Είστε εδώ

Κυτταρολογία Υγρής φάσης τρίτης γενιάς + HPV Test. Η πιο ολοκληρωμένη λύση για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

Διακεκριμένοι επιστήμονες τόσο από τον Ελλαδικό χώρο όσο και από τον διεθνή συναντήθηκαν φέτος στην Αθήνα και παρουσίασαν τα νεότερα δεδομένα που αφορούν στην παθολογία τραχήλου, κολποσκόπηση, κυτταρολογία, ιστολογία και τους βιοδείκτες.

Σήμερα, πέρα από το Παπ τεστ, διαθέτουμε ποικίλες καινοτόμες μοριακές τεχνικές και βιοδείκτες για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, όπως τεχνικές σχετικά με τον αιτιολογικό παράγοντα της νόσου (HPV DNA testing), τεχνικές σχετικά με την πιθανή βιολογική συμπεριφορά (HPV E6/E7 mRNA testing), καθώς και ανοσοκυτταροχημικές τεχνικές (όπως η υπερέκφραση της p16).

Οι τεχνικές αυτές στοχεύουν στη βελτίωση της πρόληψης, είτε λειτουργώντας συμπληρωματικά σε ένα παθολογικό  Παπ Τεστ για την υποστήριξη της διάγνωσης, είτε  ταυτόχρονα με το Παπ Τεστ (co-testing).

Κάθε μια από τις μεθόδους παρουσιάζει τη δική της απόδοση και τα δικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ακόμα σήμερα συναίνεση ως προς το ποια μέθοδος είναι η ιδανική για τον αποδοτικό πληθυσμιακό έλεγχο και την αποτελεσματική διαχείριση των γυναικών με παθολογικό screening τραχήλου.

Σήμερα, στην Ευρώπη και σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου, υπάρχει μεγάλη συζήτηση γύρω από το θέμα της χρήσης του HPV DNA test ως αρχικής ή επικουρικής εξέτασης πληθυσμιακού ελέγχου. Οι κατευθυντήριες οδηγίες στην Αμερική προτείνουν ως καλύτερη επιλογή την εφαρμογή Παπ τεστ στις γυναίκες ηλικίας 21-20 ετών και την ταυτόχρονη διενέργεια (co-testing) Παπ τεστ και HPV test στην ομάδα γυναικών 30-65 ετών.

Παρά τα αποτελέσματα της πρώτης εργασίας (Wright et al., 2015) που δημοσιεύθηκε για την αξιολόγηση του HPV DNA test ως αρχικής εξέτασης πληθυσμιακού ελέγχου (primary screening) ότι ο έλεγχος με μόνον το HPV DNA test είναι εξίσου αποτελεσματικός με τον έλεγχο με το Παπ τεστ στην ηλικιακή ομάδα 25-29 ετών και με το co-testing σε γυναίκες πάνω από 30 ετών, μία πιο πρόσφατη μελέτη  (Blatt et al., 2015), η οποία μάλιστα πραγματοποιήθηκε σε πολύ μεγάλο αριθμό γυναικών (256.648) καταλήγει στα ακόλουθα συμπεράσματα: Όταν ο πρωταρχικός έλεγχος γίνεται με μόνον το HPV DNA test, 1 στους 5 διηθητικούς καρκίνους μπορεί να διαφύγουν. Με άλλα λόγια, στο 18,6% των διηθητικών καρκίνων, το HPV DNA test έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα, γεγονός που καθιστά σχεδόν απαγορευτική τη χρήση του HPV DNA Test ως μοναδικής εξέτασης πρωταρχικού πληθυσμιακού ελέγχου. Το σημαντικό στοιχείο της συγκεκριμένης μελέτης είναι ότι, σε αντίθεση με πολλές άλλες μεταξύ των οποίων και η  μελέτη του Wright et al., στην ανάλυση περιέχεται μεγάλο πλήθος γυναικών με διηθητικό καρκίνο (ενδεικτικά, στη μελέτη αυτή υπήρχαν 526 γυναίκες με καρκίνο, ενώ στη μελέτη του Wright et al. υπήρχαν μόνον 8).Τα ανωτέρω οφείλονται στο γεγονός ότι τα τεστ που ανιχνεύουν το DNA του ιού (HPV DNA testing) δεν μπορούν να διακρίνουν μεταξύ λανθάνουσας και ενεργούς λοίμωξης, καθώς το DNA του ιού μπορεί να υπάρχει ανεξάρτητα από την κατάσταση, στην οποία βρίσκεται αυτός (επισωματική ή ενσωματωμένη).

Τα αποτελέσματα διάφορων ερευνητικών εργασιών που παρουσιάστηκαν ,  σε συμφωνία με πλήθος άλλων μελετών από τη διεθνή βιβλιογραφία, αποδεικνύουν πως ο συνδυασμός Κυτταρολογίας Υγρής Φάσης Τρίτης Γενιάς με HPV DNA  τεστ, αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη λύση για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας που υπάρχει σήμερα διαθέσιμη.
Το κυτταρολογικό κέντρο ALPHA PROLIPSIS εφιστά την προσοχή ιατρών και ασθενών , γιατί στην αγορά κυκλοφορούν πολλές παραπλανητικές προσφορές τυποποίησης HPV που δεν ανταποκρίνονται στις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και δεν προσφέρουν αποτελεσματική προστασία έναντι του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, γιατί μπορούν μεν να ανιχνεύουν όλα τα στελέχη του ιού HPV αλλά ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΔΥΟ (16,18) Η ΤΡΙΑ (16,18,45) από τα 49 συνολικά στελέχη του ιού HPV που προσβάλλουν τον τράχηλο της μήτρας 

Προκειμένου να επιλέξει το ALPHA PROLIPSIS την καλύτερη μέθοδο τυποποίησης HPV και να την προτείνει στους συνεργάτες του ιατρούς έθεσε τα κάτωθι απολύτως επιστημονικά κριτήρια : 
 

1. Ανίχνευση ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΤΥΠΩΝ HPV που προσβάλλουν το γυναικείο γεννητικό σύστημα.

2. Τυποποποίηση ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 34 ΥΠΟΤΥΠΩΝ HPV. Μέθοδοι που τυποποιούν 2 -3 μόνο υποτύπους θεωρήθηκαν de facto ανεπαρκείς και ακατάλληλες για την αποτελεσματική πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

3. Οι τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας επιβάλλουν την τυποποίηση ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΑΡΩΝ ΥΠΟΤΥΠΩΝ HPV ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (HIGH RISK).

4. Πιστοποίηση της μεθόδου με CE-IVD για το σύνολο των τυποποιούμενων υποτύπων.

5. Ανίχνευση πολύ χαμηλού ιϊκού φορτίου ΗPV ( έως και 50 ιϊκά σωματίδια / δείγμα)

6. 100% εξειδίκευση ταυτοποίησης , σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

7. Δυνατότητα εφαρμογής της μεθόδου σε κύβους παραγίνης, συμβατικά επιχρίσματα αλλά και σε όλα τα φιαλίδια κυτταρολογίας υγρής φάσης