Είστε εδώ

Πρότυπο παραπεμπτικό σημείωμα παρακέντησης θυρεοειδούς

Το Δίκτο Διαπιστευμένων Κυτταρολογικών Εργαστηρίων ALPHA PROLIPSIS συστήνει τη χρήση τυποποιημένου παραπεμπτικού σημειώματος κατά την δειγματοληψία παρακεντήσεων θυρεοειδούς με σκοπό την εξασφάλιση της ταυτοποίησης του δείγματος.

Κατεβάστε το συνημμένο παραπεμπτικό και χρησιμοποιείτε το κατά τις αποστολές δειγμάτων παρακεντήσεων θυρεοειδούς στο κέντρο μας.