Είστε εδώ

τεστ παπ υγρής φάσης 25 €

Η κυτταρολογία υγρής φάσης τρίτης γενιάς έχει επιλεγεί από το κυτταρολογικό εργαστήριο ALPHA PROLIPSIS γιατί παρουσιάζει τεράστια συγκριτικά πλεονεκτήματα συγκριτικά με τις παλαιότερες μορφές κυτταρολογίας υγρής φάσης.

Πλεονεκτήματα της Κυτταρολογίας Υγρής Φάσης Τρίτης Γενιάς είναι τα ακόλουθα : 

Η μέθοδος είναι διαπιστευμένη και βασίζεται σε έναν πλήρως αυτοματοποιημένο αναλυτή, τον CS-30. Μέσω αυτού, επιτυγχάνεται η συγκόλληση αντιπροσωπευτικού αριθμού κυττάρων σε μονοεπίπεδη στιβάδα.
Ο αναλυτής CS-30 είναι απόλυτα συμβατός με όλα τα φιαλίδια όλων των άλλων μεθόδων κυτταρολογίας υγρής φάσης. Αυτή η δυνατότητα ανταποκρίνεται στο αίτημα πολλών γυναικολόγων να χρησιμοποιούν φιαλίδια της επιλογής τους.
Tο μονιμοποιητικό διάλυμα συντήρησης CELL SOLUTIONS CS-30 είναι μη τοξικό, αντιμικροβιακό και σε αντίθεση με τα φιαλίδια των παλαιότερων παρωχημένων μεθόδων κυτταρολογίας υγρής φάσης έχει πολύ μικρότερη περιεκτικότητα σε αιθανόλη. Η χαμηλή περιεκτικότητα σε αιθανόλη εξασφαλίζει την διατήρηση υψηλού ιϊκού φορτίου, σε περίπτωση που το υλικό του φιαλιδίου χρησιμοποιηθεί για μοριακές εξετάσεις (ανίχνευση και τυποποίηση 49 υποτύπων ιού HPV).
Η κυτταρολογία υγρής φάσης τρίτης γενιάς εξασφαλίζει πολύ υψηλές συγκεντρώσεις ενδοτραχηλικών κυττάρων.
Η κυτταροβρίθεια των πλακιδίων παρακολουθείται με εντελώς αυτοματοποιημένη μέθοδο και να μπορεί να ρυθμιστεί κατάλληλα ανάλογα με την κυτταροβρίθεια εκάστου δείγματος.
Εν περιλήψει , η τεχνολογία υγρής φάσης τρίτης γενιάς εξασφαλίζει:
-καλύτερη μονιμοποίηση και
-μακροχρόνια συντήρηση του κυτταρολογικού υλικού
-αυξημένη κυτταροβρίθεια επιχρισμάτων
-διατήρηση υψηλού ιικού φορτίου
-δυνατότητα ψηφιακής χαρτογράφησης επιχρισμάτων
-πλήρη αυτοματοποίηση προαναλυτικής διαδικασίας