητα από το σημείο ή τον τρόπο που έχει ληφθεί. Στη συνέχεια οι εφαρμοζόμενες τεχνικές ποικίλλουν και εφαρμόζονται είτε μόνες τους, είτε συνδυαζόμενες μεταξύ τους .
Η ακρίβεια και η αξιοπιστία των μοριακών μεθόδων είναι τεράστια, με την προϋπόθεση ότι τα εργαστήρια είναι επιστημονικά εξοπλισμένα και το προσωπικό τους είναι άριστα εκπαιδευμένο. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι με τη μέθοδο RFLP , η πιθανότητα εύρεσης λανθασμένου πατέρα υπολογίζεται περίπου σε 1 στα 100 δισεκατομμύρια. Αν αναλογιστούμε ότι ο πληθυσμός του πλανήτη είναι σήμερα 6,7 δισεκατομμύρια κάτοικοι, εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε ότι η απόδειξη της πατρότητας είναι πρακτικά απόλυτη.
Σε περιπτώσεις που μια μητέρα καταφεύγει στα δικαστήρια για την αναγνώριση ενός παιδιού, ο δικαστής υποχρεώνει τον πιθανό πατέρα να προβεί σε εξέταση DNA, ορίζοντας ειδικό επιστήμονα ως πραγματογνώμονα, ο οποίος θα προβεί στη λήψη των δειγμάτων και θα επιβλέψει τους απαραίτητους εργαστηριακούς ελέγχους. Τις περισσότερες φορές οι δικαστές ζητούν να γίνει το τεστ σε κρατικά νοσοκομεία, ενώ ενδέχεται να μην αναγνωρίσουν το αποτέλεσμα ιδιωτικών κλινικών ή ιατρείων.
 Αξίζει να σημειωθεί ότι με την απόφαση 3/2005 του Αρείου Πάγου ‘’όταν ο φερόμενος ως πατέρας αρνείται να υποβληθεί σε εξετάσεις που διατάχθηκαν από το δικαστήριο, από την άρνηση εκείνου τεκμαίρεται αμαχήτως ό,τι ευνοϊκό για τον αντίδικο θα περιείχε η έκθεση των ιατρών αν η πραγματογνωμοσύνη που διατάχθηκε γινόταν κανονικά’’. Δηλαδή ο Άρειος Πάγος, ανεξάρτητα από τα αποδεικτικά μέσα που θα προσκομίσει ο πιθανός πατέρας, αν εκείνος δεν δεχθεί να κάνει τον τεστ DNA, τότε αυτοδικαίως θεωρεί ότι το εξεταζόμενο παιδί είναι δικό του.
Το κόστος της εξέτασης DNA στη χώρα μας κυμαίνεται περίπου από 400-1.000 ευρώ, ενώ γίνεται όχι μόνο σε εργαστήρια γενετικής της Ελλάδας, αλλά του εξωτερικού, μέσω Διαδικτύου, συχνά με μη πιστοποιημένες τεχνικές, μετά από ταχυδρομική αποστολή των υλικών συλλογής των κυττάρων (συνήθως από το εσωτερικό του στόματος) και πληρωμή με πιστωτική κάρτα.
Με αντίστοιχο τρόπο γίνονται και τεστ μητρότητας, αν και είναι σπανιότερα, τα οποία βρίσκουν εφαρμογή σε περιπτώσεις σκόπιμης ‘’αλλαγής’’ μωρών σε μαιευτήρια ή ανεύρεσης παιδιών μετά από πολλά χρόνια απομάκρυνσης από τη μητέρα τους.
Σε μεγάλη έρευνα που έγινε πρόσφατα σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης με τη μελέτη χιλιάδων τεστ πατρότητας, απεδείχθη ότι περίπου το 1 στα 25 παιδιά έχει διαφορετικό πατέρα από αυτόν που έχει παντρευτεί η μητέρα τους! Στο Πρωτοδικείο της Αθήνας κατατέθηκαν το 2007 περισσότερες από 1.000 αιτήσεις αναγνώρισης ή προσβολής πατρότητας. Το μεγαλύτερο μέρος από αυτές έγιναν ενώ το ζευγάρι ήταν παντρεμένο, ενώ μόνο το 10% αφορούσε σε παιδιά εκτός γάμου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνονται κάθε χρόνο 250-300.000 επίσημα τεστ πατρότητας.

