Τηλέφωνο
210 9756566
Τηλέφωνο
210 6980565
Τηλέφωνο
210 9610982
Τηλέφωνο
210 6444430
Τηλέφωνο
210 6034681
Τηλέφωνο
6977430971

ALPHA PROLIPSIS

Ιατρικά Εργαστήρια - Πολυϊατρεία
Επίλεξε Κατηγορία
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
COVID - 19
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΜΑΣΤΟΥ
ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΕΣΤ PAP ΥΓΡΗΣ ΦΑΣΗΣ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ HPV
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΘΥΡΟΕΙΔΟΥΣ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΓΡΩΝ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΤΥΕΛΩΝ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΚΤΟΥ
ΒΙΟΨΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ
ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ
ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΟΓΚΙΔΙΩΝ
ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ
ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΜΑΣΤΟΥ

Γιατί Να Επιλέξετε το ALPHA PROLIPSIS

 

Το  Δίκτυο Διαπιστευμένων  Κυτταρολογικών Κέντρων ALPHA PROLIPSIS παρέχει υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες.

 • Ανώδυνη δειγματοληψία
 • Λήψη από εξειδικευμένο προσωπικό-κυτταρολόγους
 • Άνετοι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι
 • Απάντηση ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
 • On site evaluation για έλεγχο επάρκειας του δείγματος
 • Διαθέτουμε πιστοποιητικό διαπίστευσης κατά ISO 15189:2012
 • Τηρούμε πλήρες  αρχείο πλακιδίων σε βάθος 10ετίας
 • Εφαρμόζουμε προγράμματα εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου ποιότητας
 • Άμεση εξυπηρέτηση πελατών από άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό
 • Διάγνωση εκάστου περιστατικού από τρείς γιατρούς
 • Απάντηση με εικόνες από αντιπροσωπευτικές θέσεις

Σχολιασμός εικόνων από ειδικούς κυτταρολόγους

Η παρακέντηση μαστού με λεπτή βελόνη (FNA) είναι ευρέως αποδεκτή διαγνωστική μέθοδος, που έχει αντικαταστήσει σε πολλές περιπτώσεις την ανοιχτή χειρουργική βιοψία και έχει καταστήσει δυνατό τον καθορισμό της οριστικής θεραπείας προεγχειρητικά. Η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού παίζει σημαντικό ρόλο στην πρόγνωση και την επιβίωση της ασθενούς. Ψηλαφητές αλλοιώσεις μπορούν θαυμάσια να παρακεντηθούν με λεπτή βελόνη (23G ή μικρότερη), ενώ είναι δυνατή η παρακέντηση ακόμη και μικρότερων, μη ψηλαφητών αλλοιώσεων, με τη βοήθεια απεικονιστικών τεχνικών, κυρίως υπερηχοτομογράφου.
Η κυτταρολογική εξέταση αποτελεί την πιο αξιόπιστη μέθοδο προεγχειρητικής εκτίμησης της βιολογικής συμπεριφοράς ενός ογκιδίου του μαστού. Τα αποτελέσματά της επηρεάζουν σημαντικά τη μετέπειτα θεραπευτική παρέμβαση, μειώνοντας δραστικά τον αριθμό των ασθενών που υποβάλλονται τελικά σε χειρουργική επέμβαση.
Από το σύνολο των ογκιδίων του μαστού, μόνο ένα μικρό ποσοστό είναι κακοήθη, ωστόσο οι υπόλοιπες (πλην της κυτταρολογικής) εξετάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν για διαγνωστικούς σκοπούς (μαστογραφία, υπερηχογράφημα, ψηλάφηση), δεν μπορούν να διαφοροδιαγνώσουν με ασφάλεια τις καλοήθεις από τις κακοήθεις μορφές. Ο ρόλος της κυτταρολογικής εξέτασης στην αρχική διαγνωστική προσέγγιση είναι κατ’ αρχήν να επιβεβαιώσει την πρωτοπαθή προέλευση της νόσου, να αποκλείσει τυχόν μεταστατική νόσο ή κάποια ειδική φλεγμονή και τέλος, να προσδιορίσει τη βιολογική συμπεριφορά του υπό εξέταση ογκιδίου. Χρησιμοποιούμενη με τον κατάλληλο τρόπο, η κυτταρολογική εξέταση μπορεί να χρησιμεύσει στη διάκριση των αλλοιώσεων εκείνων που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης-χειρουργικής εξαίρεσης και   ιστολογικής εξέτασης και να μειώσει σημαντικά τις άσκοπες χειρουργικές   επεμβάσεις.Η εκτέλεση και η ερμηνεία της FNA απαιτούν επαρκή εκπαίδευση και πείρα. Συνολικά, η FNA μαστού είναι εξαιρετικά επιτυχής, με ευαισθησία που κυμαίνεται στο 80%-100% και ειδικότητα >99%. Επιπλέον, σχεδόν σε επίπεδο ρουτίνας, πέρα από την ακριβή διάγνωση που παρέχει, μπορεί να χρησι- μοποιηθεί για την ανάλυση της βιολογικής συμπεριφοράς του όγκου εκτιμώντας το επίπεδο οιστρογονικών/προγεστερονικών υποδοχέων, δεικτών κυτταρικού πολλαπλασιασμού, καθώς και για τον καθορισμό προγνωστικών δεικτών όπως την έκφραση Her2neu.

