Τηλέφωνο
210 9756566
Τηλέφωνο
210 6980565
Τηλέφωνο
210 9610982
Τηλέφωνο
210 6444430
Τηλέφωνο
210 6034681
Τηλέφωνο
6977430971

ALPHA PROLIPSIS

Ιατρικά Εργαστήρια - Πολυϊατρεία
Επίλεξε Κατηγορία
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
COVID - 19
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΕΣΤ PAP ΥΓΡΗΣ ΦΑΣΗΣ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ HPV
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΘΥΡΟΕΙΔΟΥΣ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΓΡΩΝ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΤΥΕΛΩΝ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΚΤΟΥ
ΒΙΟΨΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ
ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ
ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΟΓΚΙΔΙΩΝ
ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΜΑΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ
ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η κυτταρολογία είναι μια ιατρική ειδικότητα που δεν θεραπεύει αλλά αναγνωρίζει γρήγορα, αποτελεσματικά και σχετικά ανέξοδα τον καρκίνο, πριν αυτός προλάβει να αναπτυχθεί επικίνδυνα. Ο κυτταρολόγος μπορεί να δει στο μικροσκόπιο κύτταρα από διάφορες περιοχές του ανθρώπινου σώματος και να καταλάβει αν πρόκειται για κάποια μορφή καρκίνου, για μια αρχόμενη δυσπλασία (προκαρκινική βλάβη) ή για μια καλοήθη πάθηση. Παρακάτω δίνονται απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις που υποβάλλουν οι ασθενείς και οι συγγενείς τους όσον αφορά την κυτταρολογική εξέταση.

Κυτταρολογικές Εξετάσεις - Χρήσιμες Πληροφορίες

Η κυτταρολογική εξέταση αποτελεί παγκοσμίως την απλούστερη, ταχύτερη και ασφαλέστερη μέθοδο πρόληψης και διάγνωσης  του καρκίνου , η οποία στα χέρια έμπειρου και εξειδικευμένου στον τομέα αυτόν κυτταρολόγου εμφανίζει μεγάλη διαγνωστική ακρίβεια .  Η εμπειρία του κυτταρολόγου στην ερμηνεία των κυτταρολογικών ευρημάτων είναι πολύ σημαντική. Αυξανόμενης της εμπειρίας, αυξάνεται η διαγνωστική ακρίβεια της μεθόδου.
Το ιατρικό προσωπικό του Κυτταρολογικού Τμήματος του ALPHA PROLIPSIS έχει 10ετή εμπειρία τόσο στη διενέργεια  όσο στην ερμηνεία των ευρημάτων και τη διάγνωση, με μεγάλο αριθμό ανακοινώσεων σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και δημοσιεύσεων σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά
Για την εξασφάλιση της βέλτιστης αναπαραγωγιμότητας και αξιοπιστίας, όλες οι εξετάσεις μικροσκοπούνται από τρεις διαφορετικούς ιατρούς κυτταρολόγους.  Επιπλέον για την εξασφάλιση ιχνηλασιμότητας, όλες οι απαντήσεις συνοδεύονται από εικόνες αντιπροσωπευτικών θέσεων και σχολιασμό αυτών.

Στο Εργαστήριό μας εφαρμόζονται οι πλέον σύγχρονες Διαγνωστικές Ταξινομήσεις σύμφωνα με το Σύστημα Bethesda, Paris, Papanicolaou, Milan. 
Όλες οι κυτταρολογικές εξετάσεις που διενεργούνται από το δίκτυο διαπιστευμένων κυτταρολογικών εργαστηρίων ALPHA PROLIPSIS είναι διαπιστευμένες εδώ και τέσσερα χρόνια κατά ELOT EN ISO 15189 από τον Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).
Αυτό σημαίνει πως για εξετάσεις συμβατικής κυτταρολογίας, κυτταρολογίας υγρής φάσης και μοριακές κυτταρολογικές εξετάσεις διαθέτουμε όλα τα απαραίτητα εξωτερικά τεκμήρια αριστείας που μας έχουν καθιερώσει στη συνείδησή σας ως το ΑΠΟΛΥΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ !!!!!!!!

Συμβουλές Υγείας 

Τι είναι η Κυτταρολογία ;
Η κυτταρολογία είναι μια ιατρική ειδικότητα που δεν θεραπεύει αλλά αναγνωρίζει γρήγορα, αποτελεσματικά και σχετικά ανέξοδα τον καρκίνο, πριν αυτός προλάβει να αναπτυχθεί επικίνδυνα. O κυτταρολόγος μπορεί να δει στο
μικροσκόπιο κύτταρα από διάφορες περιοχές του ανθρώπινου σώματος και να καταλάβει αν πρόκειται για κάποια μορφή καρκίνου, για μια προκαρκινική βλάβη (δυσπλασία) ή για μια καλοήθη πάθηση.
 

Ποια η διαφορά της Κυτταρολογίας από την Παθολογική Ανατομική ;
Η κυτταρολογία εξετάζει την μορφή των κυττάρων, ενώ η παθολογική ανατομική τη δομή των ιστών. Ένα ιστολογικό δείγμα μπορεί να ληφθεί μόνο με χειρουργική επέμβαση και απαιτεί ειδική επεξεργασία, η οποία μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες. Ένα κυτταρολογικό δείγμα λαμβάνεται συνήθως χωρίς χειρουργική επέμβαση και απαιτεί απλούστερη και συντομότερη επεξεργασία. Ωστόσο, πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας ότι η κυτταρολογική διάγνωση είναι
ενδεικτική και όχι πάντα αποδεικτική ενδεχόμενης νεοπλασματικής βλάβης.

Γιατί πρέπει να κάνω την κυτταρολογική εξέταση;
Σε κυτταρολόγο συνήθως θα σας παραπέμψει ο γιατρός που σας παρακολουθεί, εφόσον παραστεί ανάγκη. Η κυτταρολογική εξέταση θα βοηθήσει το γιατρό που σας παρακολουθεί να συμπεράνει από τι ακριβώς πάσχετε. Η κυτταρολογική εξέταση είναι ενδεικτική και όχι πάντοτε αποδεικτική μιας ενδεχόμενης νεοπλασματικής βλάβης. Η κυτταρολογική εξέταση σε ουδεμία περίπτωση υποκαθιστά τη βιοψία και τα αποτελέσματά της πρέπει να συνεκτιμώνται με τα αποτελέσματα άλλων εργαστηριακών εξετάσεων και της κλινικής εξέτασης.
Η κυτταρολογική εξέταση χρησιμοποιείται ευρύτατα για τη διαγνωστική προσέγγιση ψηλαφητών ογκιδίων, κύστεων και μη ψηλαφητών ανιχνεύσιμων αλλοιώσεων. Η μέθοδος είναι πολύ πιο οικονομική από τη χειρουργική βιοψία, χωρίς να υστερεί όσον αφορά στην έγκαιρη διάγνωση μιας πιθανής νεοπλασματικής βλάβης. Η διάγνωση μιας καλοήθους βλάβης θα σας απαλλάξει από μια περιττή χειρουργική βιοψία, η δε διάγνωση πιθανής κακοήθειας επιτρέπει τον γρήγορο και αποτελεσματικό σχεδιασμό της ενδεδειγμένης ανάλογα με την περίπτωση θεραπείας - χειρουργικής επέμβασης.

