Είστε εδώ

Θυρεοειδικοί όζοι

Οποιοσδήποτε όγκος ή ογκίδιο του θυρεοειδούς καλείται όζος. Οι θυρεοειδικοί όζοι είναι ένα σχετικά συχνότατο εύρημα, που απασχολεί πολύ κόσμο, ιδιαίτερα γυναίκες. Μπορεί να συνδυάζονται ή όχι με βρογχοκήλη, μπορεί να είναι μονήρεις ή πολλοί, μπορεί να σχετίζονται με λειτουργικές διαταραχές. Τα ερωτήματα που τίθονται όταν ένας όζος του θυρεοειδούς αποκαλύπτεται είναι, εάν αυτός ο όζος είναι ή όχι κάποιος καρκίνος και εάν όχι, εάν αυτός ο όζος έχει την δυνατότητα να εξαλλαγεί σε καρκίνο με την πάροδο του χρόνου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα, τα χαρακτηριστικά ενός δυνητικά καλοήθους όζου είναι :

 • -εμφανίζεται σε άτομο με οικογενειακό ιστορικό βρογχοκήλης ή διαμένει σε περιοχή που είναι ενδημική η βρογχοκήλη
 • -εμφανίζεται σε ηλικιωμένες γυναίκες, είναι μαλακός και συνδυάζεται με πολυοζώδη βρογχοκήλη
 • -συνδυάζεται με υψηλό τίτλο αντιθυρεοειδικών αντισωμάτων
 • -κατά τον εργαστηριακό και παρακλινικό έλεγχο, εμφανίζεται ως «θερμός», χωρίς μεγάλη ή ιδιαίτερη αγγείωση. Εάν έχει αποτιτανώσεις (εναποθέσεις ασβεστίου), αυτές είναι με τέτοιο τρόπο που να θυμίζουν όστρακο. Οι αμιγείς κυστικοί όζοι είναι καλοήθεις.
 • -υποχωρούν μετά τη χορήγηση μικρών δόσεων θυροξίνης.

Αντίθετα, ένας όζος με υψηλό δείκτη υπόνοιας για καρκίνο, έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

 • -εμφανίζεται σε άτομα, τα οποία έχουν υποστεί ακτινοβόληση στην περιοχή του θυρεοειδούς
 • -εμφανίζεται σε παιδιά και σε νεαρούς ενήλικες άνδρες
 • -συνδυάζεται με εκδηλώσεις όπως είναι η βραχνάδα, η διόγκωση των γειτονικών λεμφαδένων, ή σε ακραίες καταστάσεις, οι απομεμακρυσμένες μεταστάσεις
 • -συνοδεύεται από υψηλή καλσιτονίνη ορού
 • -κατά τον εργαστηριακό και παρακλινικό έλεγχο, ο όζος εμφανίζεται «ψυχρός», αγγειοβριθής και με στικτές αποτιτανώσεις.
 • -Δεν υποχωρεί με την χορήγηση θυροξίνης

Όταν ένας όζος εμφανιστεί με κάποιο από τα παραπάνω χαρακτηριστικά, τότε θα πρέπει να γίνει διερεύνηση για να αποκλειστεί η ύπαρξη καρκίνου του θυρεοειδούς.