Είστε εδώ

Κυτταρολογία Υγρής Φάσης Τρίτης Γενιάς

Η κυτταρολογία υγρής φάσης τρίτης γενιάς έχει επιλεγεί από το κυτταρολογικό εργαστήριο ALPHA PROLIPSIS γιατί παρουσιάζει τεράστια συγκριτικά πλεονεκτήματα συγκριτικά με τις παλαιότερες μορφές κυτταρολογίας υγρής φάσης.

  Πλεονεκτήματα της Κυτταρολογίας Υγρής Φάσης Τρίτης Γενιάς είναι τα ακόλουθα : 

1. Η μέθοδος είναι διαπιστευμένη και βασίζεται σε έναν πλήρως αυτοματοποιημένο αναλυτή, τον CS-30. Μέσω αυτού, επιτυγχάνεται η συγκόλληση αντιπροσωπευτικού αριθμού κυττάρων σε μονοεπίπεδη στιβάδα.

2. Ο αναλυτής CS-30 είναι απόλυτα συμβατός με όλα τα φιαλίδια όλων των άλλων μεθόδων κυτταρολογίας υγρής φάσης.  Αυτή η δυνατότητα ανταποκρίνεται στο αίτημα πολλών γυναικολόγων να χρησιμοποιούν φιαλίδια της επιλογής τους.

3. Το μονιμοποιητικό διάλυμα συντήρησης CELL SOLUTIONS CS-30 είναι μη τοξικό, αντιμικροβιακό και σε αντίθεση με τα φιαλίδια των παλαιότερων παρωχημένων μεθόδων κυτταρολογίας υγρής φάσης έχει πολύ μικρότερη περιεκτικότητα σε αιθανόλη. Η χαμηλή περιεκτικότητα σε αιθανόλη εξασφαλίζει την διατήρηση υψηλού ιϊκού φορτίου, σε περίπτωση που το υλικό του φιαλιδίου χρησιμοποιηθεί για μοριακές εξετάσεις (ανίχνευση και τυποποίηση 49 υποτύπων ιού HPV).

4. Η κυτταρολογία υγρής φάσης τρίτης γενιάς εξασφαλίζει πολύ υψηλές συγκεντρώσεις ενδοτραχηλικών κυττάρων.

5. Η κυτταροβρίθεια των πλακιδίων παρακολουθείται με εντελώς αυτοματοποιημένη μέθοδο και να μπορεί να ρυθμιστεί κατάλληλα ανάλογα με την κυτταροβρίθεια εκάστου δείγματος.

 

Εν περιλήψει , η  τεχνολογία υγρής φάσης τρίτης γενιάς εξασφαλίζει:
-καλύτερη μονιμοποίηση και
-μακροχρόνια συντήρηση του κυτταρολογικού υλικού
-αυξημένη κυτταροβρίθεια επιχρισμάτων
-διατήρηση υψηλού ιικού φορτίου
-δυνατότητα ψηφιακής χαρτογράφησης επιχρισμάτων
-πλήρη αυτοματοποίηση προαναλυτικής διαδικασίας

 • Το τεστ Pap πρέπει να γίνεται σε όλες τις γυναίκες που έχουν σεξουαλικές επαφές.
  • Το τεστ Pap πρέπει να επαναλαμβάνεται ετησίως (συμβατικό τεστ Pap) ή ανά διετία (τεστ Pap Υγρής Φάσης).
  • Μετά την ηλικία των 30 ετών, γυναίκες που έχουν 3 διαδοχικά φυσιολογικά τεστ Pap, μπορεί να εξετάζονται ανά 2-3 έτη, εκτός αν υπάρχει αντίθετη κλινική ένδειξη (προσβολή από τον ιό HIV ή καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος).
  • Μετά την ηλικία των 70 ετών, γυναίκες που έχουν 3 ή περισσότερα διαδοχικά φυσιολογικά και κανένα παθολογικό τεστ Pap, μπορούν να επιλέξουν να σταματήσουν την προληπτική λήψη κολποτραχηλικού  επιχρίσματος.
  • Σε περίπτωση που υπάρχει ιστορικό ολικής υστερεκτομής, η λήψη κολποτραχηλικών επιχρισμάτων πρέπει να συνεχίζεται μόνο εάν η διάγνωση αφορούσε καρκινικές ή προκαρκινικές αλλοιώσεις του τραχήλου της  μήτρας.
  • Σε περίπτωση που υπάρχει ιστορικό υστερεκτομής με διατήρηση του τραχήλου, η λήψη κολποτραχηλικών επιχρισμάτων πρέπει να συνεχίζεται κανονικά μέχρι και την ηλικία των 70 ετών.
  • Γυναίκες ηλικίας άνω των 30 ετών με τρία διαδοχικά φυσιολογικά τεστ Pap, μπο- ρεί να ελέγχονται περιοδικά με τεστ Pap ανά 2-3 έτη, εκτός αν συντρέχουν ιδιαί- τεροι λόγοι (ανοσοκαταστολή, θετικό HPV DNA  τεστ).
  • To HPV DNA τεστ ενδείκνυται σε γυναίκες ηλικίας άνω των 30 ετών, με συχνότητα 1 φορά ανά 3 έτη, μαζί με το τεστ Pap.
  • Γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε εμβολιασμό για τον ιό HPV πρέπει να συνεχίσουν να ελέγχονται περιοδικά με τεστ Pap.