Τι κόστος έχει μια κυτταρολογική εξέταση;
Το κόστος μιας κυτταρολογικής εξέτασης είναι πολύ μικρό και οπωσδήποτε πολύ μικρότερο από μια χειρουργική βιοψία.
Το δίκτυο διαπιστευμένων κυτταρολογικών εργαστηρίων Alpha Prolipsis είναι συμβεβλημένο με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθώς και με τα ταμείων του Στρατού Ξηράς, της Πολεμικής Αεροπορίας, του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος. Για το σύνολο των εξετάσεών μας εφαρμόζουμε ελαστική τιμολογιακή πολιτική προς όφελος των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
Επιπλέον, στα κυτταρολογικά μας εργαστήρια προσφέρουμε υπηρεσίες σε προνομιακές τιμές σε κατόχους καρτών ΕΥ Club, Doctor Anytime και Στήριξη Υγείας.

Πρέπει να επαναλαμβάνεται η εξέταση και κάθε πότε;
Επανάληψη της κυτταρολογικής εξέτασης μπορεί να χρειαστεί αν τα δείγματα της πρώτης κυταρολογικής εξέτασης δεν είχαν αρκετά κύτταρα. Όταν σας πουν πως ίσως χρειαστεί να επαναλάβετε μια παρακέντηση, δεν χρειάζεται να ανησυχήσετε. Συνήθως η επανάληψη της κυτταρολογικής εξέτασης θα δώσει τη δυνατότητα στο γιατρό σας να αποκλείσει κάποια πιθανή κακοήθεια και θα σας βοηθήσει να αποφύγετε ένα περιττό χειρουργείο.
Επανάληψη της κυτταρολογικής εξέτασης μπορεί επίσης να ζητηθεί μετά από αρκετό χρονικό διάστημα, στο πλαίσιο προληπτικής παρακολούθησης κάποιου καλοήθους ογκιδίου του μαστού.

Πρέπει να έχω κάνει κάποια ειδική προετοιμασία πριν να κάνω κυτταρολογική εξέταση;
H κυτταρολογική εξέταση, σε αντίθεση με την αιμοληψία, δεν απαιτεί κάποια ειδική προετοιμασία. Μπορείτε ελεύθερα να φάτε και να έχετε μια απολύτως φυσιολογική δραστηριότητα πριν την παρακέντηση.
Σε περίπτωση που αισθάνεστε κάπως αγχωμένη, σκεφτείτε ότι με αυτό το μικρό τσίμπημα της παρακέντησης θα αποφύγετε ένα μικρό χειρουργείο και θα μάθετε πολύ σύντομα από τι πάσχετε. Η ψυχική ηρεμία σας είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες για την επιτυχία μιας παρακέντησης. Χωρίς αυτή, η συνεργασία με το γιατρό γίνεται δυσκολότερη και η παρακέντηση κινδυνεύει να αποτύχει για δευτερεύοντες λόγους, όπως για παράδειγμα μια απότομη και αδικαιολόγητη κίνησή σας.
Σε περίπτωση που παίρνετε αντιπηκτικά, καλό είναι να τα διακόψετε 1-2 ημέρες πριν την παρακέντηση, εάν είναι δυνατόν. Αυτό γιατί η παρακέντηση προκαλεί οπωσδήποτε ένα μικρό τραυματισμό στο στήθος σας. Αν εσείς παίρνετε αντιπηκτικά, το αίμα σας δεν θα πήζει γρήγορα και υπάρχει ο κίνδυνος να σχηματιστεί κάποιο μικρό ή μεγάλο αιμάτωμα στην περιοχή.
Σε περίπτωση που έχετε υποβληθεί σε σπινθηρογράφημα, καλό είναι να αναβάλετε την παρακέντηση για 1-2 ημέρες, προκειμένου να σταματήσετε να ακτινοβολείτε υψηλές δόσεις ραδιενέργειας και να προστατέψετε το γιατρό και το προσωπικό από αδικαιολόγητη έκθεση σε ακτινοβολία.

Είναι επικίνδυνη η κυτταρολογική εξέταση;
Οι επιπλοκές της παρακέντησης δια λεπτής βελόνης είναι σπάνιες. Ωστόσο έχουν αναφερθεί σπάνια στο παρελθόν περιπτώσεις πρόκλησης αιματώματος, οξείας μαστίτιδας και πνευμοθώρακα. Η πιθανότητα διασποράς των καρκινικών κυττάρων μέσω της βελόνης πρέπει να θεωρείται αμελητέα, εφόσον χρησιμοποιούνται οι συνηθισμένες στην παρακέντηση βελόνες μικρού διαμετρήματος.

Ποιος γιατρός κάνει την παρακέντηση;
Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός. Οποιοσδήποτε γιατρός διαθέτει επαρκή εμπειρία και ανεξαρτήτως ειδικότητας (χειρουργός, ογκολόγος, ακτινολόγος ή κυτταρολόγος) μπορεί να επιχειρήσει αυτή την απλούστατη και ελάχιστα επεμβατική ιατρική πράξη.

Τι εξετάσεις πρέπει να κάνω πριν την παρακέντηση;
Πριν την παρακέντηση καλό είναι να έχετε κάνει αιματολογικές εξετάσεις (δοκιμασία πήξης του αίματος), χωρίς κάτι τέτοιο να είναι απόλυτο.
Σε περίπτωση που σκοπεύετε να κάνετε και μαστογραφία, καλό είναι να κάνετε πρώτα τη μαστογραφία και μετά την παρακέντηση γιατί ο μικροτραυματισμός που προκαλεί η FNA στο μαστό μπορεί να δυσκολέψει τη σωστή ανάγνωση της μαστογραφίας.

Πόσες μέρες θα κάνει να βγει η απάντηση;
Η απάντηση μπορεί να βγει μέσα σε λίγα λεπτά. Σε περίπτωση που το κυτταρολογικό υλικό απαιτεί ειδική επεξεργασία, τότε η απάντηση μπορεί να καθυστερήσει λίγες μέρες, ανάλογα με την πολιτική ποιότητας που εφαρμόζει το κάθε κυτταρολογικό εργαστήριο. Διεθνώς αναγνωρίζεται ότι ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ δειγματοληψίας και κυτταρολογικής διάγνωσης (turnaround time) πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερος, αποτελεί δε ανεξάρτητο δείκτη ποιότητας της δουλειάς κάθε κυτταρολογικού εργαστηρίου. Ωστόσο, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε. Ο χρόνος λίγων ωρών ή ημερών που θα μεσολαβήσει από τη στιγμή που θα υποβληθείτε στην κυτταρολογική εξέταση μέχρι να μάθετε και την απάντηση, δεν παίζει και δεν μπορεί να παίξει αποφασιστικό ρόλο στην εξέλιξη της όποιας πάθησής σας.

Ποια είναι η πρωταρχική παραδοχή για την επιτυχημένη συνεργασία κλινικού ιατρού και κυτταρολόγου;
Η κυτταρολογική διάγνωση, αποτελούσα την πρώτη διαγνωστική προσέγγιση, είναι ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ και όχι πάντοτε αποδεικτική ενδεχόμενης νεοπλασματικής βλάβης. Η πιθανότητα ψευδώς θετικής ή αρνητικής απάντησης αυξάνεται από τυχόν έλλειψη κλινικών πληροφοριών ή διαφοροδιαγνωστικής κλινικής προσέγγισης καθώς επίσης και από ανεπαρκή δειγματοληψία. Η κυτταρολογική διάγνωση σε ουδεμία περίπτωση υποκαθιστά την ιστολογική εξέταση

Με ποιο τρόπο μπορεί να ληφθεί κυτταρολογικό υλικό;
Κυτταρολογικό υλικό μπορεί να ληφθεί με τους εξής τρόπους:
• Απόξεση (π.χ. κυτταρολογική δείγματος από τους βρόγχους που λαμβάνεται με τη βοήθεια ψήκτρας),
• Παρακέντηση (π.χ. λήψη περικαρδιακού υγρού),
• Παρακέντηση διά λεπτής βελόνης (π.χ. παρακέντηση διά λεπτής βελόνης μαστού, θυρεοειδούς),
• Έκπλυση και ακολούθως αναρρόφηση (π.χ. κυτταρολογική βρογχικού εκπλύματος, έκπλυση ουροδόχου κύστης) και
• Λήψη αποτυπώματος κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης.