Ποια δείγματα μπορώ να χρησιμοποιήσω για το DNA τεστ της πατρότητας;
Όλα τα δείγματα βιολογικού υλικού είναι το ίδιο αξιόπιστα. Η πιο απλή, γρήγορη, ανώδυνη, μη επεμβατική και ασφαλής δειγματοληψία που μπορεί να πραγματοποιηθεί είναι η δειγματοληψία σάλιου, με τη χρήση ειδικών βαμβακοφόρων στυλεών.
Όταν αυτή δεν είναι εφικτή, μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά δείγματα τα οποία φέρουν το βιολογικό υλικό του υπό εξέταση ατόμου, π.χ. τρίχες (με τη ρίζα τους), νύχια, χαρτομάντιλα, οδοντόβουρτσες, αποτσίγαρα, τσίχλες, ρούχα, εσώρουχα, χειρόγραφες σημειώσεις, υπολείμματα τροφής κ.α.

Πότε ένα DNA τεστ πατρότητας έχει νομική ισχύ;
Για να έχει ένα τεστ πατρότητας νομική ισχύ, θα πρέπει η δειγματοληψία των συμμετεχόντων να πραγματοποιηθεί από Δικαστικό Πραγματογνώμονα που εμπεριέχεται στη λίστα των Πραγματογνωμόνων του Πρωτοδικείου και ο οποίος θα βεβαιώσει την ταυτότητα των ατόμων.
Για την εξακρίβωση της πατρότητας στις περιπτώσεις που το τέκνο είναι ανήλικο, η δειγματοληψία του τέκνου πρέπει να πραγματοποιηθεί με την ενυπόγραφη άδεια της μητέρας του, η οποία συμμετέχει επίσης στο τεστ. Στις περιπτώσεις όπου το τέκνο είναι ενήλικο, η συμμετοχή της μητέρας είναι θεμιτή αλλά προαιρετική.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το DNA είναι πανομοιότυπο σε όλα τα ανθρώπινα κύτταρα και επομένως μπορεί να εξαχθεί από όλους τους ανθρώπινους ιστούς και τις σωματικές εκκρίσεις (σάλιο, αίμα, σπέρμα, ιδρώτας, ρινικές/κολπικές εκκρίσεις, τρίχες, νύχια, δέρμα κτλ.) αλλά και από οποιοδήποτε υπόβαθρο πάνω στο οποίο υπάρχει βιολογικό υλικό του ατόμου που χρειάζεται να ελεγχθεί (οδοντόβουρτσες, ποτήρια, είδη ρουχισμού, ξυραφάκια, χαρτομάντιλα, μαχαιροπίρουνα, αποτσίγαρα κτλ) χωρίς να παρουσιάζεται καμία διαφοροποίηση στα αποτελέσματα ή στην εγκυρότητα του τεστ.

Με ποιο τρόπο μπορώ να επιβεβαιώσω ότι τα αποτελέσματα ενός DNA τεστ Πατρότητας είναι 100% έγκυρα;
Προκειμένου να θεωρηθεί ένα DNA τεστ πατρότητας έγκυρο θα πρέπει να ισχύουν κάποιες βασικές προϋποθέσεις.
Πρώτον, θα πρέπει να περιλαμβάνει την ανάλυση τουλάχιστον 16 διεθνώς αναγνωρισμένων γενετικών δεικτών. Στις περιπτώσεις που παρατηρείται ταυτοποίηση μεταξύ του πατέρα και του παιδιού, η ταυτοποίηση θα πρέπει να συνοδεύεται από την πιθανότητα πατρότητας η οποία πρέπει να ξεπερνάει το 99.99%. Ποσοστά χαμηλότερα από αυτό αποτελούν ένδειξη και όχι απόδειξη της πατρότητας. Η χρήση διεθνώς αναγνωρισμένων μεθοδολογιών επιτρέπει την επανάληψη και επαλήθευση των αποτελεσμάτων σε οποιοδήποτε εργαστήριο του κόσμου.
Δεύτερον, θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί σε εργαστήριο το οποίο αφενός στελεχώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό και αφετέρου ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή/και διεθνές επίπεδο.
Συγκεκριμένα, για τη διενέργεια έγκυρων αναλύσεων DNA με σκοπό την εξακρίβωση της πατρότητας και γενικότερα της βιολογικής συγγένειας, ένα εργαστήριο οφείλει να είναι διακριβωμένο κατά ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) και να είναι παράλληλα πιστοποιημένο και από άλλους οργανισμούς σχετικά με την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων που παραδίδει.