Το κυτταρολογικό κέντρο ΑLPHA PROLIPSIS εγκατέστησε και χρησιμοποιεί πρώτο στην Ελλάδα την αυτοματοποιημένη μέθοδο Κυτταρολογίας Υγρής Φάσης BEST PREP CELL SOLUTIONS της ΜΕΝΑΡΙΝΙ με σκοπό την πραγματική αναβάθμιση της ποιότητας του τεστ Παπανικολάου.
Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των φιαλιδίων κυτταρολογίας υγρής φάσης τρίτης γενιάς (best prep - CELL SOLUTIONS) σε σύγκριση με τα φιαλίδια παλαιότερων παρωχημένων μεθόδων κυτταρολογίας υγρής φάσης είναι η ικανότητά τους να διατηρούν σε πολύ υψηλά επίπεδα το ιϊκό φορτίο του ιού HPV , με αποτέλεσμα την ευχερή και ακριβή ανίχνευση και τυποποίηση του ιού των ανθρωπίνων κονδυλωμάτων.
Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό της μεθόδου, πέρα από τα πολύ υψηλά στάνταρ αξιοπιστίας και διαγνωστικής ευαισθησίας που διαθέτει, είναι η απόλυτη συμβατότητά της με αναλώσιμα παλαιότερων μεθόδων κυτταρολογίας υγρής φάσης (thinprep , surepath).
Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται απόλυτα η ελεύθερη επιλογή αναλωσίμων από τους ιατρούς -συνεργάτες μας χωρίς περιττές και συχνά κοστοβόρες οικονομικές σχέσεις εξάρτησης από μία αποκλειστικά προμηθεύτρια εταιρεία.
Eνημερωθείτε για τις ειδικές τιμές αναλωσίμων που έχουμε εξασφαλίσει από διάφορες εταιρείες για τους ιατρούς συνεργάτες μας στο τηλ 210 6980565, κιν 6977430971

Συνοπτικά το τεστ Παπανικολάου αποτελεί παγκοσμίως την απλούστερη, ταχύτερη και ασφαλέστερη μέθοδο πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, η οποία στα χέρια έμπειρου και εξειδικευμένου στον τομέα αυτόν κυτταρολόγου εμφανίζει μεγάλη διαγνωστική ακρίβεια .  Η εμπειρία του κυτταρολόγου στην ερμηνεία του τεστ Παπ είναι πολύ σημαντική. Αυξανόμενης της εμπειρίας, αυξάνεται η διαγνωστική ακρίβεια της μεθόδου. Το ιατρικό προσωπικό του Κυτταρολογικού Τμήματος του ALPHA PROLIPSIS έχει 10ετή εμπειρία τόσο στη διενέργεια  όσο στην ερμηνεία των ευρημάτων και τη διάγνωση, με μεγάλο αριθμό ανακοινώσεων σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και δημοσιεύσεων σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά

Για την εξασφάλιση της βέλτιστης αναπαραγωγιμότητας και αξιοπιστίας, όλες οι εξετάσεις μικροσκοπούνται από τρεις διαφορετικούς ιατρούς κυτταρολόγους.  Επιπλέον για την εξασφάλιση ιχνηλασιμότητας, όλες οι απαντήσεις συνοδεύονται από εικόνες αντιπροσωπευτικών θέσεων και σχολιασμό αυτών.

Στο Εργαστήριό μας εφαρμόζεται η πλέον σύγχρονη Διαγνωστική Ταξινόμηση σύμφωνα με το Σύστημα Bethesda 2014