Τι είναι η αποφολίδωση;
Η αποφολίδωση είναι μια διαδικασία κατά την οποία κύτταρα αποσπώνται (είτε από μόνα τους είτε με μηχανική υποβοήθηση) από τις βλεννογονικές επιφάνειες. Τα κυτταρολογικά δείγματα που λαμβάνονται με αποφολίδωση είναι τα πτύελα, τα ούρα και το έκκριμα θηλής μαστού.

Τι είναι η απόξεση;
Η λήψη κυττάρων μπορεί να γίνει με βίαιη απόξεση βλεννογονικών και μη επιφανειών (όπως ακριβώς γίνεται στην περίπτωση λήψης του Pap τεστ με τη βοήθεια ψήκτρας). Κυτταρολογικά υλικά που λαμβάνονται με απόξεση είναι οι βρογχικές εκκρίσεις που λαμβάνονται με τη βοήθεια ψήκτρας (brushing).

Τι είναι η παρακέντηση;
Η παρακέντηση είναι ειδική διαγνωστική μέθοδος κατά την οποία επιτυγχάνεται η λήψη κυτταρολογικού υλικού με τη βοήθεια βελόνης (με ή χωρίς τη βοήθεια αναρρόφησης). Με τον τρόπο αυτό λαμβάνεται ασκιτικό, πλευριτικό, περικαρδιακό και εγκεφαλονωτιαίο υγρό.

Τι είναι η παρακέντηση διά λεπτής βελόνης;
Είναι μια ειδική μορφή παρακέντησης, κατά την οποία χρησιμοποιείται βελόνη μικρού διαμετρήματος (23-21 Gauge=0,6-0,8 mm). Η τεχνική χρησιμοποιείται για τη λήψη υλικού από συμπαγή όργανα (π.χ. θυρεοειδής, μαστός, κ.λπ.). Η σύριγγα που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία αρνητικής πίεσης είναι μια κοινή σύριγγα των 20 ml.
Η παρακέντηση με λεπτή βελόνη μπορεί να γίνει με δύο βασικές μεθόδους, τη «γαλ- λική» και τη «σουηδική». Σύμφωνα με τη «γαλλική» μέθοδο, η πα-
ρακέντηση του ύποπτου ογκιδίου γίνεται με τη βοήθεια βελόνας στην οποία δεν έχει ενσωματωθεί σύριγγα. Η επιτυχία της μεθόδου οφείλεται στη φυσιολογική παρουσία αρνητικής πίεσης μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό. Η βελόνα ουσιαστικά φέρνει σε επαφή το εσωτερικό του οργανισμού με το εξωτερικό περιβάλλον και τα κύτταρα του ύποπτου ογκιδίου αναγκάζονται να κινηθούν προς τα έξω και μέσα στη βελόνα, υπακούοντας στη διαφορά πίεσης μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος. Η «γαλλική» μέθοδος προτιμάται στις περισσότερες παρακεντήσεις μαστού και θυρεοειδούς γιατί εξασφαλίζει ελάχιστα αιμορραγικά επιχρίσματα.

Σύμφωνα με τη «σουηδική» μέθοδο, η παρακέντηση του ύποπτου ογκιδίου γίνεται με τη βοήθεια βελόνας στην οποία έχει ενσωματωθεί σύριγγα. Η αναρρόφηση των κυττάρων γίνεται με τη βοήθεια τεχνητής αρνητικής πίεσης. Η εφαρμογή αρνητικής πίεσης πρέπει να διακόπτεται πριν την εξαγωγή της βελόνης από την παρακεντηθείσα περιοχή. Σε αντίθετη περίπτωση, τα κύτταρα που αποσπάστηκαν κατά την παρακέντηση παγιδεύονται στο εσωτερικό της βελόνης. Η εφαρμογή υπερβολικά μεγάλης αρνητικής πίεσης κατά την παρακέντηση οδηγεί στη λήψη υπερβολικά αιματηρών επιχρισμάτων και στον αδικαιολόγητο τραυματισμό των ιστών της παρακεντούμενης περιοχής. Συνήθως η εφαρμογή αρνητικής πίεσης 1-2 κ.εκ. από μια σύριγγα των 10 ml είναι επαρκής για να αποδώσει διαγνωστικό κυτταρολογικό υλικό. Η μέθοδος αυτή προτιμάται στις μεγάλες κύστεις μαστού γιατί εξασφαλίζει τη θεραπευτική τους εκκένωση. Επίσης, η «σουηδική» μέθοδος μπορεί να δοκιμαστεί σε περίπτωση αποτυχίας της «γαλλικής» μεθόδου παρακέντησης.

Τι είναι η έκπλυση;
Κατά την έκπλυση, μία φυσιολογική κοιλότητα του ανθρώπινου σώματος γεμίζει τεχνητά με φυσιολογικό ορό, ο οποίος στη συνέχεια αναρροφάται, παρασέρνοντας κύτταρα από την επιφάνεια της κοιλότητας.

Ποιοι λόγοι ανάγκασαν την ευρεία εφαρμογή της κυτταρολογίας - Ποια τα οφέλη της χρήσης της;
Στις μέρες μας η κυτταρολογία χρησιμοποιείται ευρύτατα για τη διαγνωστική προσέγγιση νεοπλασματικών ή μη αλλοιώσεων, επειδή παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα:
• Είναι οικονομική διαγνωστική μέθοδος
• Eπιτρέπει την αδρή (και εντός ολίγων λεπτών) διάγνωση και τυποποίηση νεοπλασιών που απαιτούν άμεση θεραπευτική αντιμετώπιση
• Μπορεί να προσδιορίσει τη βιολογική συμπεριφορά μιας ύποπτης βλάβης σε μικρό σχετικά χρονικό διάστημα
• Είναι αναίμακτη μέθοδος, δεδομένου ότι δεν απαιτεί χειρουργική επέμβαση
• Δεν απαιτεί νοσηλεία σε νοσοκομείο
• Δεν παρουσιάζει σημαντικές επιπλοκές
• Έχει ικανοποιητική διαγνωστική ακρίβεια
• Επιτρέπει τη διενέργεια ειδικών εξετάσεων, σε περίπτωση που η φύση της υπό διερεύνηση εξεργασίας απαιτήσει περαιτέρω διερεύνηση
• Εφαρμόζεται για την προληπτική ανίχνευση προκαρκινικών αλλοιώσεων σε μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες (screening).