Οι κλινικές ενδείξεις της FNA μαστού περιλαμβάνουν:
1. τη διάγνωση φλεγμονωδών παθήσεων, πρωτοπαθών
νεοπλασμάτων (δ.δ. καλοήθων-κακοήθων αλλοιώσεων), δευτεροπαθών ή μεταστατικών όγκων (συμπεριλαμβανομένων αιματολογικών κακοηθειών), άτυπων επιθηλιακών αλλοιώσεων (απαιτούν περαιτέρω έλεγχο) ή υποτροπής καρκίνου μαστού, και
2. τη θεραπεία απλών/φλεγμονωδών κύστεων (εδώ η κένωση της κύστης είναι και θεραπευτική).

Τα πλεονεκτήματα της FNA συνοψίζονται στα παρακάτω:
1. Χαμηλό κόστος.
2. Είναι ελάχιστα τραυματική τεχνική (οργανικά και ψυχολογικά).
3. Είναι καλά αποδεκτή από ιατρούς και ασθενείς.
4. Παρέχει γρήγορο και αξιόπιστο αποτέλεσμα (στο κέντρο μας η απάντηση δίνεται αυθημερόν).
5. Βοηθά στον προεγχειρητικό σχεδιασμό της θεραπείας.
6. Μπορούν να εφαρμοστούν ανοσοκυτταροχημικοί ή μοριακοί δείκτες.
7. Εκτιμώνται πολλά οζίδια/αλλοιώσεις.
8. Διαφοροδιαγιγνώσκει μαστίτιδα από φλεγμονώδες καρκίνωμα και ενδομαστικούς λεμφαδένες από επιθηλιακές αλλοιώσεις, ιδιαίτερα στην περιοχή της ουράς του μαστού.
9. Αποφεύγεται η ανοιχτή βιοψία σε μη νεοπλασματικές αλλοιώσεις, σε ανεγχείρητους ή υποτροπιάζοντες καρκίνους.
10. Ανακουφίζει την ασθενή μετά την κενωτική παρακέντηση κύστης.
11. Παρέχει ακριβή και γρήγορη εκτίμηση της υποτροπής σε τοπικά αναπτυσσόμενους καρκίνους (ιδίως υποτροπή στο θωρακικό τοίχωμα) για καλύτερη σταδιοποίηση του όγκου

Πίνακας 1. Κλινική σύγκριση παρακέντησης και λήψης μικροβιοψίας

Παρακέντηση διά λεπτής βελόνης (FNA)

Πλεονεκτήματα

Μειονεκτήματα

Απλή διαδικασία που δεν απαιτεί τη  χρήση αναισθητικού

Αδυναμία διάκρισης του in situ από το διηθητικό καρκίνωμα

Γρήγορη

(δεν διαρκεί πάνω από 1 λεπτό)

Αδυναμία ακριβούς τυποποίησης των νεοπλασμάτων

Μπορεί να επαναληφθεί στην ίδια ή σε παρακείμενες βλάβες

Υψηλό ποσοστό ανεπαρκών δειγμάτων, σε περίπτωση που η παρακέντηση διενεργείται από άτομα με ανεπαρκή εμπειρία

Ελάχιστες ή και καθόλου επιπλοκές

 

Απάντηση δίνεται μέσα σε λίγα λεπτά

 

Είναι εφικτή η άμεση συσχέτιση με τα απεικονιστικά  ευρήματα

 

Είναι εφικτή η παρακέντηση εν τω βάθει βλαβών με την καθοδήγηση υπερήχων

 

Είναι εφικτή η εφαρμογή ειδικών διαγνωστικών τεχνικών

(έλεγχος ορμονικών υποδοχέων και  εξετάσεις ανοσοκυτταροχημείας)

 

Είναι εφικτή η προεγχειρητική παρακέντηση  του  φρουρού λεμφαδένα

 

Λήψη μικροβιοψίας (Core Needle Biopsy)

Πλεονεκτήματα

Μειονεκτήματα

Δυνατότητα διάκρισης του in situ

από το διηθητικό  καρκίνωμα

Πιο χρονοβόρος διαδικασία

Δυνατότητα ακριβούς τυποποίησης των νεοπλασμάτων

Απαιτεί τοπική αναισθησία

Δυνατότητα ανίχνευσης έκφρασης Her-2

Δυσκολία λήψης υλικού από βλάβες κοντά στο θωρακικό  τοίχωμα

 

Η απάντηση δίνεται μετά από αρκετές ημέρες

 

Παρουσιάζει σημαντικότερες επιπλοκές (αιμορραγία, πνευμοθώρακα, κ.λπ.)

