Είστε εδώ

Μονήρης όζος

Ο μονήρης όζος, αφορά μια καλώς περιγεγραμμένη διόγκωση, που ψηλαφάται στην πρόσθια επιφάνεια του τραχήλου στην ανατομική θέση του θυρεοειδούς αδένος. Λόγω της επιφανειακής ανατομικής του θέσης και της εύκολης και προσιτής προσπέλασής του, η ανακάλυψη ενός όζου στο θυρεοειδή αδένα θεωρείται εύκολη υπόθεση και η καθυστέρηση στην εκτίμηση και στη διερεύνησή του δε θα μπορούσε να δικαιολογηθεί. Σύμφωνα με επιδημιολογικές μελέτες, το 1,5-2% του γενικού πληθυσμού εμφανίζει ψηλαφητό μονήρη όζο, με αναλογία ανδρών – γυναικών 1:5.

Εγγραφή στο Μονήρης όζος