Σε ποιες ειδικότητες είναι χρήσιμη η κυτταρολογία;
Η κυτταρολογία είναι χρήσιμη σε όλες τις ειδικότητες που ασχολούνται με τη διε- ρεύνηση τυχόν νεοπλασματικών αλλοιώσεων (παθολογία, χειρουργική, πνευμονολο- γία, ουρολογία, ενδοκρινολογία, γαστρεντερολογία, αιματολογία, ογκολογία, πλαστική χειρουργική, ορθοπεδική, ωτορινολαρυγγολογία, γυναικολογία, γναθοχειρουργική, νευροχειρουργική,…)

Γιατί να προτιμήσω την κυτταρολογία - να κάνω καλύτερα βιοψία ή μικροβιοψία (core biopsy);
Η κυτταρολογία πρέπει να προτιμάται σε περιπτώσεις που θέλουμε να θέσουμε μια αδρή πρώτη διάγνωση, χωρίς να υποβάλλουμε τον ασθενή σε μη απαραίτητες χειρουργικές επεμβάσεις, οι οποίες έχουν οπωσδήποτε κάποιο βαθμό σχετικής επικινδυνότητας.
Τα τελευταία χρόνια έχει εισαχθεί ως διαγνωστική μέθοδος η λήψη μικροβιοψιών, με τη βοήθεια μεγάλης σχετικά διαμέτρου βελονών. Η μέθοδος αυτή, αφενός προσφέρει τη δυνατότητα λήψης περισσότερου υλικού σε σύγκριση με την απλή παρακέντηση διά λεπτής βελόνης, αφετέρου προσφέρει τη δυνατότητα ιστολογικού ελέγχου. Επιπλέον, η τεχνική της μικροβιοψίας (core biopsy) είναι ελάχιστα τραυματική μέθοδος και δεν απαιτεί κάποια ειδική εκπαίδευση του προσωπικού στον χειρισμό των δειγμάτων (κάτι που είναι απαραί- τητο για τον χειρισμό, την επίστρωση και τη μονιμοποίηση των κυτταρολογικών υλικών).
Ωστόσο, η τεχνική της μικροβιοψίας δεν παύει να είναι περισσότερο τραυματική σε σχέση με αυτή της παρακέντησης διά λεπτής βελόνης, απαιτεί οπωσδήποτε τη χρήση τοπικής αναισθησίας, είναι πολύ πιο επώδυνη, μπορεί να έχει περισσότερες επιπλοκές (αιμορραγία, αιμοθώρακας, πνευμοθώρακας, καρκινική διασπορά) και σχετικές αντεν- δείξεις (π.χ. διαταραχές πήξης του αίματος).

Ποια όργανα μπορούν να παρακεντηθούν;
Όλα σχεδόν τα όργανα του ανθρώπινου σώματος μπορούν να παρακεντηθούν. Ακόμα και τα όργανα που δεν μπορούν να ψηλαφηθούν παρακεντώνται με την καθοδήγηση είτε υπερήχων, είτε αξονικού τομογράφου, είτε με τη βοήθεια ενδοσκοπικών ή χειρουργικών τεχνικών (π.χ. διουρηθρική, διακολπική, διορθική, διεγχειρητική παρακέντηση).

Μπορεί η δειγματοληψία (π.χ. παρακέντηση) να μην αποδώσει διαγνωστικό υλικό, κι αν ναι για ποιους λόγους;
Όντως, κατά τη δειγματοληψία-παρακέντηση, υπάρχει η πιθανότητα να μην ληφθεί διαγνωστικό υλικό, παρά την καλή τεχνική του ιατρού και τον καλό χειρισμό του κυτταρολογικού υλικού. Η αποτυχία λήψης διαγνωστικού υλικού μπορεί να οφείλεται στο ότι η υπό διερεύνηση αλλοίωση παρουσιάζει έντονες νεκρωτικές αλλοιώσεις, αυξημένη δεσμοπλασία ή αγγειοβρίθεια. Για το λόγο αυτό, βλάβες που φαίνονται, με απεικονιστικές μεθόδους, να παρουσιάζουν αγγειοβρίθεια, ίνωση ή εκτεταμένη νέκρωση πρέπει να εξετάζονται με μεγάλη προσοχή, η δειγματοληψία πρέπει να είναι πολλαπλή και το υλικό όσο το δυνατόν περισσότερο.

Πώς μπορώ να περιορίσω την πιθανότητα να μην έχω λάβει αντιπροσωπευτικό δείγμα;
Η πιθανότητα αυτή μπορεί να περιοριστεί με τους εξής τρόπους:
• Εξασφαλίστε άμεση κυτταρολογική εκτίμηση της επάρκειας του δείγματος. Αν το υλικό είναι ανεπαρκές, μπορείτε να επαναλάβετε άμεσα τη δειγματοληψία.
• Προσπαθείτε να κάνετε πολλαπλή δειγματοληψία (πάνω από 4 περάσματα της βελόνης της παρακέντησης).
• Σε περίπτωση που το δείγμα είναι πολύ αιματηρό ή νεκρωτικό, επαναλάβετε τη δειγματοληψία από παρακείμενη θέση.
• Προσπαθήστε η λήψη του υλικού από μη ψηλαφητές θέσεις να γίνεται με απεικονιστική καθοδήγηση (χρήση υπερήχων ή αξονικής τομογραφίας).

Ποιος πρέπει να λαμβάνει το κυτταρολογικό υλικό;
Το κυτταρολογικό υλικό μπορεί να ληφθεί είτε από κυτταρολόγο, είτε από ιατρό άλλης ειδικότητας, εφόσον υπάρχει επαρκής σχετική εμπειρία. Ως γενική αρχή και όπου αυτό είναι εφικτό, καλό είναι να επιδιώκεται η συνεργασία κυτταρολόγου και κλινικού ιατρού κατά τη δειγματοληψία. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται αφενός η άμεση κυτταρολογική εκτίμηση της επάρκειας του δείγματος και αφετέρου η βέλτιστη επίστρωση ή μονιμοποίηση του υλικού.

Τι περιλαμβάνει η επεξεργασία του κυτταρολογικού υλικού;
Η επεξεργασία του κυτταρολογικού υλικού περιλαμβάνει τα εξής:
• Επίστρωση του υλικού σε πλακάκια
• Διαδικασία κυτταρικής συμπύκνωσης
• Μονιμοποίηση του υλικού
• Χρώση του υλικού.

Τι πρέπει να ξέρω για την επίστρωση του υλικού;
Η επίστρωση του υλικού πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται όσο το δυνατόν πιο λεπτή και ομοιόμορφη στρώση του υλικού πάνω στο πλακάκι. Ανομοιόμορφη και παχειά στρώση του κυτταρολογικού υλικού προκαλεί αλληλοεπικάλυψη και ανομοιομορφία στη χρώση.
Η επίστρωση διακρίνεται σε άμεση και έμμεση.
Κατά την άμεση επίστρωση, το υλικό στρώνεται πάνω στο ένα πλακάκι με τη βοή- θεια άλλου πλακιδίου, ή καλυπτρίδας, ή σπάτουλας, ή ψήκτρας.
Κατά την έμμεση επίστρωση, το κυτταρολογικό υλικό διατηρείται αρχικά μέσα σε μονιμοποιητικό υγρό. Ακολουθεί φυγοκέντρηση και λήψη του ιζήματος, το οποίο στη συνέχεια στρώνεται πάνω στα πλακάκια. Σε περίπτωση που έχει σχηματιστεί θρόμβος, προτιμάται ο εγκλεισμός του υλικού σε κύβο παραφίνης.
Άλλες μορφές επίστρωσης που χρησιμοποιούνται κυρίως σε χειρουργικά παρασκευάσματα είναι το εντύπωμα (touch imprint) και το απόξεσμα (scraping).
Το εντύπωμα λαμβάνεται με πίεση μιας αντικειμενοφόρου πλάκας πάνω στο νωπό χειρουργικό παρασκεύασμα. Το απόξεσμα λαμβάνεται με απόξεση του νωπού χειρουργικού παρασκευάσματος με τη βοήθεια νυστεριού. Το υλικό που λαμβάνεται επιστρώνεται αμέσως σε αντικειμενοφόρους πλάκες. Το εντύπωμα προτιμάται της ταχείας ιστολογικής εξέτασης για την άμεση εκτίμηση νευροχειρουργικών παρασκευασμάτων.