 

Δεν γίνεται καλά ανεκτή για πολλαπλές βλάβες

 

Συνοπτικά η FNA είναι η απλούστερη, ταχύτερη και ασφαλέστερη μέθοδος προεγχειρητικής βιοψίας, η οποία στα χέρια έμπειρου και εξειδικευμένου στον τομέα αυτόν κυτταρολόγου εμφανίζει μεγάλη διαγνωστική ακρίβεια χωρίς επιπλοκές. Επειδή είναι ατραυματική και δεν αφήνει ουλή, μπορεί να επαναλαμβάνεται κατά διαστήματα για την παρακολούθηση αλλοιώσεων. Η εμπειρία του κυτταρολόγου στην ερμηνεία της FNA είναι πολύ σημαντική. Αυξανόμενης της εμπειρίας, αυξάνεται η διαγνωστική ακρίβεια της μεθόδου. Το ιατρικό προσωπικό του Κυτταρολογικού Τμήματος του ALPHA PROLIPSIS έχει 10ετή εμπειρία τόσο στη διενέργεια της παρακέντησης όσο στην ερμηνεία των ευρημάτων και τη διάγνωση, με μεγάλο αριθμό ανακοινώσεων σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και δημοσιεύσεων σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά.
Στο κέντρο μας, η διενέργεια της παρακέντησης γίνεται πάντα από εξειδικευμένο ακτινολόγο παρουσία ειδικού κυτταρολόγου, με σκοπό την μείωση της πιθανότητας ανεπαρκούς δειγματοληψίας. Όλες οι απαντήσεις των παρακεντήσεων εκδίδονται (πλην σπανίων περιπτώσεων) μέσα σε λίγα λεπτά από τη διενέργεια της παρακέντησης.
Για την εξασφάλιση της βέλτιστης αναπαραγωγιμότητας και αξιοπιστίας, όλες οι εξετάσεις μικροσκοπούνται από τρεις διαφορετικούς ιατρούς κυτταρολόγους.  Επιπλέον για την εξασφάλιση ιχνηλασιμότητας, όλες οι απαντήσεις συνοδεύονται από εικόνες αντιπροσωπευτικών θέσεων και σχολιασμό αυτών.

Στο Εργαστήριό μας εφαρμόζεται η πλέον σύγχρονη Διαγνωστική Ταξινόμηση σύμφωνα με το Σύστημα IAC 2016

Συμβουλές Υγείας

Είναι δύσκολη εξέταση;
Είναι πολύ εύκολη εξέταση. Μπορεί να γίνει στα εξωτερικά ιατρεία από οποιοδήποτε γιατρό έχει σχετική εμπειρία. Συνήθως δεν απαιτείται ιδιαίτερος εξοπλισμός.

Θα πονέσω;
Ο πόνος είναι μικρότερος από αυτόν που προκαλεί η βελόνα της αιμοληψίας. Η διαδικασία είναι πολύ γρήγορη και αν ο γιατρός έχει αρκετή εμπειρία, μπορεί κυριολεκτικά να μην προλάβετε να πονέσετε. Για το λόγο αυτό εξάλλου, δεν χρησιμοποιείται παρά σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις τοπικό αναισθητικό.

Τι εξετάσεις πρέπει να κάνω πριν την παρακέντηση;
Πριν την παρακέντηση καλό είναι να έχετε κάνει αιματολογικές εξετάσεις (δοκιμασία πήξης του αίματος), χωρίς κάτι τέτοιο να είναι απόλυτο.Σε περίπτωση που σκοπεύετε να κάνετε και μαστογραφία, καλό είναι να κάνετε πρώτα τη μαστογραφία και μετά την παρακέντηση γιατί ο μικροτραυματισμός που προκαλεί η FNA στο μαστό μπορεί να δυσκολέψει τη σωστή ανάγνωση της μαστογραφίας.