Τι είναι το DNA
Η αποκωδικοποίηση του DNA (γενετικό αποτύπωμα) θεωρείται ως η μεγαλύτερη βιολογική ανακάλυψη του 20ου αιώνα. Σήμερα μπορούμε να αποσαφηνίσουμε τον τρόπο με τον οποίο η δομή του DNA καθορίζει συγκεκριμένες γενετικές βλάβες, επιτρέποντας να κατανοήσουμε καλύτερα την κληρονομικότητα ορισμένων χαρακτηριστικών του κάθε ατόμου και νόσων. Το DNA είναι ξεχωριστό στον κάθε άνθρωπο και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση του, σήμερα βρίσκουν σημαντική εφαρμογή στην αποσαφήνιση συγγενικών σχέσεων μεταξύ ατόμων.

Τεστ DNA
Το τεστ DNA είναι η εφαρμογή των εξελιγμένων τεχνικών ανάλυσης και ταυτοποίησης DNA με στόχο την επίλυση προβληματισμών για το ιστορικό μιας οικογένειας και αμφιβολιών για το ποιοι είναι οι πραγματικοί βιολογικοί γονείς του.
Εκτός από την προσωπική ανάγκη του κάθε ανθρώπου να γνωρίζει τους βιολογικούς συγγενείς του, η εξακρίβωση συγγενικών σχέσεων μπορεί να μας προφυλάξει ή να βοηθήσει να διαπιστώσουμε έγκαιρα επικίνδυνα κληρονομικά νοσήματα.
Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε στη Δυτική Ευρώπη σε χιλιάδες τεστ πατρότητας, απεδείχθη ότι περίπου το1 στα 25 παιδιά έχει διαφορετικό βιολογικό πατέρα από αυτόν που έχει παντρευτεί η μητέρα τους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνονται κάθε χρόνο 250-300.000 επίσημα τεστ πατρότητας, ενώ κάθε χρόνο στο Πρωτοδικείο Αθηνών καταθέτονται περισσότερες από 1.000 αιτήσεις αναγνώρισης ή προσβολής πατρότητας. Το μεγαλύτερο μέρος από αυτές έγιναν ενώ το ζευγάρι ήταν παντρεμένο και μόνο το 10% αφορούσε παιδιά εκτός γάμου.
Το πιο σύνηθες τεστ περιλαμβάνει το τέκνο και τον υποτιθέμενο πατέρα. Η προσθήκη της μητέρας είναι επιθυμητή, όχι όμως και αναγκαία.
Επίσης, το τεστ DNA μπορεί να πραγματοποιηθεί και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης από την 12-14 εβδομάδα και μετά. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται αίμα από την μητέρα και τον φερόμενο ως πατέρα και γίνεται γενετική ταυτοποίηση της πατρότητας. Τα αποτελέσματα της εξέτασης αυτής εκδίδονται μετά από 20 ημέρες.

Διαδικασία
Το επιστημονικό προσωπικό της ALPHA PROLIPSIS είναι στη διάθεσή σας για την έγκυρη και άμεση ενημέρωσή σας. Μ ένα τηλεφώνημα ή μια επίσκεψη στα εργαστήρια της εταιρείας, θα λύσετε όλες τις απορίες σας και θα έχετε πλήρη ενημέρωση για τις εξετάσεις που προσφέρουμε.
Η ALPHA PROLIPSIS καινοτομεί χρησιμοποιώντας το σάλιο ως βιολογικό υλικό για το τεστ DNA. Ακολουθώντας τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές ώστε να εξασφαλίζονται οι άριστες συνθήκες μεταφοράς και η ποιότητα του δείγματος, το DNA kit σας αποστέλλεται μέσα σε διακριτική συσκευασία στη διεύθυνση κατοικίας σας χωρίς καμία επιβάρυνση ή μπορείτε να το παραλάβετε κατά την επίσκεψή σας στα εργαστήριά μας και συνυπογράφετε τα σχετικά έντυπα.
Αρχικά γίνεται λήψη σάλιου ή αίματος από όλους τους εμπλεκόμενους και στη συνέχεια απομονώνεται γενετικό υλικό, 21 γενετικοί δείκτες πολλαπλασιάζονται και αναλύονται. Τα αποτελέσματα συγκρίνονται και αξιολογούνται για την επιβεβαίωση ή απόρριψη της συγγενικής σχέσης. Η διαδικασία ελέγχου του δείγματος διαρκεί 10 μέρες και ενημερώνεστε στη συνέχεια για τα αποτελέσματα με γραπτό ιατρικό πόρισμα από το επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας
Ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του τεστ DNA είναι της δικής σας επιλογής (ταχυδρομικώς, μέσω e-mail ή αυτοπροσώπως), τηρείται απόλυτη εχεμύθεια σύμφωνα με την προστασία προσωπικών δεδομένων και τα δείγματα καταστρέφονται μετά την ανάλυση. Για την ταχύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλώ σημειώστε “Επείγον” κατά την παραγγελία σας.
Η διαδικασία είναι εντελώς ανώδυνη, ακίνδυνη και εύκολη αφού απαιτείται μόνο λίγο σάλιο ή αίμα από τους εξεταζόμενους. Και τα δύο υλικά είναι εξ ίσου αξιόπιστα. Για την απομόνωση DNA από άλλα βιολογικά υλικά επικοινωνήστε μαζί μαςγια περαιτέρω οδηγίες λήψης του δείγματος.

