Είστε εδώ

ΠΑΚΕΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

 • Απαιτείται  συλλογή ρινοφαρυγγικού ή φαρυγγικού επιχρίσματος
 • Παραλαβή αποτελεσμάτων ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ.
 • Ειδικότητα και ευαισθησία 100% .
 • Η εξέταση πραγματοποιείται στα εργαστήριά μας με μεθοδολογία υψηλής ευαισθησίας και ειδικότητας (rt-Real time PCR - ~10 ιϊκά αντίγραφα ανά αντίδραση) στο σύστημα Mx3005P της Agilent Technologies.

 • Οικονομικός και αξιόπιστος έλεγχος της ύπαρξης του ιού στον οργανισμό.
 • Απαιτείται αιμοληψία.
 • Γρήγορο αποτέλεσμα μέσα σε 15 λεπτά.
 • Ειδικότητα και αξιοπιστία  σχεδόν 100% .
 • Τα αντισώματα Μ αναπτύσσονται στο αίμα του ασθενή μόλις ο ασθενής προσβληθεί από τον ιό. Η κορύφωση τους επέρχεται 10 – 14 ημέρες μετά την μόλυνση. Η παρουσία του τύπου Μ των αντισωμάτων, υποδηλώνει ότι η νόσος είναι ενεργή και πως υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης.

Στο πλαίσιο αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, διενεργούμε με τις πλέον σύγχρονες μοριακές τεχνικές , την  ανίχνευση ΚΟΡΟΝΟΪΟΎ (SARS COV-2).

Η εξέταση ανίχνευσης των ειδικών αντισωμάτων πραγματοποιείται με το σύστημα της Roche, Elecsys Anti-SARS-CoV-2 με δυνατότητα ποιοτικής ανίχνευσης ολικών αντισωμάτων IGG και IGM, ευαισθησία  που  φτάνει έως το 100% και ειδικότητα 99.8%.

Στο πλαίσιο αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, διενεργούμε με τις πλέον σύγχρονες μοριακές τεχνικές , την  ανίχνευση ΚΟΡΟΝΟΪΟΎ (SARS COV-2).  

 • Δειγματοληψία στους χώρους μας ή σε δικές σας εγκαταστάσεις δωρεάν από εξειδικευμένο προσωπικό.
 • Εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας και της βέλτιστης συμμόρφωσης της εταιρείας σας με τα προληπτικά μέτρα καταπολέμησης της εξάπλωσης του κορονοϊού
 • Εγγυημένη αξιοπιστία των αποτελεσμάτων

 

Γενική αίματος, Γενική ουρων, Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Ομάδα αίματος, Rhesus, Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης, Test δρεπανώσεως, Αυστραλιανό αντιγόνο, Ηπατίδα C, HIV I-II, Ερυθρά IgG-IgM, Tοξόπλασμα IgG-IgM, CMV IgG-IgM, Listeria, Vdrl

95.00

Μια σπουδαία καινοτομία στο χώρο της κυτταρολογικής εξέτασης είναι διαθέσιμη στο ALPHA PROLIPSIS και αφορά όλες τις γυναίκες! Πρόκειται για το ΤΕΣΤ ΠΑΠ υγρής φάσης και αποτελεί εξέλιξη του συμβατικού ΤΕΣΤ Παπανικολάου, που συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση του ποσοστού του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Αυτό το νέο εξελιγμένο τεστ ενισχύει την εμπιστοσύνη της εξεταζόμενης για την πιστότητα της εξέτασης.

25.00

Ο καρκίνος της ουροδόχου κύστεως στο πολύ αρχόμενο στάδιο του καρκινώματος in situ είναι ασυμπτωματικός ενώ διαγιγνώσκεται με ασφάλεια με τις κυτταρολογικές εξετάσεις των ούρων. Επίπλέον, στα ούρα, επί αιματουρίας, είναι δυνατόν με τη μελέτη της μορφολογίας των ερυθροκυττάρων να προσδιορισθεί η προέλευσή τους, αν είναι δηλαδή σπειραματικής ή μετασπειραματικής προέλευσης.

30.00

 

 

Σύνδρομο Down (Τρισωμία 21)

Σύνδρομο Down (Τρισωμία 18)

Σύνδρομο Down (Τρισωμία 13)

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού, καλέστε στο 210 6980565 και 2109610982      

 

400.00

 

Γενική αίματος, Γενική ούρων, Σάκχαρο, Ουρία, Σίδηρος, Φερριτίνη, TSH, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, LDL, Αθηρωματικός δείκτης, Λιπίδια, Αλκαική φωσφατάση, SGOT, SGPT, γ-GT

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού, καλέστε στο 210 6980565 και 2109610982

50.00

Ανίχνευση ενεργότητας των πέντε επικρατέστερων στελεχών του ιού HPV 

 

Επιλέξαμε και εφαρμόσαμε την μέθοδο mRNA HPV TESTING PRETECT HPV- Proofer, αφού την συγκρίναμε ενδελεχώς με όλες τις άλλες διαθέσιμες εμπορικές μεθόδους. Παραθέτουμε στον παρακάτω πίνακα μια συγκριτική ανάλυση των πλεονεκτημάτων της μεθόδου για την καλύτερη δική σας ενημέρωση 

 

150.00

Η πιο αποτελεσματική πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού και του τραχήλου της μήτρας

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού, καλέστε στο 210 6980656 και 2109610982 

 

90.00

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού, καλέστε στο 210 6980565 και 2109610982

80.00

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού, καλέστε στο 2106980565 και 2109610982

15.00

 

PSA (ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ) , FREE PSA (ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ), ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΤΗ

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού, καλέστε στο 2106980565 και 2109610982

38.00

Τ3, Τ4, TSH, ANTI-TPO, Υπερηχογράφημα Θυρεοειδούς

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού, καλέστε στο 2106980565 και 2109610982

55.00

 

ΤΡΙΧΟΜΟΝΑΔΕΣ, ΜΥΚΗΤΕΣ, NEISSERIA, ΑΕΡΟΒΙΑ, ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ, ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ, ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ, ΧΛΑΜΥΔΙΑ

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού, καλέστε στο 2106980565 και 2109610982

45.00

 

ΤΡΙΧΟΜΟΝΑΔΕΣ, ΜΥΚΗΤΕΣ, NEISSERIA, ΑΕΡΟΒΙΑ, ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού, καλέστε στο 2106980565 και 2109610982

25.00

 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΣΑΚΧΑΡΟ, ΟΥΡΙΑ, ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ, ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ, ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ, HDL, LDL, VLDL, ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ, ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙA, SGOT, SGPT

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού, καλέστε στο 2106980565 και 2109610982

45.00

 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ, ΤΚΕ, ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ, ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ, HDL, LDL , VLDL, ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ, ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ, ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ ΟΛΙΚΑ, ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ, ΣΦΑΙΡΙΝΕΣ, ΣΑΚΧΑΡΟ, ΟΥΡΙΑ, ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ, ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ, SGOT, SGPT, γ-GT, ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ, LDH, CPK, ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ, ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΑΜΕΣΗ, ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΕΜΜΕΣΗ, ΑΣΒΕΣΤΙΟ, ΣΙΔΗΡΟΣ, ΚΑΛΙΟ, ΝΑΤΡΙΟ, ΜΑΓΝΗΣΙΟ, ΦΩΣΦΟΡΟΣ 

 

75.00