Πόσο αξιόπιστη είναι η κυτταρολογική εξέταση μαστού;
Η κυτταρολογική εκκρίματος μαστού παρουσιάζει διαγνωστική ευαισθησία 52,9% και διαγνωστική ειδικότητα 89,3%. Παρότι οι περισσότεροι καρκίνοι του μαστού δεν συνοδεύονται από ρήση της θηλής, το 2% από αυτούς μπορεί να βρεθεί μόνο με αυτή την απλή κυτταρολογική εξέταση και με καμία άλλη.
Η διαγνωστική ακρίβεια της παρακέντησης του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα του ιατρού που την εκτελεί. Η διαγνωστική ευαισθησία ποικίλει από 65% έως 98% και η διαγνωστική ειδικότητα από 34% έως 100%. Η πιθανότητα ψευδώς θετικής απάντησης είναι εξαιρετικά μικρή και ποικίλει από 0% έως 2%.

Πώς θα υποψιαστούμε τον καρκίνο του μαστού;
Ένα ογκίδιο στην ψηλάφηση, μια διόγκωση διάχυτη του μαστού, ένα έκκριμα από τη θηλή (κυρίως το αιματηρό), αλλαγή της όψης, της χροιάς και του μεγέθους της θηλής, μπορεί να είναι ενδείξεις του καρκίνου του μαστού. Τα σημάδια αυτά όμως, δεν είναι αποδείξεις για καρκίνο. Εάν διαπιστώσουμε κάτι από αυτά που αναφέραμε, τότε θα πρέπει να απευθυνθούμε στον ειδικό ιατρό που θα μας εξετάσει και θα συστήσει τις κατάλληλες εξετάσεις, μια από τις οποίες είναι και η κυτταρολογική εξέταση.

Ενδείξεις παρακέντησης μαστού
• Επιβεβαίωση της κακοήθειας μιας ύποπτης αλλοίωσης
• Επιβεβαίωση της υποτροπής ενός καρκίνου που αντιμετωπίστηκε στο παρελθόν
• Επιβεβαίωση της καλοήθειας μιας κύστης ή άλλης διόγκωσης (π.χ. ινοαδένωμα) που εντοπίστηκε συμπτωματικά
• Αναρρόφηση ενός αποστήματος
• Επιβεβαίωση της μεταστατικής επέκτασης ενός καρκινώματος του μαστού σε παρακείμενους λεμφαδένες.

Αντενδείξεις παρακέντησης μαστού
Απόλυτες αντενδείξεις διενέργειας παρακέντησης δεν υπάρχουν. Πιθανές διαταραχές του μηχανισμού πήξης του αίματος απαιτούν ρύθμιση πριν την παρακέντηση ή τη λήψη μικροβιοψίας προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν μαζική αιμορραγία.

Επιπλοκές παρακέντησης μαστού
• Παρότι οι επιπλοκές της FNA είναι σπάνιες, ωστόσο έχουν αναφερθεί στο πα- ρελθόν περιπτώσεις πρόκλησης αιματώματος, οξείας μαστίτιδας και πνευμοθώρακα.
• Η πιθανότητα καρκινικής διασποράς μέσω της βελόνης πρέπει να θεωρείται αμελητέα, εφόσον χρησιμοποιούνται βελόνες μικρού διαμετρήματος.
• Σπανιότατα μπορεί να προκληθεί έμφρακτο της βλάβης (συνήθως πρόκειται για ινοαδένωμα), με αποτέλεσμα τη δυσχερή επιβεβαίωση της αρχικής κυτταρολογικής διάγνωσης στον μεταγενέστερο ιστολογικό έλεγχο.