Τι πρέπει να ξέρω για τη μονιμοποίηση του υλικού;​​​​​​​
Η μονιμοποίηση του κυτταρολογικού υλικού μπορεί να γίνει με τις εξής μεθόδους: με τη χρήση μονιμοποιητικού υγρού (σε μορφή διαλύματος ή σπρέι), στον αέρα, με φυγοκέντρηση, με διήθηση σε φίλτρο, με εγκλεισμό σε κύβους παραφίνης και με μεθόδους κυτταρολογίας υγρής φάσης.
Τα μονιμοποιητικά υγρά που χρησιμοποιούνται είναι συνήθως αλκοολούχα διαλύματα. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθούν γλουτεραλδεϋδη ή πολυεθυλενική γλυκόλη. Σε περίπτωση που το κυτταρολογικό υλικό είναι αιματηρό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ειδικά διαλύματα με αιμολυτικές ιδιότητες.
Η αποξήρανση του κυτταρολογικού υλικού στον αέρα (ξηρά επιχρίσματα) είναι μια πολύ απλή διαδικασία η οποία εφαρμόζεται ευρέως σε υλικά παρακεντήσεων διά λεπτής βελόνης.
Η φυγοκέντρηση ενδείκνυται για τη μονιμοποίηση κυτταρολογικών δειγμάτων με μεγάλο όγκο, όπως τα ούρα, τα υγρά κοιλοτήτων και τα εκπλύματα.
Η κυτταροφυγοκέντρηση ενδείκνυται για τη μονιμοποίηση αραιοκυτταρικών δειγμάτων με μικρό όγκο, όπως είναι για παράδειγμα το Ε.Ν.Υ.
Η διήθηση με φίλτρο ενδείκνυται για τη μονιμοποίηση αραιοκυτταρικών κυτταρολογικών δειγμάτων με μεγάλο όγκο.
Ο εγκλεισμός σε κύβους παραφίνης επιτρέπει τη λήψη τομών παρόμοιων με αυτές της ιστολογικής εξέτασης. Επίσης, επιτρέπει την ευκολότερη εκτέλεση ειδικών κυτταροχημικών και ανοσοκυτταροχημικών χρώσεων.
Η κυτταρολογία υγρής φάσης επιτρέπει τη βέλτιστη επίστρωση του κυτταρολογικού υλικού σε μονοεπίπεδες ομάδες με καθαρό υπόστρωμα. Στηρίζεται στη μονιμοποίηση του κυτταρολογικού υλικού μέσα σε ειδικό διάλυμα, τη φυγοκέντρηση και τη διήθησή του από ειδικό φίλτρο. Η μέθοδος ενδείκνυται για αιματηρά, πρωτεϊνούχα και βλεννώδη υλικά καθώς και για την ευκολότερη εκτέλεση ειδικών κυτταροχημικών και ανοσοκυτταροχημικών χρώσεων καθώς επίσης και μοριακών τεχνικών.

Ποια τα πιθανά πλεονεκτήματα της κυτταρολογίας υγρής φάσης;
Τα πλεονεκτήματα της κυτταρολογίας υγρής φάσης είναι ότι μπορεί να διατηρεί καλύτερα την κυτταρική μορφολογία, τη μονοεπίπεδη στιβάδωση των κυττάρων και ένα καθαρό υπόστρωμα. Αυτά τα πλεονεκτήματα οδηγούν σε συντόμευση του απαιτούμενου για μικροσκόπηση χρόνου. Ένα άλλο πλεονέκτημα της κυτταρολογίας υγρής φάσης είναι η δυνατότητα διατήρησης μέρους του υλικού για ειδικές χρώσεις, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο. Ωστόσο, οι μέθοδοι κυτταρολογίας υγρής φάσης έχουν σημαντικά υψηλότερο οικονομικό κόστος και απαιτούν καλύτερα εκπαιδευμένο προσωπικό. Τέλος, ο κυτταρολόγος χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα προκειμένου να εξοικειωθεί με την κυτταρολογική εικόνα που παρουσιάζουν τα υλικά που παρασκευάσθηκαν με τη συγκεκριμένη μέθοδο.

Τι πρέπει να ξέρω για τη χρώση του υλικού;​​​​​​
Για τη χρώση των κυτταρολογικών υλικών χρησιμοποιούνται κυρίως η χρώση Παπανικολάου και οι χρώσεις Romanowsky (May-Grunwald-Giemsa (MGG), Diff Quik, κ.λπ.). Οι χρώσεις Romanowsky προτιμώνται σε μη γυναικολογικά υλικά που έχουν μονιμοποιηθεί στον αέρα. Η χρώση Παπανικολάου ενδείκνυται για όλα τα άλλα κυτταρολογικά υλικά και ειδικά για τις περιπτώσεις εκείνες όπου
υπάρχει κλινική υπόνοια για πλακώδες καρκίνωμα. Τονίζεται ότι σε γυναικολογικά υλικά πρέπει να χρησιμοποιείται οπωσδήποτε η χρώση Παπανικολάου
Υπάρχει διαγνωστικός αλγόριθμος στην κυτταρολογική εξέταση; Ναι. Αρχικά ελέγχεται στο μικροσκόπιο αν το υλικό είναι επαρκές για τη στήριξη ασφαλούς κυτταρολογικής διάγνωσης. Στη συνέχεια και ανάλογα με τα κυτταρολογικά ευρήματα μπορούμε να κατατάξουμε το δείγμα σε αρνητικό, ύποπτο και θετικό για κακοήθεια. Σε κάθε είδος κυτταρολογικού υλικού χρησιμοποιούνται ειδικά κριτήρια αξιολόγησης της επάρκειας του δείγματος. Η τεκμηρίωση της διάγνωσης στηρίζεται αφενός σε ειδικά κυτταρομορφολογικά κριτήρια και αφετέρου στις διαθέσιμες κλινικές πληροφορίες.

Ποιες κλινικές πληροφορίες είναι χρήσιμες για την κυτταρολογική διάγνωση;
Οι κλινικές πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά το έργο του κυτταρολόγου είναι οι εξής:
• Ηλικία και φύλο ασθενούς
• Ορμονική κατάσταση ασθενούς (π.χ. εμμηνόπαυση, κύηση, κ.λπ.)
• Κλινική εκτίμηση
• Προηγούμενες θεραπείες
• Αποτελέσματα προηγούμενων ιστολογικών και κυτταρολογικών εξετάσεων
• Άλλα παθολογικά εργαστηριακά ευρήματα
• Απεικονιστικά ευρήματα.

Υπάρχουν βοηθητικές τεχνικές διάγνωσης με το ίδιο κυτταρολογικό υλικό;
Ναι. Σε περίπτωση που η κυτταρομορφολοφία του υλικού δεν επαρκεί για στήριξη σαφούς κυτταρολογικής διάγνωσης, μπορούμε, εφόσον βέβαια έχουμε κρατήσει αρκετό υλικό, να εφαρμόσουμε μία από τις παρακάτω μεθόδους:
• Ηλεκτρονική μικροσκόπηση (προσφέρει σημαντική βοήθεια στη διάγνωση μεσοθηλιώματος)
• Ανοσοκυτταροχημεία (προσφέρει σημαντική βοήθεια στη διαφορική διά- γνωση νεοπλασμάτων μέτριας ή πτωχής διαφοροποίησης)
• Μοριακή κυτταρολογία (προσφέρει σημαντική βοήθεια στα νοσήματα του λεμφικού ιστού, στην ανίχνευση μικροοργανισμών και στη διερεύνηση υπερέκ- φρασης ογκογονιδίων)
• Ανάλυση εικόνας (προσφέρει σημαντική βοήθεια στη μέτρηση της πλοειδικό- τητας του DNA και του δείκτη πυρηνικού πολλαπλασιασμού)
• Κυτταρομετρία ροής (προσφέρει σημαντική βοήθεια στη διάγνωση λεμφωμάτων και στην τυποποίηση του λεμφικού πληθυσμού)
• Κυτταρογενετικές εξετάσεις (προσφέρουν σημαντική βοήθεια στην αναγνώριση χρωμοσωμικών ανωμαλιών).

