Είστε εδώ

Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ FNA ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Οι κατευθυντήριες οδηγίες σήμερα ορίζουν ότι οι βλάβες του μαστού θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ένα τριπλό σύστημα αξιολόγησης που αποτελείται από κλινική, ακτινολογική και κυτταρολογική/παθολογοανατομική αξιολόγηση .

Ένα σημαντικό ποσοστό ειδικών συμφωνούν ότι η Αναρρόφηση Κυττάρων διά Λεπτής Βελόνης (FNAC) θα πρέπει να είναι η εξέταση πρώτης επιλογής σε θέματα κυτταρολογική/παθολογοανατομική αξιολόγησης .

Είναι εξέταση πολύ απλή στην εκτέλεση , φιλική για τον ασθενή και φθηνή. Μπορεί επιτυχώς και πολύ γρήγορα να φιλτράρει τις καλοήθεις παθήσεις του μαστού χωρίς περαιτέρω κόστος ή άγχος για τον ασθενή .

Σε περιπτώσεις με αμφίβολα αποτελέσματα ή ανεπαρκή δείγματα , θα πρέπει να ακολουθείται από βιοψία με βελόνη ( NCB ), που είναι μία συμπληρωματική εξέταση, που παρέχει περαιτέρω πληροφορίες για την υπό εξέταση βλάβη . Θα πρέπει επίσης η NCB να χρησιμοποιείται σε βλάβες με γνωστές μικροαποτιτανώσεις .

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ως μέθοδος έχει τα όριά της , δεδομένου ότι δεν μπορεί να παρέχει άμεσα πληροφορίες για την κυτταρική αρχιτεκτονική, καθότι κυτταρολογική εξέταση . Όμως πληροφορίες για αυτή την αρχιτεκτονική είναι σημαντικές στη διάγνωση και τον καθορισμό ορισμένων παθήσεων του μαστού (π.χ. in situ και μικροδιηθητικό καρκίνωμα) . Και σε αυτές τις περιπτώσεις η NCB έχει πλεονεκτήματα έναντι της FNAC καθώς είναι μία ιστοπαθολογική εξέταση.

Στις περιπτώσεις όπου κυτταρολογικά, η κακοήθεια είναι αποδεδειγμένη και όταν και οι άλλοι πυλώνες του τριπλού συστήματος  αξιολόγησης είναι σε συμφωνία, είναι δυνατό να καθοριστεί με βάση αυτά, απευθείας και ο τελικός τρόπος αντιμετώπισης του καρκίνου χωρίς περεταίρω διερεύνηση.

Σύγχρονες εξελίξεις στην Κυτταρολογία Υγρής Βάσης ( LBC ), αναβαθμίζουν σημαντικά τον ρόλο της στην προεχγειρητική χημειοθεραπεία. Βιοδείκτες του καρκίνου , όπως υποδοχείς οιστρογόνων και προγεστερόνης και υποδοχείς HER2/neu μπορούν να προσδιοριστούν πλέον με ασφάλεια στα FNAC δείγματα .

Αυτό με τη σειρά του μπορεί να έχει αντίκτυπο στο σχεδιασμό της αντιμετώπισης και θεραπείας του καρκίνου του μαστού . Επίσης η FNAC μπορεί να είναι χρήσιμη στη δειγματοληψία λεμφαδένων και ακόμα και μακρινών μεταστάσεων σε γνωστές περιπτώσεις καρκίνου.

Αλλά δεν πρέπει να λησμονείται ότι για να έχουμε ικανοποιητικά αποτελέσματα, απαιτούνται υψηλά επίπεδα εμπειρίας και κατάρτισης από τις δύο, εμπλεκόμενες στην εξέταση, πλευρές : τον κλινικό για την απόκτηση του δείγματος και του κυτταρολόγου για την ανάλυση  του.

Είναι όμως ακόμη πιο σημαντικό οι δυο τους να εργάζονται στενά ως ομάδα .

Με λίγα λόγια η FNAC είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο στα χέρια του κλινικού που ασχολείται με παθήσεις του μαστού , εφ 'όσον κατανοεί τις ενδείξεις και τους περιορισμούς της μεθόδου . Θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι ο κύριος ρόλος της στην καθημερινή πρακτική , είναι στην επαλήθευση μιας καλοήθους βλάβης .

Αλλά θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι έχει το ρόλο της στη και διαχείριση του καρκίνου του μαστού , ειδικά με τις νέες εξελίξεις και τις τάσεις που προκύπτουν.