Διαγνωστικές κατηγορίες - Κλινική ερμηνεία
• Μη διαγνωστικό υλικό (ανεπαρκές ή μη ικανοποιητικό)
Το μη διαγνωστικό υλικό περιέχει πολύ λίγα ή και καθόλου καλά διατηρημένα κύτταρα, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να τεθεί ασφαλής κυτταρολογική διάγνωση. Στην περίπτωση αυτή συνιστάται επανάληψη της εξέτασης.
• Καλοήθης αλλοίωση. Στοιχεία κακοήθειας δεν παρατηρήθηκαν
Η αρνητική κυτταρολογική διάγνωση είναι περισσότερο αξιόπιστη όταν συνοδεύεται από συγκεκριμένη διάγνωση, όπως για παράδειγμα «ινοαδένωμα». Ο κλινικός ιατρός πρέπει να συσχετίζει τα κυτταρολογικά ευρήματα με τα αντίστοιχα ευρήματα της μαστογραφίας και της κλινικής εξέτασης. Εξάλλου, μια αρνητική κυτταρολογική απάντηση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το υπό παρακέντηση ογκίδιο είναι καλόηθες, ή ότι εφόσον υπάρχουν ύποπτα κλινικά ή μαστογραφικά ευρήματα δεν επιβάλλεται η λήψη βιοψίας για τον αποκλεισμό τυχόν κακοήθειας.
• Παρουσία άτυπων κυττάρων τα οποία δεν θέτουν υπόνοια κακοήθειας
Η διαγνωστική κατηγορία των άτυπων κυτταρολογικών ευρημάτων χρησιμοποιείται για την περιγραφή δειγμάτων από αλλοιώσεις που παρουσιάζουν μικρή πιθανότητα κακοήθειας, ωστόσο απαιτούν ιστολογικό έλεγχο.
• Παρουσία κυττάρων ύποπτων για κακοήθεια
Η διαγνωστική κατηγορία κυτταρολογικών ευρημάτων που εγείρουν υπόνοια κακοήθειας χρησιμοποιείται για την περιγραφή δειγμάτων από αλλοιώσεις που είναι μάλλον κακοήθεις, ωστόσο τα άτυπα κύτταρα είναι πολύ λίγα, κακοδιατηρημένα ή δυσδιάκριτα λόγω έντονης φλεγμονής ή νέκρωσης του υποστρώματος, με αποτέλεσμα η ασφαλής διάγνωση κακοήθειας να τίθεται εν αμφιβόλω. Και εδώ είναι απαραίτητος ο ιστολογικός έλεγχος της υπό διερεύνηση εξεργασίας. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η διεγχειρητική επιβεβαίωση της κυτταρολογικής διάγνωσης με ταχεία βιοψία, ωστόσο μερικοί χειρουργοί προχωρούν κατευθείαν σε μαστεκτομή ή ευρεία τοπική εκτομή. Ο κυτταρολόγος δεν πρέπει να χαρακτηρίζει ως «θετική για κακοήθεια» καμία αλλοίωση για την οποία δεν είναι απολύτως σίγουρος και εάν διατηρεί την οποιαδήποτε επιφύλαξη, καλό είναι να χρησιμοποιεί τη διαγνωστική κατηγορία
«ύποπτη για κακοήθεια».
• Θετικό για κακοήθη κύτταρα
Στη διαγνωστική αυτή κατηγορία εντάσσονται όλα τα νεοπλάσματα που μπορούν να παρουσιαστούν στον μαστό. Η κυτταρολογική εξέταση μπορεί, πέρα από το να θέσει τη διάγνωση κακοήθειας, να προσδιορίσει τον αδρό ιστολογικό τύπο του νεοπλάσματος (επιθηλιακό, μεσεγχυματογενές, λέμφωμα), καθώς και τον βαθμό απόκρισής του σε διάφορους υποδοχείς και προγνωστικούς δείκτες.

Γιατί είναι τόσο απαραίτητη η έγκαιρη διάγνωση;
Επειδή ο καρκίνος εξελίσσεται σταδιακά, είναι καλύτερα να τον εντοπίσουμε σε μικρό μέγεθος. Όσο πιο μικρό είναι το μέγεθος του καρκίνου, τόσο καλύτερη είναι η αντιμετώπιση του και τόσο μεγαλύτερη η επιβίωση της γυναίκας. Ογκίδιο μικρότερο του 1 cm έχει μεγαλύτερη πιθανότητα ίασης. Όταν ανακαλυφθούν άτυπα κύτταρα στο μαστό, ΠΡΙΝ (Τεστ Παπ Μαστού) εξαλλαγούν σε καρκινικά (προκαρκινικό στάδιο) έχουμε πλήρη ίαση.
Η θεραπεία στα προχωρημένα στάδια είναι δύσκολη και πολλές φορές αδύνατη. Γι’ αυτό χρειάζεται τακτικός έλεγχος του μαστού για να εντοπιστεί ο καρκίνος στη γέννησή του.

Πώς γίνεται η σωστή διάγνωση των παθήσεων του μαστού;
Αυτή γίνεται με τον συνδυασμό μερικών εξετάσεων όπως είναι η τριπλή εξέταση ρουτίνας (κλινική εξέταση, μαστογραφία, υπερηχογράφημα) ή (κλινική εξέταση, μαστογραφία, παρακέντηση με κυτταρολογική εξέταση) από έναν ειδικό ιατρό, το μαστολόγο, που μπορεί να είναι είτε γυναικολόγος είτε χειρούργος, αλλά θα πρέπει να έχει ειδική εκπαίδευση και να ασχολείται κατά βάση με το μαστό. Ο μαστολόγος, αφού πάρει λεπτομερές ιστορικό και εξετάσει κλινικά τη γυναίκα (ψηλάφηση των μαστών) προβαίνει ανάλογα με την ηλικία της σε διάφορες εξετάσεις όπως μαστογραφία, υπέρηχους, γαλακτογραφία κ.α. Για να ολοκληρωθεί η διάγνωση στη συνέχεια ανάλογα με τα ευρήματα των εξετάσεων προβαίνει σε παρακέντηση και κυτταρολογική εξέταση / βιοψία μαστού.