Μέθοδος PCR
Η επιβεβαίωση της συγγένειας πραγματοποιείται με την πλέον σύγχρονη και διεθνώς επιστημονικά αποδεκτή μέθοδο- με τη χρήση γενετικού αναλυτή (Sequencing) για τη σύγκριση των πολυμορφισμών, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οδηγίες στο περιοδικό Scientific Working Group on DNA Analysis Methods, 2010.
Οι αναλύσεις πραγματοποιούνται παράλληλα και ανεξάρτητα δύο φορές.

Αποτελέσματα
Σύμφωνα με την κληρονομικότητα, το γενετικό υλικό κάθε ανθρώπου προέρχεται 50% από το βιολογικό πατέρα και 50% από τη βιολογική μητέρα, ενώ η ύπαρξη του ίδιου γενετικού υλικού σε δύο άτομα αποτελεί την ισχυρότερη απόδειξη βιολογικής συγγένειας τους.
Το τεστ DNA βασίζεται στην αποκωδικοποίηση των γενετικών δεικτών οι οποίοι μεταβιβάζονται από τους γονείς στο παιδί. Εφόσον ταυτοποιηθούν οι ίδιοι δείκτες και στους δυο εξεταζόμενους, τότε επαληθεύεται η συγγένεια, ενώ στην αντίθετη περίπτωση αποκλείεται οποιαδήποτε συγγένεια. Ο αποκλεισμός συγγένειας μπορεί να είναι απόλυτος (100%), ενώ η επιβεβαίωση συγγένειας εκφράζεται σε ποσοστό πιθανότητας μεγαλύτερης του 99,999%.

ΑΥΤΟΣΩΜΑΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (ΚΛΗΡΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΤΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ):
Μόνο από ένα γενετικό δακτυλικό αποτύπωμα είναι δυνατή η σύναψη ενός συμπεράσματος για το αν δύο ή περισσότερα άτομα είναι αμφιθαλή αδέλφια, ετεροθαλή αδέλφια ή αν δεν υπάρχει καμία συγγένεια αίματος μεταξύ τους. Προϋπόθεση για αυτό είναι η ανάλυση του DNA των εμπλεκόμενων ατόμων. Εφόσον υπάρχει ο θείος, η μητέρα ή η θεία το αποτέλεσμα του τεστ αδελφών γίνεται ακόμα πιο ακριβές. Ανάλογα από τη διαμόρφωση του γενεαλογικού δέντρου και του εύρους του τεστ μπορούμε να καταλήξουμε σε τιμές μεγαλύτερες από 99,0 % για ένα περίπλοκο τεστ συγγένειας αίματος. Η φύση του δείκτη δεν παίζει απολύτως κανένα ρόλο για το αν τα αδέλφια ανήκουν στο αντρικό ή στο γυναικείο φύλο.

ΟΙ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΦΥΛΟ:
Σε περίπτωση που το άτομο, το οποίο θα εξεταστεί ανήκει στο αντρικό φύλο, είμαστε σε θέση να εξετάσουμε πρόσθετες πληροφορίες γονικής σχέσης με τη βοήθεια του δείκτη χρωμοσώματος Υ και να καταλήξουμε σε πολύ ακριβή αποτελέσματα σχετικά με το βαθμό συγγένειας αίματος. Ένας γιος έχει πάντα το ίδιο προφίλ χρωμοσωμάτων Υ με τον πατέρα/παππού του, ακόμα και δύο αδελφοί έχουν ίδιο προφίλ Υ. Οι μητρικές γραμμές μπορούν να καθοριστούν από το mtDNA. Οι γιοι και οι κόρες έχουν το mtDNA της μητέρας.
Λεπτομερείς μαθηματικές αναλύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα και σε πολύ χαμηλές τιμές. Θα παραλάβετε ένα λεπτομερές αποτέλεσμα.​​​​​​​