Τι είναι η ανοσοκυτταροχημεία και ποια η χρήση της;
Η ανοσοκυτταροχημεία ασχολείται με την ανίχνευση αντιγόνων σε κυτταρικό επίπεδο με τη χρήση μονοκλωνικών και πολυκλωνικών αντισωμάτων. Η εφαρμογή της συμβάλλει ουσιαστικά στη διαφορική διάγνωση νεοπλασμάτων, των οποίων τα μορφολογικά χαρακτηριστικά δεν είναι αποδεικτικά συγκεκριμένης ιστικής προέλευσης. Η χρήση της ανοσοκυτταροχημείας έχει βρει ευρεία εφαρμογή στη διερεύνηση της πρωτοπαθούς εστίας σε μεταστατικά νεοπλάσματα (μεταστατικά νεοπλάσματα αγνώστου πρωτοπαθούς). Επίσης, η ανοσοκυτταροχημεία χρησιμοποιείται για τον σχεδιασμό θεραπείας (π.χ. έλεγχος για υποδοχείς οιστρογόνων, προγεστερόνης και προϊόντων ογκογονιδίων στο υλικό της παρακέντησης μαστού) και τον προσδιορισμό της πρόγνωσης διαφόρων νεοπλασμάτων με τη χρήση δεικτών του κυτταρικού πολλαπλασιασμού.

Πώς γίνεται ο έλεγχος ποιότητας της κυτταρολογικής διάγνωσης;
Ο έλεγχος ποιότητας της κυτταρολογικής διάγνωσης επιτυγχάνεται με προγράμματα εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου ποιότητας καθώς και τη συμμετοχή σε διαπιστευμένα διεργαστηριακά προγράμματα.

Πρέπει να φυλάσσονται τα πλακίδια; Ποια πλακίδια φυλάσσονται και για ποσό χρόνο ;
Τα πλακίδια με τα κυτταρολογικά δείγματα πρέπει να φυλάσσονται με σκοπό τη σύγκρισή τους με μεταγενέστερες ιστολογικές ή κυτταρολογικές εξετάσεις (ανασκόπηση υλικού). Τα θετικά επιχρίσματα πρέπει να φυλάγονται για πάντα, ενώ τα αρνητικά πρέπει να φυλάσσονται για δέκα χρόνια.

Πώς τεκμηριώνεται η ενημέρωση και η αποδοχή από πλευράς ασθενούς της παρακέντησης-μικροβιοψίας και των πιθανών της επιπλοκών ;
Συνήθως η παρακέντηση είναι ελάχιστα τραυματική και στερείται ουσιωδών επι- πλοκών. Καλό είναι ο ιατρός που θα αναλάβει την εκτέλεση της παρακέντησης, να ενημερώσει τον ασθενή ή και τους συγγενείς του για την όλη διαγνωστική προσέγγιση.
Εφόσον κρίνεται ότι η παρακέντηση-λήψη μικροβιοψίας είναι πιθανόν να συνοδευτεί από τυχόν επιπλοκές (λόγω της εντόπισης του υπό παρακέντηση όγκου ή του βεβαρυμένου ιστορικού του ασθενούς) καλό είναι να ζητείται η έγγραφη εκ των προτέρων αποδοχή από τον ασθενή ότι γνωρίζει και αποδέχεται τους πιθανούς (έστω και μικρούς) κινδύνους της παρακέντησης.

Μπορεί η κυτταρολογία να βοηθήσει κατά τη διάρκεια της επέμβασης;​​​​​​​
Κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, το 10% των παρασκευασμάτων απαιτούν μόνο μακροσκοπική εξέταση, το 54% απαιτούν μακροσκοπική εξέταση και ταχεία κυτταρολογική εξέταση, το 10% απαιτούν μακροσκοπική εξέταση και ταχεία ιστολογική εξέταση, ενώ μόνο το 26% απαιτούν τον συνδυασμό μακροσκοπικής εξέτασης, ταχείας ιστολογικής και ταχείας κυτταρολογικής εξέτασης.
Η διεγχειρητική κυτταρολογική εξέταση χρησιμοποιείται με ολοένα περισσότερη συχνότητα για την παροχή κρίσιμων ιατρικών πληροφοριών κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. Πλεονεκτήματα της ταχείας κυτταρολογικής εξέτασης είναι η ταχύτητα και η υψηλή της ακρίβεια. Η ταχεία κυτταρολογική εξέταση χρησιμοποιείται με ιδιαίτερη επιτυχία σε χειρουργικές επεμβάσεις μαστού, παραθυρεοειδούς, κεντρικού νευρικού συστήματος και λεμφαδενικών καθαρισμών.

Οι ενδείξεις της ταχείας κυτταρολογικής εξέτασης είναι οι εξής:
• Αρχική διαγνωστική προσέγγιση
• Έλεγχος των ορίων εκτομής
• Έλεγχος της καρκινικής διασποράς
• Έλεγχος επάρκειας του διαγνωστικού υλικού
• Διενέργεια ειδικών διαγνωστικών μεθόδων.
Η λήψη υλικού για ταχεία κυτταρολογική εξέταση μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:
• Λήψη εντυπώματος. Ένα πλακίδιο έρχεται σε επαφή με τον υπό εξέταση όγκο
• Λήψη άμεσου ή έμμεσου επιχρίσματος. Μέρος του υλικού επιστρώνεται σε πλακίδιο, είτε άμεσα, είτε με τη βοήθεια νυστεριού
• Παρακέντηση.
Τα πλεονεκτήματα της ταχείας κυτταρολογικής εξέτασης είναι τα εξής:
• Υψηλή διαγνωστική ακρίβεια
• Ταχύτητα (διάρκεια μικρότερη από 1 λεπτό)
• Καλύτερη δειγματοληψία, ειδικά σε περιπτώσεις μεγάλων, πολλαπλών ή νεκρω- τικών δειγμάτων
• Διατήρηση της δομής του υπό εξέταση ιστού για περαιτέρω ιστολογικό έλεγχο
• Προετοιμασία του παθολογοανατόμου για να εκτιμήσει κατάλληλα τα ιστολογικά ευρήματα σε δεύτερο χρόνο.