Ακρίβεια - Αξιοπιστία
• Η διαγνωστική ακρίβεια της παρακέντησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα του ιατρού που την εκτελεί. Η διαγνωστική ακρίβεια της παρακέντησης αλλοιώσεων του μαστού με και χωρίς υπερηχογραφική καθοδήγηση δεν διαφέρει σημαντικά.
• Η διαγνωστική ευαισθησία της παρακέντησης ποικίλλει από 65% έως 98% και η διαγνωστική ειδικότητα από 34% έως 100%.
• Η πιθανότητα ψευδώς θετικής απάντησης είναι εξαιρετικά μικρή και ποικίλλει από 0,1% έως 2%. Αντίθετα, οι ψευδώς ύποπτες απαντήσεις μπορεί να φτάσουν ακόμη και το 13%.
• Η πιθανότητα ψευδώς αρνητικής απάντησης αυξάνει όσο μικρότερη εμπειρία έχει ο ιατρός στη διενέργεια παρακεντήσεων και στην αξιολόγηση των κυτταρολογικών ευρημάτων.
• Η κυτταρολογική εκκρίματος μαστού παρουσιάζει επάρκεια υλικού 76%, διαγνωστική ευαισθησία 52,9% και διαγνωστική ειδικότητα 89,3%.
• Η ευαισθησία της κυτταρολογικής εξέτασης εκκρίματος μαστού για τη διάγνωση κακοήθειας κυμαίνεται από 41% έως 60%.
• Η χρήση ενδοπορικού καθετήρα για τη λήψη κυτταρολογικού δείγματος παρουσιάζει επάρκεια υλικού 96,6%, διαγνωστική ευαισθησία 92,3% και διαγνωστική ειδικότητα 93,9%.
• Η παρακέντηση υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση μέσω γαλακτογραφικού καθετήρα παρουσιάζει διαγνωστική ακρίβεια 50%, δηλαδή διπλάσια της απλής κυτταρολογικής εξέτασης του εκκρίματος θηλής.