Τεστ γονικής σχέσης DNA στα πλαίσια μίας μετανάστευσης
Κατά τη μετανάστευση, π.χ. κατά τη διάρκεια μίας επανένωσης μελών μίας οικογένειας θα μπορούσε να βοηθήσει η πιστοποίηση του ότι ένα συγκεκριμένο άτομο έχει συγγενική σχέση με τον αιτούντα ενώπιον των αρμόδιων αρχών μετανάστευσης (Γραφείο Αλλοδαπών).
Στη Μεγάλη Βρετανία τέτοιου είδους τεστ μετανάστευσης DNA έχουν ενσωματωθεί στην ημερήσια διάταξη. Έτσι ο Prof. Jeffreys, ο εφευρέτης της μοντέρνας ανάλυσης γονικής σχέσης DN , από το έτος 1985 στην περίπτωση μίας οικογένειας από τη Γκάνα απέδειξε αναμφίβολα ότι ένα παιδί, το οποίο επιθυμούσε να ταξιδέψει στην Αγγλία, υπήρξε ο πραγματικός γιος της μητέρας του που κατοικούσε στην Αγγλία. Οι αρμόδιες αρχές υπέθεταν ότι επρόκειτο περί ενός ανιψιού και όχι περί του γιου της αιτούσας. Αυτή η ανάλυση DNA έχει ιστορική σημασία διότι υπήρξε το πρώτο τεστ γονικής σχέσης που πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια τυποποίησης DNA. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το εν λόγω ζήτημα διότι ο υποτιθέμενος πατέρας δεν μπορούσε να ελεγχθεί! Μόνο με τη βοήθεια της εξέτασης άλλων συγγενών προέκυψε ένα αναμφισβήτητο αποτέλεσμα και ο γιος μπόρεσε να ταξιδέψει στην Αγγλία χωρίς άλλα προβλήματα.

​​​​​​​Αξιοποίηση ενώπιον δικαστηρίου​​​​​​​
Σε περίπτωση που ένα τεστ γονικής σχέσης θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ενώπιον δικαστηρίου ως πραγματογνωμοσύνη διαδίκων, τότε θα πρέπει να πληρούνται περισσότερες προϋποθέσεις. Θα πρέπει να καθοριστεί η ταυτότητα των εμπλεκόμενων ατόμων από ένα εξουσιοδοτημένο άτομο πριν από τη λήψη δείγματος. Για το σκοπό αυτό απαραίτητοι είναι ανεξάρτητοι μάρτυρες, όπως π.χ. γιατρός ή δικηγόρος. Αυτοί συντάσσουν μία έκθεση σχετικά με τη λήψη δείγματος και αποστέλλουν σε εμάς τα ληφθέντα δείγματα για το τεστ DNA. Τα αντίστοιχα έγγραφα, τα οποία θα πρέπει να συμπληρωθούν από τους μάρτυρες, θα πρέπει να αποσταλούν στη bj - diagnostik για το τεστ πατρότητας. Με τη διαδικασία αυτή μπορείτε να διασφαλίσετε μία έγκυρη αλυσίδα αποδείξεων.
Μπορείτε να επιβεβαιώσετε την ταυτότητα των δειγμάτων σας ακόμα και κατά τη λήψη δείγματος κατά τις ώρες επικοινωνίας μας (ραντεβού μετά από συνεννόηση).
Για περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση ενώπιον δικαστηρίου ή αρμόδιων αρχών θα πρέπει να συμβουλευτείτε ένα δικηγόρο.

Διαδικασία για την πραγματοποίηση της εξέτασης:​​​​​​​
Αρχικά, οι άμεσα ενδιαφερόμενοι για την εξέταση και τα αποτελέσματά της ενημερώνονται αναλυτικά για την όλη διαδικασία και συνυπογράφουν τα σχετικά έντυπα. Τα στάδια που ακολουθούν είναι τα εξής:
Γίνεται αιμοληψία (ή χρήση άλλου βιολογικού υλικού) από τη μητέρα, το παιδί και τον φερόμενο ως πατέρα. Ανάλογα με τη ζητούμενη συγγενική διερεύνηση μπορεί να χρειαστεί να γίνει αιμοληψία και από άλλα μέλη της οικογένειας.
Απομονώνεται το γενετικό υλικό (DNA) και στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται επιλεκτικά και εν συνεχεία αναλύονται ειδικές περιοχές του DNA (πολυμορφικά συστήματα) και συγκρίνονται μεταξύ των εμπλεκόμενων ατόμων.
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των παραπάνω ατόμων συγκρίνονται μεταξύ τους και αξιολογούνται. Η εικόνα των χαρακτηριστικών του παιδιού πρέπει να περιέχει χαρακτηριστικά που να είναι όμοια με αυτά της μητέρας. Τα χαρακτηριστικά που δεν αντιστοιχούν με αυτά της μητέρας συγκρίνονται με αυτά του φερόμενου ώς πατέρα και με τον τρόπο αυτό επιβεβαιώνεται ή απορρίπτεται η πατρότητα. Αντίστοιχες συγκρίσεις γίνονται ανάλογα με την εξεταζόμενη συγγενική σχέση.
Η όλη διαδικασία διαρκεί εώς και 5 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής των δειγμάτων.
Η διασφάλιση του απορρήτου της εξέτασης και των αποτελεσμάτων τηρείται με ιδιαίτερη αυστηρότητα (σύμφωνα με τις οδηγίες της Αρχής Διασφάλισης Προσωπικών Δεδομένων) και εξασφαλίζεται με:
την υπογραφή συγκεκριμένων εντύπων από τους εξεταζόμενους ή/και τους ενδιαφερόμενους για τη διεξαγωγή της εξέτασης,
τη λήψη των δειγμάτων αίματος στο εργαστήριο παρουσία όλων (και μόνο) των ενδιαφερομένων,
με τη χρήση ειδικών κωδικών για το γενετικό υλικό κάθε ατόμου,
με τη παράδοση της απάντησης από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου αποκλειστικά στους ενδιαφερόμενους.