Τμήμα Διαγνωστικής Κυτταρολογίας
Η Μονάδα της Διαγνωστικής Κυτταρολογίας είναι επιφορτισμένη με την κάλυψη των διαγνωστικών αναγκών του Νοσοκομείου. Ειδικότερα έχουν αναπτυχθεί τα ακόλουθα τμήματα:
Αποφολιδωτικής Κυτταρολογίας
Κυτταροδιαγνωστικής Παρακεντήσεων με Λεπτή Βελόνη
Πληθυσμικού Ελέγχου
Διεγχειρητικής Ταχείας Βιοψίας
Πραγματοποιούμενες εξετάσεις – Τεχνικές
ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΗΛΕΟΣ
Kυτταρολογία υγρής φάσης κολποτραχηλικού επιχρίσματος (The ThinPrep pap-test)
Kυτταρολογία υγρής φάσης αμέσου επιχρίσματος ενδομητρίου
Kυτταρολογία υγρής φάσης αλλοιώσεων ωοθηκών
Κυτταρολογία υγρής φάσης υλικού από παρακέντηση δουγλασείου.
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Διερεύνηση με συμβατική κυτταρολογική εξέταση και κυτταρολογία υγρής φάσης
Αλλοιώσεων ανωτέρου και κατωτέρου αναπνευστικού συστήματος (κυτταρολογία πτυέλων, βρογχικών εκπλύσεων, υλικού ληφθέντος με ψήκτρα και FNA)
Ερμηνεία βρογχοκυψελιδικών εκπλύσεων (BAL).
Αλλοιώσεις μετά την ακτινοβολία ή χημειοθεραπεία
ΥΓΡΑ ΚΟΙΛΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Διερεύνηση με τεχνική κυτταρολογίας υγρής φάσης πρωτοπαθών και δευτεροπαθών καλοήθων και κακοήθων αλλοιώσεων σωματικών κοιλοτήτων
Ε.Ν.Υ.
Διερεύνηση με συμβατική κυτταρολογική εξέταση και κυτταρολογία υγρής φάσης φλεγμονωδών αλλοιώσεων πρωτοπαθών και μεταστατικών κακοήθων όγκων ΚΝΣ
ΑΡΘΡΙΚΟ ΥΓΡΟ
Διερεύνηση με συμβατική κυτταρολογική εξέταση και κυτταρολογία υγρής φάσης φλεγμονωδών αλλοιώσεων πρωτοπαθών και μεταστατικών κακοήθων όγκων
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Οισοφάγος: Διερεύνηση με τεχνική κυτταρολογίας υγρής φάσης φλεγμονωδών αλλοιώσεων και κακοήθων όγκων
Στόμαχος: Διερεύνηση με τεχνική κυτταρολογίας υγρής φάσης φλεγμονωδών αλλοιώσεων και κακοήθων όγκων
Χοληδόχος πόρος: Διερεύνηση με τεχνική κυτταρολογίας υγρής φάσης φλεγμονωδών αλλοιώσεων και κακοήθων όγκων
Έντερο: Διερεύνηση με τεχνική κυτταρολογίας υγρής φάσης φλεγμονωδών αλλοιώσεων και κακοήθων όγκων
ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Ούρα ελεύθερης ούρησης: Διερεύνηση με συμβατική κυτταρολογική εξέταση και κυτταρολογία υγρής φάσης φλεγμονωδών αλλοιώσεων και κακοήθων όγκων
Ούρα μετά καθετηριασμό: Διερεύνηση με συμβατική κυτταρολογική εξέταση και κυτταρολογία υγρής φάσης φλεγμονωδών αλλοιώσεων και κακοήθων όγκων
Εκπλύσεις ουροδόχου κύστης: Διερεύνηση με συμβατική κυτταρολογική εξέταση και κυτταρολογία υγρής φάσης φλεγμονωδών αλλοιώσεων και κακοήθων όγκων
ΚΥΤΤΑΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΛΕΠΤΗ ΒΕΛΟΝΗ (FNAC)
Διερεύνηση καλοήθων και κακοήθων αλλοιώσεων "επιπολής" και "εν τω βάθει" οργάνων (μαστός, ήπαρ, πάγκρεας, θυρεοειδής, λεμφαδένες, σιελογόνοι αδένες, πνεύμων, οστά, μαλακά μόρια, νεφρός, μεσοθωράκιο, οπισθοπεριτόναιο κ.ά.) με μεθόδους συμβατικής κυτταρολογίας ή κυτταρολογίας υγρής φάσης
ΠΛΗΘΥΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Εξυπηρέτηση προγραμμάτων πρόληψης για καρκίνο της μήτρας, μαστού, κατώτερου ουροποιητικού και παχέος εντέρου με μεθόδους συμβατικής κυτταρολογίας ή κυτταρολογίας υγρής φάσης.
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΧΕΙΑ ΒΙΟΨΙΑ
Διεγχειρητική διερεύνηση καλοήθων και κακοήθων αλλοιώσεων "επιπολής" και "εν τω βάθει" οργάνων (μαστός, ήπαρ, πάγκρεας, λεμφαδένες, πνεύμων, οστά, μαλακά μόρια, νεφρός, ωοθήκες, μεσοθωράκιο, οπισθοπεριτόναιο κ.ά.) με μεθόδους συμβατικής κυτταρολογίας ή κυτταρολογίας υγρής φάσης.
Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις, η μορφολογία μόνο δεν επαρκεί για την ασφαλή διάγνωση αλλά απαιτούνται και ειδικές τεχνικές, οι οποίες καλύπτονται από τις υπόλοιπες μονάδες.
Ερευνητικά πεδία
Αξιολόγηση των συγχρόνων συστημάτων ταξινόμησης κυτταρολογικών αλλοιώσεων κατά Bethesda ή/και WHO.
Ανάπτυξη προγραμμάτων πληθυσμικού ελέγχου.

Τμήμα Αναλυτικής και Ποσοτικής Κυτταρολογίας
Πραγματοποιούμενες εξετάσεις – Τεχνικές
Ανοσοφαινοτυπική διερεύνηση λεμφοϋπερπλαστικών διαταραχών με κυτταρομετρία ροής
Ανάλυση παραμέτρων κυτταρικού κύκλου με κυτταρομετρία ροής και στατική κυτταρομετρία
Ανάλυση έκφρασης ενδοκυττάριων πρωτεϊνών με κυτταρομετρία ροής
Μορφομετρική ανάλυση κυτταρολογικών επιχρισμάτων και ποσοτικοποίηση ανοσοκυτταροχημικών χρώσεων με τεχνική στατικής κυτταρομετρίας
Μορφομετρική ανάλυση πυρηνικών και κυτταροπλασματικών χαρακτηριστικών και συνεκτίμησή τους με τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης
Ερευνητικά πεδία
Aρχιτεκτονική και δόμηση συστημάτων επεξεργασίας εικόνας
Eφαρμογή εμπείρων συστημάτων τόσο στην επεξεργασία μορφομετρικών χαρακτηριστικών ψηφιοποιημένης εικόνας για λήψη απόφασης για τη διάκριση καλοήθων από κακοήθεις αλλοιώσεις, όσο και στην τυποποίηση των νεοπλασιών.

Τμήμα Λειτουργικής Κυτταρολογίας​​​​​​​
Πραγματοποιούμενες εξετάσεις – Τεχνικές
Κυτταροχημική και ανοσοκυτταροχημική ανάλυση με αυτοματοποιημένο δειγματοφορέα κυτταρολογικών επιχρισμάτων δεικτών για τον καθορισμό ύπαρξης κακοήθειας, προέλευσης καρκινωμάτων και θεραπείας
Ανίχνευση με ανοσοφθορισμό πρωτεϊνικών δεικτών για καρκίνο της ουροδόχου κύστης
Ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός πρωτεϊνών με τεχνική luminex
Ερευνητικά πεδία
Προτύπωση ανοσοκυτταροχημικών τεχνικών σε επιχρίσματα κυτταρολογίας υγρής φάσης
Προτύπωση ανοσοϊστοχημικών τεχνικών σε τομές παραφίνης μετά από εγκλεισμό κυτταρολογικού υλικού με τη χρήση αυτόματου συστήματος Cellient
Διερεύνηση δεικτών ανοσιακής απάντησης και φλεγμονής στην διαχείριση ασθενών με αθηρωματική νόσο, στεφανιαία νόσο και σακχαρώδη διαβήτη