Χρήσιμες πληροφορίες - Κλινικο-εργαστηριακή συσχέτιση
• Η αναρρόφηση του περιεχομένου των κύστεων αποτελεί αυτή καθ’ αυτή μια θεραπευτική πράξη. Έχει αποδειχτεί ότι μόνο το 2% των κύστεων αφορούν σε κυστικοποιημένα κακοήθη νεοπλάσματα.
• Η κυτταρολογική εξέταση του εκκρίματος του μαστού δεν αποδίδει ως προληπτική εξέταση ρουτίνας για την ανίχνευση καρκίνου του μαστού, γιατί έκκριμα μπορεί να ληφθεί μόνο από το 7-14% των γυναικών, που δεν βρίσκονται σε περίοδο κύησης ή γαλουχίας.
• Το έκκριμα από τη θηλή του μαστού σε γυναίκα η οποία δεν είναι έγκυος και δεν βρίσκεται σε περίοδο γαλουχίας, συνιστά παθολογικό εύρημα. Το έκκριμα μπορεί να είναι γαλακτώδες, ορώδες, πυώδες ή αιματηρό. Η πιθανότητα παρουσίας καρκίνου είναι 4% όταν το έκκριμα είναι αιματηρό, 0,8% όταν είναι πυώδες, 0,2% όταν είναι ορώδες και μόλις 0,1% όταν είναι γαλακτώδες. Μπορεί να οφείλεται σε θηλώδες νεόπλασμα ή σε ορμονική διαταραχή.
• Είναι γνωστό ότι οι περισσότερες περιπτώσεις ενδοπορικού θηλώματος συνοδεύονται από έκκριμα, το οποίο μπορεί να είναι ή να μην είναι αιματηρό.
• Η διάκριση ανάμεσα σε ένα θήλωμα και ένα θηλώδες καρκίνωμα είναι μάλλον αδύνατη με αμιγώς κυτταρολογικά κριτήρια και ο όρος που προτιμάται είναι «θηλώδες νεόπλασμα».
• Ρήση από τη θηλή παρατηρείται στο 3-7% των γυναικών που παρουσιάζουν μια ύποπτη αλλοίωση στον μαστό και αποτελεί το τρίτο συχνότερο σύμπτωμα (μετά την ψηλαφητή κλινικά αλλοίωση και τη μαστοδυνία) καρκίνου του μαστού.
Mονόπλευρη ρήση της θηλής έχει περισσότερες συγκριτικά πιθανότητες να οφείλεται σε κακοήθεια.
• Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι, παρότι οι περισσότεροι καρκίνοι του μαστού δεν συνοδεύονται από ρήση της θηλής, το 2% από αυτούς διαγιγνώσκεται με αυτή την απλή κυτταρολογική εξέταση και από καμία άλλη.
• Η διάγνωση καλοήθους εξεργασίας απαλλάσσει τον ασθενή από μια περιττή χει- ρουργική βιοψία, η δε διάγνωση πιθανής κακοήθειας επιτρέπει τον γρήγορο σχεδιασμό του ανά περίπτωση ενδεδειγμένου θεραπευτικού-χειρουργικού πλάνου.
• Ο χειρουργός πρέπει να περιλαμβάνει, για προληπτικούς λόγους, την περιοχή διέ- λευσης της βελόνης εντός των ορίων της χειρουργικής εκτομής που θα ακολουθήσει σε περίπτωση διάγνωσης κακοήθειας.
• Οι ινοκυστικές αλλοιώσεις με έντονη επιθηλιακή υπερπλασία μπορεί να παρουσιάζουν κυτταρολογική εικόνα παρόμοια με αυτή του καρκινώματος in situ και η διάκριση από αυτό μπορεί να γίνει σε μερικές περιπτώσεις μόνο με ιστολογικά κριτήρια.
• Κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας, μπορεί να παρατηρηθεί υπερπλασία των πόρων ή και σχηματισμός ογκιδίου (γαλακτοφόρο αδένωμα) το οποίο εί- ναι δύσκολο να διαφοροδιαγνωσθεί κλινικά από καρκίνωμα. Στην περίπτωση αυτή, η παρακέντηση και η κυτταρολογική εξέταση μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμες.
• Η λιπονέκρωση μπορεί να μιμείται κλινικά και μαστογραφικά ένα καρκίνωμα, ιδιαίτερα σε ασθενείς με ιστορικό χειρουργικής επέμβασης ή τραυματισμού στον μαστό.
• Το υποθηλαίο απόστημα μπορεί να προκαλέσει τον σχηματισμό αντιδραστικής ίνωσης και κλινικά υποδύεται καρκίνωμα (σκληρή μάζα).
• Η παρακέντηση διά λεπτής βελόνης είναι πολύ χρήσιμη στη διάγνωση αλλοιώσεων του ανδρικού μαστού.
• Οι φυλλοειδείς όγκοι μπορούν να διαγνωσθούν κυτταρολογικά, αλλά δεν είναι εφικτό να καθοριστεί η βιολογική τους συμπεριφορά.
• Σε περίπτωση έντονης ίνωσης, είναι πιθανή η λήψη ανεπαρκούς κυτταρολογικού υλικού μετά από επανειλημμένες παρακεντήσεις της υπό εξέταση βλάβης. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται απαραίτητος ο ιστολογικός έλεγχος.
• Η διάγνωση του διηθητικού λοβιακού καρκινώματος σε κυτταρολογικό υλικό είναι αρκετά δύσκολη, γιατί το υλικό είναι αραιοκυτταρικό και δεν υπάρχει εκσεσημμασμένη ατυπία των κυττάρων.
• Το μυελοειδές καρκίνωμα είναι περίγραπτος όγκος και υπάρχει κίνδυνος να εκτιμηθεί κλινικά ως ινοαδένωμα. Επίσης, μπορεί να κυστικοποιηθεί λόγω νέκρωσης και αιμορραγίας. Πολλές φορές, η διάκριση ανάμεσα σε ένα μυελοειδές και ένα πτωχά διαφοροποιημένο πορογενές αδενοκαρκίνωμα δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο ιστολογικά. Η διάκριση αυτή θεωρείται σημαντική γιατί οι ασθενείς με μυελοειδές καρκίνωμα έχουν πολύ καλύτερη πρόγνωση από εκείνες που πάσχουν από πορογενές αδενοκαρκίνωμα.
• Η κυτταρολογική διάκριση ανάμεσα σε ένα βλεννώδες καρκίνωμα και σε ένα
αδενοκαρκίνωμα με εστιακή βλεννώδη διαφοροποίηση δεν είναι εφικτή.
• Στο σωληνώδες καρκίνωμα, λόγω της μικρής κυτταρικής ατυπίας, η διαγνωστική ευαισθησία της FNA είναι μόλις 50% και η άμεση διάγνωση κακοήθειας επιτυγχάνε- ται μόνο στο 42% των περιπτώσεων.
• H κυτταρολογική εξέταση δεν μπορεί να διακρίνει ανάμεσα σε ένα διηθητικό και ένα in situ πορογενές αδενοκαρκίνωμα. Συνήθως, όμως, το in situ καρκίνωμα δεν είναι ψηλαφητό. Επίσης, η κυτταρολογική εξέταση δεν μπορεί να αναγνωρίσει την πιθανή καρκινική διήθηση αιμοφόρων αγγείων και λεμφαγγείων.
• Έλεγχος για υποδοχείς οιστρογόνων, προγεστερόνης και προϊόντων ογκογονιδίων στο υλικό της παρακέντησης είναι εφικτός εφόσον μέρος ή ολόκληρο το δείγμα διατηρηθεί σε ειδικό μονιμοποιητικό υγρό.