Γιατί να επιλέξει κάποιος το κέντρο μας για να κάνει τεστ πατρότητας ;​​​​​​​
Τη δυνατότητα ενός αξιόπιστου τεστ πατρότητας, με σεβασμό στους κανόνες της βιοηθικής και με χαμηλό κόστος, παρέχει το Κυτταρολογικό Κέντρο ALPHA PROLIPSIS
Πρόκειται για εργαστήριο που χορηγεί αποτελέσματα τόσο για προσωπική ενημέρωση των ενδιαφερομένων, όσο και για δικαστική χρήση.
Η δειγματοληψία γίνεται στους χώρους του Τμήματος από ειδικά εκπαιδευμένο γιατρό ή και εκτός εργαστηρίου από γιατρό της επιλογής των ενδιαφερομένων, ώστε να διασφαλίζεται η ορθότητα και η αξιοπιστία στο στάδιο της λήψης. Όταν η δειγματοληψία γίνεται εκτός του Τμήματος, ο γιατρός που θα την κάνει, ελέγχει την ταυτότητα των εμπλεκομένων, είναι υπεύθυνος για την τήρηση των κανόνων της βιοηθικής, φέρει την ευθύνη της δειγματοληψίας και υπογράφει τα σχετικά έντυπα.
Η λήψη δείγματος είναι ανώδυνη και γίνεται με μια μπατονέτα από τον βλεννογόνο της εσωτερικής επιφάνειας της παρειάς και στη συνέχεια το γενετικό υλικό αναλύεται σε τουλάχιστον 16 διαφορετικές περιοχές (STRs) και έτσι δημιουργείται η γενετική ταυτότητα του ατόμου.
Η γενετική ταυτότητα του παιδιού συγκρίνεται με αυτή ελεγχόμενου άντρα και της μητέρας. Σε περίπτωση μη αποκλεισμού, η πιθανότητα πατρότητας υπερβαίνει το 99,9999%. Τα αποτελέσματα βγαίνουν σε πέντε ημέρες και τα υπογράφει γιατρός και μπορούν να τα παραλάβουν μόνο οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι ή εξουσιοδοτημένος δικηγόρος. Το υπόλοιπο των δειγμάτων φυλάσσεται στους χώρους του Τμήματος για ορισμένο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο μπορούν αυτά να επιστραφούν στους ενδιαφερόμενους. Σε διαφορετική περίπτωση, καταστρέφονται μετά την πάροδο του διαστήματος αυτού.
Στο Κυτταρολογικό Κέντρο ALPHA PROLIPSIS, ο έλεγχος γίνεται με τους γενετικούς δείκτες STR, με χρήση συστημάτων αντιδραστηρίων τελευταίας γενιάς .

Τι είναι το Clarigo™ NIPT τεστ :
To Clarigo™ NIPT τεστ ελέγχει για εμβρυικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες τρισωμίας 21, 18 και 13. Το τέστ επίσης αναφέρει το ποσοστό του εμβρυικού DNA και κατ’επιλογή το φύλο του εμβρύου.
To Clarigo™ NIPT τεστ μπορεί να εφαρμοστεί από την 8η εβδομάδα της κύησης.
Το αίμα της εγκύου αποστέλλεται στο εργαστήριο και το αποτέλεσμα είναι διαθέσιμο σε 7 εργάσιμες ημέρες.
Γενικά το τεστ απαιτεί ένα σωληνάριο με 7-10 mL αίματος.
Εγκυες γυναίκες που ανήκουν στις κάτωθι κατηγορίες δεν μπορούν να ελεγχθούν με απόλυτη αξιοπιστία:
– Ηλικία εγκυμοσύνης μικρότερη των 8 εβδομάδων
– Γυναίκες με χρωμοσωμικές ανωμαλίες
– Γυναίκες με δίδυμη ή πολυδύναμη κύηση
– Γυναίκες έγκυες μετά από προσφορά ωοκυττάρων
– Γυναίκες που υποβλήθηκαν σε κάποια από τις ακόλουθες αγωγές τους τελευταίους 3 μήνες: μετάγγιση αίματος, ανοσοθεραπεία, θεραπεία με προγονικά κύτταρα, μεταμόσχευση, ακτινοθεραπεία.