Τμήμα Μοριακής Κυτταρολογίας
Πραγματοποιούμενες εξετάσεις – Τεχνικές
Ανίχνευση και τυποποίηση 35 διαφορετικών τύπων του ιού των ανθρωπίνων θυλωμάτων (HPV) με τεχνική DNA μικροσυστοιχιών χαμηλής πυκνότητας
Ανίχνευση και τυποποίση 37 τύπων του ιού HPV με PCR και υβριδισμό σε ταινίες σημασμένες με ειδικούς ιχνηθέτες (strips)
Ανίχνευση και τυποποίηση mRNA των γονιδίων Ε6/Ε7 των στελεχών HPV16, HPV18, HPV31, HPV33 και HPV45 με τεχνική NASBA
Ανίχνευση ποσοστού κυττάρων που υπερεκφράζουν mRNA των γονιδίων E6/E7 του ιού HPV με κυτταρομετρία ροής
Ανίχνευση και τυποποίηση 17 αναπνευστικών ιών και HHV ιών με τεχνική DNA μικροσυστοιχιών χαμηλής πυκνότητας
Ανίχνευση παθογόνων (CMV, PCP, MTB, Chlamydia trachomatis, Legionella pneumoniae κ.α.) με τεχνική Real-time PCR σε κυτταρολογικό υλικό
Ανίχνευση μεταλλαγών των γονιδίων KRAS, EGFR, BRAF με τεχνική Real-time PCR για τον καθορισμό θεραπείας σε ασθενείς με καρκίνο παχέος εντέρου , μη-μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα και μελανωμα
Ανίχνευση μονοκλωνικών πληθυσμών Β και Τ λεμφοκυττάρων με PCR
Ανίχνευση μεθυλίωσης υποκινητών γονιδίων που σχετίζονται με τον κυτταρικό κύκλο και ένζυμα επιδιόρθωσης βλαβών του DNA
Ερευνητικά πεδία
Μελέτη του επιπολασμού της HPV λοίμωξης και κατανομή των διαφορετικών τύπων του HPV στον πληθυσμό και ανάλογα με την κυτταρολογική και ιστολογική διάγνωση
Συσχέτιση της HPV λοίμωξης με παραμέτρους του κυτταρικού κύκλου και επιγενετικά φαινόμενα
Φυλογενετική ανάλυση των στελεχών HPV16, HPV18, HPV31, HPV33 και HPV45
Ανάλυση μοριακών παραμέτρων καρκινωμάτων του παχέος εντέρου που σχετίζονται με τη λήψη στοχευμένων χημειοθεραπευτικών σχημάτων
Τυποποίηση των συχνότερων ροταϊών που απαντώνται σε λοιμώξεις του γαστρεντερικού με Real-time PCR
Επιδημιολογική διερεύνηση γονιδιακών μεταβολών και αξιολόγηση πιθανότητας επιτυχίας στοχευμένης θεραπείας
Επιδημιολογική μελέτη της κατανομής ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος

Τμήμα Κυτταρογεννετικής της Μεσόφασης​​​​​​​
Πραγματοποιούμενες εξετάσεις – Τεχνικές
Ανάλυση ενίσχυσης γονιδίων που σχετίζονται με λήψη στοχευμένης θεραπείας με τεχνική FISH και CISH. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται τα γονίδια HER2, HER3, TOPO2, EGFR και ALK
Ερευνητικά πεδία
Προτύπωση τεχνικών FISH και CISH σε επιχρίσματα κυτταρολογίας υγρής φάσης.
Συσχέτιση της ενίσχυσης συγκεκριμένων γονιδίων με την αποτελεσματικότητα της στοχευμένης θεραπείας.

Τμήμα Τηλεκυτταροδιαγνωστικής
Πραγματοποιούμενες εξετάσεις – Τεχνικές
Με τη χρήση συστήματος τηλεμετάδοσης εικόνας Pathsight/Fairfield παρέχονται υπηρεσίες διάγνωσης και συμβουλευτικής γνώμης από απόσταση.
Το εργαστήριο έχει αναπτύξει και διαχειρίζεται ένα δίγλωσσο (στα Ελληνικά και Αγγλικά) σύστημα τηλεεκπαίδευσης, εξειδικευμένο σε θέματα κυτταρολογίας.

Γιατί να προτιμήσει κανείς το Δίκτυο Διαπιστευμένων Κυτταρολογικών Εργαστηρίων ALPHA PROLIPSIS ;​​​​​​​
Η κυτταρολογική εξέταση αποτελεί παγκοσμίως την απλούστερη, ταχύτερη και ασφαλέστερη μέθοδο πρόληψης και διάγνωσης  του καρκίνου , η οποία στα χέρια έμπειρου και εξειδικευμένου στον τομέα αυτόν κυτταρολόγου εμφανίζει μεγάλη διαγνωστική ακρίβεια .  
Η εμπειρία του κυτταρολόγου στην ερμηνεία των κυτταρολογικών ευρημάτων είναι πολύ σημαντική. Αυξανόμενης της εμπειρίας, αυξάνεται η διαγνωστική ακρίβεια της μεθόδου.
Το ιατρικό προσωπικό του Κυτταρολογικού Τμήματος του ALPHA PROLIPSIS έχει 10ετή εμπειρία τόσο στη διενέργεια  όσο στην ερμηνεία των ευρημάτων και τη διάγνωση, με μεγάλο αριθμό ανακοινώσεων σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και δημοσιεύσεων σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά
Για την εξασφάλιση της βέλτιστης αναπαραγωγιμότητας και αξιοπιστίας, όλες οι εξετάσεις μικροσκοπούνται από τρεις διαφορετικούς ιατρούς κυτταρολόγους.  Επιπλέον για την εξασφάλιση ιχνηλασιμότητας, όλες οι απαντήσεις συνοδεύονται από εικόνες αντιπροσωπευτικών θέσεων και σχολιασμό αυτών.
Στο Εργαστήριό μας εφαρμόζονται οι πλέον σύγχρονες Διαγνωστικές Ταξινομήσεις σύμφωνα με το Σύστημα Bethesda, Paris, Papanicolaou, Milan. 
Το δίκτυο Κυτταρολογικών Κέντρων ALPHA PROLIPSIS αποτελεί ένα απο τα πρωτοποριακά του είδους του στη χώρα μας, καθώς είναι απόλυτα εκσυγχρονισμένο και εξοπλισμένο με μηχανήματα ακριβείας, τελευταίας γενιάς. Tο δίκτυο ALPHA PROLIPSIS βρίσκεται στις υπηρεσίες ιατρών και κλινικών ακολουθώντας μοντέρνες εργαστηριακές τεχνικές για την πλήρη διαγνωστική ανάλυση ιστών και κυττάρων και συμβάλλοντας έγκαιρα και αξιόπιστα στον καθορισμό της πρόγνωσης και της θεραπείας.
​​​​​​​Όλες οι κυτταρολογικές εξετάσεις που διενεργούνται από το δίκτυο διαπιστευμένων κυτταρολογικών εργαστηρίων ALPHA PROLIPSIS είναι διαπιστευμένες εδώ και τέσσερα χρόνια κατά ELOT EN ISO 15189 από τον Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).
Αυτό σημαίνει πως για εξετάσεις συμβατικής κυτταρολογίας, κυτταρολογίας υγρής φάσης και μοριακές κυτταρολογικές εξετάσεις διαθέτουμε όλα τα απαραίτητα εξωτερικά τεκμήρια αριστείας που μας έχουν καθιερώσει στη συνείδησή σας ως το ΑΠΟΛΥΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ !!!!!!!!

​​​​​​​

​​​​​​​

​​​​​​​

Κλείστε ραντεβού online τώρα!
Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εάν επιθυμείτε να κλείσετε ραντεβού σε κυτταρολογικό κέντρο του δικτύου ALPHA PROLIPSIS και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για επιβεβαίωση του ραντεβού σας.
Επικοινωνήστε μαζί μας
210 97 56 566

Εξετάσεις Alpha Prolipsis

Απαντήσεις εντός 24 ωρών από την παραλαβή του δείγματος