Γιατί να επιλέξει κάποιος το κέντρο μας για να κάνει παρακέντηση μαστού;
Δημιουργήσαμε ένα χώρο με άμεση πρόσβαση (δίπλα στο σταθμό ΜΕΤΡΟ Κατεχάκη) με πολύ μεράκι και αγάπη, με σκοπό να δώσουμε στις γυναίκες φίλες τη δυνατότητα να μας γνωρίσουν και να κάνουν στο κέντρο μας αυτή την τόσο σημαντική προληπτική ιατρική εξέταση.Εμείς κάνουμε ταυτόχρονα και τη λήψη και τη διάγνωση των κυτταρολογικών εξετάσεων θυρεοειδούς.
Πέραν όμως του πολύ χαμηλού οικονομικού κόστους, οι υπηρεσίες μας είναι πολύ υψηλής ποιότητας και για το λόγο αυτό είμαστε ένα από τα ελάχιστα κυτταρολογικά εργαστήρια στην Ελλάδα που έχουν διαπιστευθεί κατά ELOT EN ISO 15189. Η πιστοποίησή μας αυτή δεν είναι κενό γράμμα, αλλά αντανακλά την συνολική προσπάθειά μας να παρέχουμε αξιόπιστες, διεθνώς αναγνωρισμένες ιατρικές υπηρεσίες, εφαρμόζοντας ένα Σύστημα Ολικής Διαχείρισης Ποιότητας και δίνοντας σημασία σε όλες αυτές τις λεπτομέρειες που μας φέρνουν πιο κοντά στα σύγχρονα Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Επιγραμματικά και μόνο θα αναφερθώ σε μερικά από τα χαρακτηριστικά που μας κάνουν να ξεχωρίζουμε:
Άνετοι και λειτουργικοί χώροι δειγματοληψίας
Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας (δύο μηχανήματα κυτταρολογίας υγρής φάσης, σύστημα αυτόματης χρώσης, κυτταροφυγόκεντροι, μικροσκόπια με καμέρα)
Άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό
Οι 4 ιατροί κυτταρολόγοι του κέντρου μας είναι καταξιωμένοι επιστήμονες διεθνούς εμβέλειας, με πλούσιο επιστημονικό έργο
Τηρούμε πλήρες αρχείο πλακιδίων και παραπεμπτικών σε βάθος 10ετίας
Εφαρμόζουμε μέτρα εσωτερικού ελέγχου ποιότητας
Συμμετέχουμε σε προγράμματα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας
Κάθε εξέταση μικροσκοπείται από 2 τουλάχιστον κυτταρολόγους
Έκδοση απάντησης εντός 24 ωρών
Απάντηση με εικόνες από αντιπροσωπευτικές θέσεις
Σχολιασμός εικόνων από ειδικό κυτταρολόγο
Δωρεάν παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, εαν χρειαστεί από τον Επιστημονικό διευθυντή και τους γιατρούς μας
Οι παρακεντήσεις στο κέντρο μας γίνονται αποκλειστικά με απεικονιστική καθοδήγηση και όχι τυφλά, από εξαιρετικά έμπειρους ακτινολόγους. Το κυτταρολογικό υλικό μικροσκοπείται επιτόπου από δύο τουλάχιστον κυτταρολόγους και η απάντηση εκδίδεται αυθημερόν. Σκοπός μας είναι η ελαχιστοποίηση του χρόνου που μεσολαβεί μεταξύ δειγματοληψίας και έκδοσης τελικής κυτταρολογικής απάντησης με σκοπό την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης των εξεταζομένων, τον μηδενισμό των περιπτώσεων λήψης ανεπαρκούς δείγματος, την επιτόπου κλινικοεργαστηριακή συνεκτίμηση και την άμεση συμβουλευτική παρέμβαση- επεξήγηση των κυτταρολογικών διαγνώσεων

 

Κλείστε ραντεβού online τώρα!
Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εάν επιθυμείτε να κλείσετε ραντεβού σε κυτταρολογικό κέντρο του δικτύου ALPHA PROLIPSIS και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για επιβεβαίωση του ραντεβού σας.
Επικοινωνήστε μαζί μας
210 97 56 566

Εξετάσεις Alpha Prolipsis

Απαντήσεις εντός 24 ωρών από την παραλαβή του δείγματος