Το NIPT ανιχνεύει:
Τις συχνότερες χρωμοσωμικές ανωμαλίες: Σύνδρομο Down (Τρισωμία 21) Σύνδρομο Edward’s (Τρισωμία 18)
Σύνδρομο Patau (Τρισωμία 13)
 Ανευπλοειδίες που σχετίζονται με τα φυλετικά χρωμοσώματα: Σύνδρομο Turner (XO)
Σύνδρομο Klinefelter (XXY) Τριπλό Χ ή Υπερθήλυ (ΧΧΧ) Σύνδρομο Jacobs (ΧΥΥ)
 Το φύλο του εμβρύου
Μέχρι σήμερα ο μόνος τρόπος για να γνωρίσουμε σίγουρα εάν ένα έμβρυο έχει μια χρωμοσωμική ανωμαλία είναι με επεμβατικές εξετάσεις, όπως η λήψη τροφοβλάστης (11η- 15η εβδομάδα κύησης) ή η αμνιοπαρακέντηση (16η εβδομάδα εώς το τέλος της κύησης). Αυτές οι εξετάσεις περιλαμβάνουν τη λήψη τροφοβλάστης από τον πλακούντα ή αμνιακού υγρού από τον αμνιακό σάκο με μια βελόνα και φέρουν κίνδυνο αποβολής περίπου 1%. Το NIPT δεν απαιτεί επέμβαση καθώς γίνεται με μια απλή εξέταση αίματος. Είναι δηλαδή 100% ασφαλές για την έγκυο μητέρα και το έμβρυο.

Αξιοπιστία της εξέτασης NIPT:
Κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι η μέθοδος έχει εξαιρετική ακρίβεια για την ανεύρεση των συχνότερων εμβρυικών τρισωμιών.
Ανιχνεύονται το 99-99.5% των εμβρύων με τρισωμία 21, 98-99.6% των εμβρύων με τρισωμία 18 και το 80-100% εκείνων με τρισωμία 13. Εξακολουθεί όμως να παρέχει μικρότερη ακρίβεια από εκείνη της αμνιοπαρακέντησης ή τη λήψη τροφοβλάστης και γι'αυτό δεν είναι εξέταση διαγνωστική. Παράλληλα όμως τείνει να εμφανίζει μεγαλύτερη ακρίβεια από την αυχενική διαφάνεια του 1ου τριμήνου.

Ποιός μπορεί να κάνει το NIPT:​​​​​​​
Οποιαδήποτε γυναίκα που φέρει ένα έμβρυο ζωντανό που το μήκος του υπερηχογραφικά αντιστοιχεί τουλάχιστον σε 10 εβδομάδες κύησης ή περισσότερο.
 Κάθε έγκυος γυναίκα που επιθυμεί να έχει ένα μη επεμβατικό εμβρυικό προγεννητικό έλεγχο.
 Έγκυες γυναίκες των οποίων τα βιοχημικά και υπερηχογραφικά ευρήματα 1ου ή και 2ου τριμήνου παρουσιάζουν ένα υψηλό ρίσκο παρουσίας χρωμοσωμικών ανευπλοειδιών.
 Για τις κυήσεις υψηλού κινδύνου όπου αντενδείκνυται ο επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος,όπως πχ. σε περίπτωση αποκόλλησης πλακούντα ή σε αυξημένη πιθανότητα αποβολής, σε HBV ή HIV λοίμωξη κλπ.
 Μπορεί να ζητηθεί για μονήρεις που έχουν προκύψει είτε από φυσική σύλληψη, είτε μετά από διαδικασία εξωσωματικής θεραπείας με IVF, με ωάρια της ίδιας της μητέρας ή με δότριας ή που να αφορά ακόμα και παρένθετη εγκυμοσύνη.
 Το τεστ δεν έχει σχεδιαστεί για περιπτώσεις πολυδύναμων κυήσεων. Πότε μπορεί να γίνει η εξέταση και τι απαιτείται:
Το NIPT μπορεί να πραγματοποιηθεί από τη 10η εβδομάδα κύησης. Όποια γυναίκα επιθυμεί και αποφασίσει να κάνει το τεστ αφού υπογράψει μια φόρμα συγκατάθεσης, θα υποβληθεί στο εργαστήριό μας σε απλή αιμοληψία 10 ml φλεβικού αίματος. Κατόπιν το δείγμα που τοποθετείται σε ειδικό σωληνάριο, θα αποσταλεί μαζί με όλα τα προσωπικά στοιχεία της εγκύου στο εξωτερικό (ΗΠΑ ή Ευρώπη) όπου θα διενεργηθεί το τεστ. Δεν θα γίνουν άλλες εργαστηριακές εξετάσεις σε αυτό το δείγμα αίματος.
 

