Είστε εδώ

Κατευθυντήριες οδηγίες συνταγογράφησης της εξέτασης HPV DNA από τον ΕΟΠΥΥ

Η συνταγογράφηση της εξέτασης HPV DNA για ανίχνευση του ιού των ανθρώπινων κονδυλωμάτων σε τραχηλικό επίχρισμα ενδείκνυται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Προληπτικά, εφόσον το κρίνει ο γυναικολόγος, μόνο σε γυναίκες 30 έως 65 ετών με προσκόμιση κυτταρολογικής εξέτασης κατά Παπανικολάου,

2. Για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση των παθολογικών δοκιμασιών κατά Παπανικολάου, η χρήση της εξέτασης HPV DNA παρέχεται επί ASCUS, ASC-H και LGSIL κυτταρολογίας.

Επισημαίνεται ότι: 

  • Η εξέταση δεν μπορεί να επαναληφθεί σε διάστημα μικρότερο της 5ετίας.
  • Κατ΄εξαίρεση, στον προληπτικό έλεγχο και μόνο μετά από αιτιολογημένη γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού, η εξέταση μπορεί να επαναληφθεί στην 3ετία, 
  • Δεν χορηγείται σε γυναίκες κάτω των 21 ετών,
  • Επειδή πρόκειται για εξέταση με ιδιαιτερότητες συνιστάται να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες λήψης και μεταφοράς του υλικού που ορίζει η επιστημονική κοινότητα.