Είστε εδώ

Διαγνωστική ταξινόμηση παρακεντήσεων θυρεοειδούς κατά Bethesda 2017

Εξεδόθη η αναμενόμενη επικαιροποίηση του συστήματος ταξινόμησης κυτταρολογικών διαγνώσεων παρακεντήσεων θυρεοειδούς κατά BETHESDA (TBSRTC) 2017

 

THE BESTHEDA SYSTEM (TBSRTC) 2017

 
1. Μη διαγνωστική, μη ικανοποιητική (κίνδυνος κακοήθειας 1-4%)
 
Μόνο κυστικό υγρό
Δείγμα χωρίς κύτταρα
 
2Καλοήθης (κίνδυνος κακοήθειας 0-3%)
 
Αδενωματώδης όζος
Κολοειδής όζος
Θυρεοειδίτιδα Hashimoto (lymphocytic)
Υποξεία θυρεοειδίτιδα (granulomatous)
 
3. Ατυπία απροσδιόριστης σημασίας ή Θυλακιώδης βλάβη απροσδιόριστης σημασίας (κίνδυνος κακοήθειας 5-15%)
 
4. Θυλακιώδες νεόπλασμα ή ύποπτο για θυλακιώδες νεόπλασμα (κίνδυνος κακοήθειας 15-30%)
 
5. Ύποπτη για κακοήθεια (κίνδυνος κακοήθειας 60-75%)
 
Ύποπτη για θηλώδες καρκίνωμα
Ύποπτη για μυελοειδές καρκίνωμα
Ύποπτη για μεταστατικό καρκίνωμα
Ύποπτη για λέμφωμα
 
6. Κακοήθης (κίνδυνος κακοήθειας 97-99%)
 
Θηλώδες καρκίνωμα του θυρεοειδούς
Χαμηλής διαφοροποίησης καρκίνωμα
Μυελοειδές καρκίνωμα του θυρεοειδούς
Αδιαφοροποίητο (αναπλαστικό) καρκίνωμα
Πλακώδες καρκίνωμα
Καρκίνωμα με μικτά χαρακτηριστικά
Μεταστατικό καρκίνωμα
Μη-Hodgkin λέμφωμα