Αξιολόγηση του αποτελέσματος NIPT:
Εάν το NIPT δείξει ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος το έμβρυο να έχει τρισωμία 21,18 ή 13, δεν σημαίνει ότι το έμβρυο έχει σίγουρα ένα από αυτά τα σύνδρομα, παρόλο που είναι εξαιρετικά πιθανόν. Σε αυτή την περίπτωση ενδείκνυται περαιτέρω έλεγχος με μια από τις επεμβατικές μεθόδους (αμνιοπαρακέντηση ή λήψη τροφοβλάστης). Παρόμοια, ένα φυσιολογικό αποτέλεσμα στον ΝΙΡΤ δεν διασφαλίζει ένα φυσιολογικό έμβρυο. Εάν το τεστ δείξει ότι υπάρχει χαμηλός κίνδυνος (κάτω από 1:10.000) για τρισωμία 21,18 ή 13, τότε είναι πολύ απομακρυσμένη η πιθανότητα το έμβρυο να πάσχει από ένα από αυτά τα σύνδρομα. Παρόλα αυτά υπάρχει μια εξαιρετικά μικρή πιθανότητα κάποια έμβρυα με τρισωμίες να μην ανιχνευτούν, καθώς δεν μπορούν να διαγνωστούν όλες οι χρωμοσωμικές ανωμαλίες λόγω μωσαϊκισμού (ταυτόχρονης ύπαρξης φυσιολογικών και παθολογικών κυττάρων) στον πλακούντα, στη μητέρα ή στο έμβρυο, ή λόγω άλλων αιτιών.
Συμπερασματικά το ελεύθερο εμβρυικό DNA δεν αντικαθιστά την ακρίβεια της προγεννητικής διάγνωσης με CVS ή αμνιοπαρακέντηση. Τέλος όλα τα αποτελέσματα πρέπει να ερμηνεύονται από κλινικό ιατρό λαμβάνοντας υπόψιν τα υπερηχογραφικά ευρήματα, καθώς επίσης το κλινικό και οικογενειακό ιστορικό.
Χρειάζονται άλλες εξετάσεις;
Όπως ήδη αναφέρθηκε το NIPT δεν δίνει πληροφορίες για άλλες πιο σπάνιες χρωμοσωμικές ανωμαλίες. Δεν ανιχνεύει μωσαϊκισμούς ή μετατοπίσεις και δεν παρέχει πληροφορίες για ανατομικές ανωμαλίες. Ως εκ τούτου, συνιστάται να γίνονται κανονικά όλοι οι υπερηχογραφικοί έλεγχοι στις 11-13 εβδομάδες και στις 20-22 εβδομάδες κύησης για τον έλεγχο ανατομίας του εμβρύου, καθώς και στις 30-32 εβδομάδες για τον έλεγχο της εμβρυϊκής ανάπτυξης.
Επανάληψη δειγμάτων:
Χρειάζεται να υπάρχει επαρκής ποσότητα εμβρυϊκού DNA στο μητρικό αίμα για να δώσει το NIPT αποτέλεσμα. Το αυξημένο βάρος της μητέρας και η πρώιμη ηλικία κύησης ενδέχεται να συμβάλλουν στην παρουσία χαμηλών επιπέδων εμβρυϊκού DNA. Εάν η ποσότητα εμβρυϊκού DNA δεν είναι αρκετή στο δείγμα

 

Κλείστε ραντεβού online τώρα!
Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εάν επιθυμείτε να κλείσετε ραντεβού σε κυτταρολογικό κέντρο του δικτύου ALPHA PROLIPSIS και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για επιβεβαίωση του ραντεβού σας.
Επικοινωνήστε μαζί μας
210 97 56 566

Εξετάσεις Alpha Prolipsis

Απαντήσεις εντός 24 ωρών από την παραλαβή του δείγματος